Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 88 (1442) z dn. 2.11.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 88 (1442) z dnia 2.11.2017SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

MRPiPS wyjaśnia
Odpracowanie wyjścia prywatnego przez pracownicę w ciąży
str. 1
Ulga na złe długi sposobem na zatory płatnicze str. 1
Zaprzestanie stosowania kwoty zmniejszającej podatek str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Podatek leśny w 2018 r. str. 2
Będzie można sprawdzić czy kontrahent płaci podatki str. 2
Zmiany w ustawach podatkowych str. 2
Profesjonalna rejestracja pojazdów str. 2
E-meldunek str. 2
Organ regulacyjny zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków str. 2
Zwiększenie bezpieczeństwa podróżnych str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Wzmocnienie kontroli społecznej nad osobami publicznymi str. 2
Nowy wzór pisma ogólnego do urzędu str. 2
Dopłaty do materiału siewnego za 2017 r. str. 2
ZUS od premii str. 3
Opłata za firmowy rachunek str. 3
Trybunał Sprawiedliwości o udzielaniu kredytów walutowych str. 3
Warunki stosowania 8% VAT do sprzedaży towarów wykorzystywanych w rolnictwie str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Dojazdy na lotnisko w delegacji zagranicznej str. 4
Rozwiązanie umowy w czasie świadczenia rehabilitacyjnego str. 4
Forma powiadomienia inspekcji pracy o niestosowaniu limitów "33 i 3" str. 4
Prawo do odprawy dla pracownika przejętego razem z zakładem str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Rozliczanie strat ekonomicznych w kosztach podatkowych str. 5
Wydatek na hotel przedsiębiorcy str. 5
Rozliczenie ubezpieczenia samochodu str. 5

VAT i akcyza

Nieodpłatne przekazanie towarów na cele charytatywne str. 6
Dokumentowanie transakcji fakturą w euro str. 6
Odliczenie VAT od zakupu przyczepy kempingowej str. 6
VAT u nabywcy usług budowlanych, gdy usługodawca stosuje metodę kasową str. 6

Prawo pracy w praktyce

Prawo do ekwiwalentu za urlop bez żadnych wyjątków str. 7
Pierwszeństwo potrąceń komorniczych przed dobrowolnymi str. 7
Badania kontrolne po powrocie z macierzyńskiego str. 7
Udzielanie urlopu pracownikowi ochrony str. 7

Składki ZUS

Składki z działalności przy chorobie na etacie str. 8
Data zgłoszenia pracownika w ZUS str. 8
Konsekwencje błędnie sporządzonej informacji ZUS IWA str. 8
Zawieszenie prowadzenia firmy a składki ZUS str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Podstawa świadczenia należnego bezpośrednio po powrocie z urlopu wychowawczego str. 9
Praca na emeryturze pomostowej str. 9
Po wypadku w drodze do pracy bez odszkodowania z ZUS str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Kiedy małżonkowie odpowiadają za swoje podatki? str. 10
Odsetki od podatku nieuiszczonego w terminie str. 10
Zasady podpisywania e-deklaracji przez przedsiębiorcę str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Gdzie płacić składki za pracownika oddelegowanego za granicę? str. 11
Informacja do ZUS o niepełnosprawności pracownika str. 11
Składka na Fundusz Pracy za osoby wykonujące umowę zlecenia str. 11
Uzupełnianie brakującego raportu ZUS RSA str. 11

Rachunkowość dla każdego

Ewidencja operacji dokonywanych kartami płatniczymi str. 12
Zlecenie prowadzenia księgi biuru rachunkowemu str. 13
Ubezpieczenie kredytu kupieckiego i rozliczenie składki ubezpieczeniowej w księgach rachunkowych str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Potrącenia alimentacyjne i niealimentacyjne z różnych świadczeń pracowniczych str. 14
Kto musi składać do NBP sprawozdania o transakcjach dewizowych z zagranicą? str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Obowiązek podatkowy w VAT dla usługi budowlanej str. 16
Przesłanki wstrzymania wykonania decyzji przez sąd str. 16
Rozliczenie PCC przy zawarciu umowy spółki osobowej str. 16

Spółki i wspólnicy

Udział w zyskach i stratach spółki komandytowej str. 17
Umowa darowizny udziałów w zwykłej formie pisemnej to za mało str. 17
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego w spółce jednoosobowej str. 17
Przekształcenie bez zgody małżonka str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Obowiązki informacyjne i edukacyjne przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach str. 18
System jakości żywności z refundacją z PROW str. 19
Koszty pełnomocnika w sprawie z ZUS str. 19
Klauzula o zachowaniu tajemnicy w umowach gospodarczych str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Wniesienie dopłat od wspólników spółki z o.o., PCC i ewidencja księgowa str. 20

Firma dla początkujących

Ustalanie uprawnień do wypłaty świadczeń chorobowych str. 21
Rozpoczęcie działalności a konieczność złożenia VAT-R str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Wypłata emerytury dla zleceniobiorcy str. 22
Rejestracja firmy a złożenie oświadczenia we wniosku CEIDG-1 str. 22
Nowa nazwa spółki z o.o. str. 22
Obowiązki podatnika likwidującego działalność gospodarczą opodatkowaną VAT str. 22
Wynagrodzenie i składki ZUS od umowy zlecenia w kosztach zleceniodawcy str. 22

Prawnik radzi

Rozliczenie byłych konkubentów str. 23
Samodzielna decyzja małoletniego o poddaniu się leczeniu str. 23
Ubezpieczenie obowiązkowe obiektów rolniczych str. 23
Wywłaszczenie nieruchomości znajdującej się w masie spadkowej str. 23
Zawezwanie do próby ugodowej, przedawnienie, nieobecność w sądzie str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców str. 24
Odsetki str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24
Składki ZUS str. 24
Emerytury i renty str. 24
Ubezpieczenia ZUS str. 24
Świadczenia rodzinne str. 24

Dodatki

Rozliczenie leasingu w podatku dochodowym  
Ubezpieczenia i składki ZUS w orzecznictwie sądowym  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60