Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 85 (1439) z dn. 23.10.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 85 (1439) z dnia 23.10.2017SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Zmiany w uldze na złe długi str. 1
Kwota zmniejszająca i koszty autorskie w 2018 r. str. 1
Odwołanie czasu letniego wpływa na wysokość wynagrodzenia str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Egzamin pisemny na doradcę podatkowego str. 2
Papierosy elektroniczne zostaną objęte akcyzą str. 2
Poręczenia i gwarancje udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego str. 2
Uproszczenie struktury JPK_VAT str. 2
Przeciętne wynagrodzenie str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Wskaźnik waloryzacji w IV kw. 2017 r. nie zwiększy podstawy zasiłku str. 2
Zapłata składek ZUS str. 3
Zasiłek pogrzebowy str. 3
Ministerstwo Finansów wyjaśnia
Dwie rezydencje w jednym roku podatkowym
str. 3
TK o odpowiedzialności byłego wspólnika str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Faktura za zestaw upominkowy str. 4
Obowiązki w VAT związane z utratą zwolnienia podmiotowego str. 4
Mechanik bez kasy rejestrującej str. 4
Sposób akceptacji e-faktur str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Ryczałty za jazdy lokalne w podatku dochodowym str. 5
Wydatki na paliwo do wynajmowanego samochodu str. 5
Wynagrodzenie i składki ZUS małżonka w kosztach firmy str. 5
Zasady opodatkowania sprzedaży środka trwałego przez ryczałtowca str. 5

VAT i akcyza

Proponowane zmiany w kasach rejestrujących str. 6
Opodatkowanie VAT sprzedaży na rzecz podróżnych str. 6

Prawo pracy w praktyce

Wymiar czasu pracy w przypadku sobotniego święta str. 7
Ochrona przedemerytalna tylko przy wypowiedzeniu str. 7
Wykonywanie pracy na urlopie ojcowskim str. 7

Składki ZUS

Ubezpieczenie w okresie sprawowania opieki nad dzieckiem str. 8
Składka na FGŚP za osobę współpracującą z przedsiębiorcą str. 8
Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego siostrzenicy pracownika jako członka rodziny str. 8
Przejście z małego na duży ZUS w trakcie miesiąca str. 8
Choroba nowego pracownika w raportach ZUS str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Kiedy praca na rencie zwiększa wysokość należnego świadczenia? str. 9
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop w zaświadczeniu ZUS Rp-7 str. 9
Nowa emerytura a limit okresu nieskładkowego str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Skutki nieprzekazania urzędowi skarbowemu egzekwowanej kwoty str. 10
Odwołanie pełnomocnika do podpisywania e-deklaracji str. 10
Termin wydania decyzji o odpowiedzialności za cudze podatki str. 10
Skarga na interpretację podatkową str. 10
Zapłata podatku z konta spółki jawnej str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Problem z ustaleniem prawa do zasiłku opiekuńczego str. 11
Renta czy świadczenie rehabilitacyjne, kto decyduje jaki wniosek złożyć? str. 11
Czy rodzice mogą w jednym czasie korzystać z zasiłku macierzyńskiego? str. 11
Działalność a dokumenty do emerytury str. 11

Rachunkowość dla każdego

Ujęcie w księgach rachunkowych leasingu zwrotnego str. 12
Ustalenie przychodów do obowiązku badania sprawozdania finansowego str. 13
Ewidencja zakupu niskocennej drukarki str. 13
Wartość towarów wyłączona z końcowego remanentu str. 13
Ujęcie w księdze podatkowej kosztów przesyłek str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Najem lokali mieszkalnych po zmianach str. 14
Interpretacje ZUS w sprawach wątpliwych dla płatników składek str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Odliczenie VAT przy zniszczeniu papierowej wersji faktury str. 16
Umowa leasingu przedsiębiorstwa a PCC str. 16
Rozliczanie zwrotu nakładów typu fit-out w kosztach firmowych str. 16

Spółki i wspólnicy

Upadłość i restrukturyzacja a umowa o pracę z członkiem zarządu str. 17
Co z wypowiedzeniem wspólnika, gdy spółka jawna nie będzie kontynuowana? str. 17
Obowiązkowe dane spółki z o.o. na jej stronie internetowej i papierze firmowym str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Nowe regulacje dla pośredników nieruchomości str. 18
Wygaśnięcie orzeczenia o niepełnosprawności a prawo do urlopu str. 18
Kontrola przewozu towarów akcyzowych str. 18
Zwolnienie z podatku transportowego udzielane przez gminę str. 18
Ogłoszenie o zamówieniu i korekty str. 19
Zwolnienie z PCC pożyczki w rodzinie str. 19
Ryzyko związane z zapłatą czynszu za kilka miesięcy str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Rozliczenia związane z pokrywaniem kosztów przejazdu studiującego pracownika str. 20
Podatkowo-składkowe rozliczenia pracowniczych karnetów str. 20

Druki - praktyczne wypełnianie

Informacja do ZUS o przekroczeniu przez pracownika rocznego limitu str. 21
Wypełnianie CEIDG-1 przy likwidacji działalności str. 21
Faktura w walucie obcej w obrocie krajowym str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Wypłata dywidendy z kapitału zapasowego str. 22
Oskładkowanie umowy o dzieło str. 22
Ekwiwalent za zakup obuwia w przychodach pracowniczych str. 22
Nieobecność nieusprawiedliwiona w pracy a rozwiązanie umowy o pracę str. 22
Praca po godzinach w trakcie opieki nad dzieckiem str. 22

Prawnik radzi

Milczenie wierzyciela a zaliczenie wpłat dokonanych przez dłużnika str. 23
Wymóg separacji przed rozwodem str. 23
Kwestionowanie legalności nabycia pojazdu podczas jego rejestracji str. 23
Szkoda na terenie budowy str. 23
Dopuszczalność podziału nieruchomości na kilka działek geodezyjnych str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Tabela kursów średnich NBP str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców str. 24
Odsetki str. 24
Składki ZUS str. 24
Podatki w 2017 r. str. 24
Świadczenia rodzinne str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24

Dodatki

Przedsiębiorca inwestorem w procesie budowlanym  
Przychody podatkowe w interpretacjach organów skarbowych  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60