Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 87 (1441) z dn. 30.10.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 87 (1441) z dnia 30.10.2017SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Zmiany w zawiadomieniach i oświadczeniach podatkowych str. 1
Konsekwencje planowanych zmian w zasadach wystawiania faktur str. 1
Zakaz pracy w handlu 1 i 11 listopada 2017 r. str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Egzamin ustny na doradcę podatkowego str. 2
Krótszy okres przechowywania akt osobowych str. 2
ZFŚS w 2018 r. na takim samym poziomie jak w 2017 r. str. 2
Informacja o papierosach i tytoniu do palenia za 2017 r. str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Resort pracy w sprawie przyszłorocznej waloryzacji emerytur i rent str. 2
Opieka na dziecko tylko w danym roku str. 2
Zajęcie wynagrodzenia str. 3
Koszt upomnienia str. 3
Złożenie pieniędzy do depozytu sądowego a korekta VAT str. 3
Możliwość obniżania wpłat na PFRON przez oddział str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Dyskryminujące warunki udziału w postępowaniu o zamówienie str. 4
Punkt selektywnego zbierania odpadów dofinansowany z FS str. 4
Kwalifikowalność VAT i budowy przyłączy kanalizacyjnych str. 4
Korekta za naruszenie Prawa zamówień publicznych a decyzja administracyjna str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Podatkowe rozliczanie firmowych pożyczek str. 5
Zakup środka trwałego a jednorazowa amortyzacja str. 5
Prawo do kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy przy rozpoczęciu działalności str. 5

VAT i akcyza

Składanie informacji podsumowującej w obrocie krajowym str. 6
Skutki w VAT dla nabywcy otrzymania faktury z błędną stawką str. 6
Zakup na raty sprzętu do działalności a odliczenie VAT str. 6

Prawo pracy w praktyce

Niepunktualny pracownik może ponieść konsekwencje str. 7
Zwolnienie z obowiązku wykonywania pracy str. 7

Składki ZUS

Praca w Polsce cudzoziemców spoza UE a ZUS str. 8
Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny str. 8
Składki na FP i FGŚP za pracownika młodocianego str. 8
Raporty ZUS w razie przestoju w pracy str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Istota daty złożenia wniosku o emeryturę przy jej obliczaniu str. 9
Ciąża po zakończeniu umowy o pracę a prawo do świadczeń str. 9
Uprawnienia emerytalne członka Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Termin złożenia korekty deklaracji po kontroli celno-skarbowej str. 10
Informacje w tytule wpłaty wpisu sądowego str. 10
Wyspecjalizowane urzędy skarbowe nie dla osób fizycznych str. 10
Wniosek o ustanowienie pełnomocnika str. 10
Doręczenie pisma zarządcy budynku str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Brak NIP nabywcy na fakturze w przypadku WNT str. 11
Odliczenie VAT z faktury dokumentującej nabycie usług budowlanych str. 11
Ręcznie prowadzona ewidencja dla celów VAT a JPK str. 11
Okoliczności, w jakich możliwe jest anulowanie faktury str. 11

Rachunkowość dla każdego

Ustalanie zmiany stanu produktów str. 12
Ewidencja sprzedaży materiałów odniesionych bezpośrednio w koszty str. 13
Zapisy w księdze w związku z przekwalifikowaniem towaru na środek trwały str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Zmiana wymiaru etatu i wynagrodzenia w trakcie miesiąca str. 14
Okoliczności odmowy wydania przez ZUS zaświadczenia A1 dla pracownika delegowanego str. 15
Pracownik na zastępstwo wyklucza delegowanie str. 15
Okres ubezpieczenia obcokrajowca na potrzeby delegowania str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Sprzedaż towarów po obniżonej cenie a VAT str. 16
Opieka psychologiczna w kosztach podatkowych str. 16
Wpłaty na PFRON dokonywane przez fundację prowadzącą szkołę str. 16

Spółki i wspólnicy

Atuty przyspieszonego postępowania układowego str. 17
Zaproszenie na zgromadzenie wspólników str. 17
Regulamin zarządu musi być zgodny z przepisami str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Podwyższone dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń str. 18
Refundacja wyposażenia stanowiska pracy w żłobku str. 18
Termin zakończenia budowy a powstanie obowiązku w podatku od nieruchomości str. 18
Prawidłowe stosowanie przepisów o przedawnieniu str. 19
Roszczenia poręczyciela po spłacie długu str. 19
Wynagrodzenie zleceniobiorcy w okresie wypowiedzenia str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Świadczenia z ZFŚS z zastosowaniem kryterium socjalnego bez składek ZUS str. 20
Opłacanie składki chorobowej przy braku przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego a zasiłek str. 20

Druki - praktyczne wypełnianie

Dane w pozycjach 37 i 38 wniosku Wn-D str. 21
Kolejne zwolnienie lekarskie bez zaświadczenia Z-3 str. 21
Sprawdzenie w ZUS prawidłowości naliczanych za zleceniobiorcę składek str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Informacja o wypowiedzeniu w umowie o pracę str. 22
Koszty ubezpieczenia AC i OC firmowego samochodu str. 22
Data zgłoszenia zleceniobiorcy w ZUS str. 22
Dokumentowanie okresu pracy na podstawie umowy zlecenia dla prawa do emerytury str. 22

Prawnik radzi

Zasady odpowiedzialności przy zalaniu mieszkania str. 23
Nazwisko dzieci po zmianie nazwiska matki str. 23
Brak uprawnień do kierowania pojazdem a odmowa wypłaty odszkodowania str. 23
Spadek dla małoletniego dziecka poza zarządem jego rodziców str. 23
Wierzyciel małżonka doprowadzi do rozdzielności majątkowej str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Tabela kursów średnich NBP str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców str. 24
Odsetki str. 24
Składki ZUS str. 24
Podatki w 2017 r. str. 24
Świadczenia rodzinne str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24

Dodatki

Pracownik na zwolnieniu lekarskim  
Transakcje wielostronne w obrocie z zagranicą  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60