Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 84 (1438) z dn. 19.10.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 84 (1438) z dnia 19.10.2017SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Wzrośnie kwota ulgi za zakup kasy fiskalnej str. 1
Nowe reguły rozliczeń w podatku dochodowym u wierzycieli i dłużników str. 1
Wysokość współczynnika urlopowego w 2018 r. str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Dalsze zawieszenie stosowania podatku od sprzedaży detalicznej str. 2
Opłata recyklingowa za "foliówki" str. 2
Pobór opłaty parkingowej tylko za wyznaczone miejsca - uchwała NSA str. 2
Projekt nowego KSR str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Wchodzą w życie przepisy str. 2
Kontrola obiektów budowlanych przed sezonem jesienno-zimowym str. 2
Umowa na okres próbny str. 3
Raporty ZUS str. 3
Przekazanie ZLA do ZUS str. 3
Liberalizacja zwolnień przedmiotowych w pdof str. 3
Bez preferencji przy dostawie projektorów dla szkół str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Podatek od dwóch umów zlecenia wypłaconych w tym samym miesiącu str. 4
Koszt ubezpieczenia AC samochodu osobowego zapłaconego w ratach str. 4
Opodatkowanie zasiłku opiekuńczego wypłaconego pracownikowi str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Wpływ oświadczeń pracowniczych na obowiązki płatnika str. 5
Limit zwolnienia dla świadczeń z ZFŚS str. 5
Likwidacja środka trwałego str. 5

VAT i akcyza

Stawka VAT przy wynajmie sali gimnastycznej przez gminę str. 6
Opodatkowanie VAT sprzedaży na rzecz podróżnych str. 6
Skutki niewykazania zaliczki w kasie rejestrującej str. 6

Prawo pracy w praktyce

Zatrudnianie nauczycieli w okresie przejściowym str. 7
Okres trwania urlopu ojcowskiego str. 7
Ciąża pracownicy zatrudnionej na czas określony str. 7
Wynagrodzenie zasadnicze poniżej kwoty minimalnej str. 7

Składki ZUS

Kiedy świadczenia z ZFŚS trzeba oskładkować? str. 8
ZUS w razie urodzenia kolejnego dziecka w czasie urlopu wychowawczego str. 8
Rozliczenie w ZUS wyrównania wynagrodzenia chorobowego str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Gdy niezdolność do pracy poprzedza urlop bezpłatny str. 9
Gdy zasiłek macierzyński okaże się niższy od 1.000 zł str. 9
Zatrudnienie osoby uprawnionej do świadczenia kompensacyjnego str. 9

Postępowanie przed fiskusem

E-podpis, przychód i inne sposoby podpisywania e-deklaracji str. 10
Konsekwencje złożenia kolejnej korekty deklaracji podatkowej str. 10
Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych po otrzymaniu wezwania str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Zajęcie wynagrodzenia za pracę a wynagrodzenie chorobowe str. 11
Wymiar urlopu wypoczynkowego po wychowawczym str. 11
Całodzienne wyżywienie a prawo do diety w podróży zagranicznej str. 11
Wypłata dodatku stażowego dla pracownika samorządowego str. 11

Rachunkowość dla każdego

Opracowanie polityki rachunkowości jednostki str. 12
Ewidencja przyjęcia do używania środka trwałego otrzymanego w darowiźnie str. 13
Wycena i ujęcie w księdze przychodu z tytułu sprzedaży na rzecz zagranicznego kontrahenta str. 13
Koszty wynajmu kawalerki w miejscu wykonywania działalności str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Opodatkowanie pozapłacowych świadczeń dla pracowników str. 14
Podatki i opłaty lokalne w 2018 r. str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Opodatkowanie odsetek od zasiłku chorobowego str. 16
Zarządca nie jest podatnikiem podatku od nieruchomości str. 16
Szczególna ochrona zatrudnienia nie może być nadużywana str. 16

Spółki i wspólnicy

Jak zdać egzamin na członka rady nadzorczej spółki komunalnej? str. 17
Skrócony wiek emerytalny członka zarządu str. 17
Kto ma podpisać umowę za spółkę jawną? str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Inspektor Ochrony Danych Osobowych w gminach w 2018 r. str. 18
Skarbnik gminy nie może zostać członkiem rady nadzorczej str. 18
Całkowita nieściągalność zaległych wpłat na PFRON str. 18
Kontrola i pobranie próbek str. 18
Warto korzystać z postępowania zabezpieczającego str. 19
Szkoła jako beneficjent środków unijnych str. 19
Konsekwencje zamówień między podmiotami powiązanymi osobowo str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Gdy okres zasiłkowy zakończy się wcześniej niż ustanie zatrudnienia str. 20

Firma dla początkujących

Wykazywanie w świadectwie pracy urlopów dodatkowych i bezpłatnych str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

ZUS za stypendystę sportowego str. 22
Składka na FP i FGŚP od zlecenia ze stawką godzinową str. 22
Nawiązanie stosunku pracy, gdy pierwszy dzień miesiąca przypada w niedzielę str. 22
Skutki zmiany w deklaracji VAT-7 kwoty do przeniesienia na następny miesiąc str. 22
Refundacja wyposażenia stanowiska a stan zatrudnienia str. 22

Prawnik radzi

Obowiązek zwrotu omyłkowo wpłaconych pieniędzy str. 23
Zapisy planu miejscowego interpretuje się nie tylko literalnie str. 23
Działanie przez pełnomocnika przed urzędnikiem str. 23
Obowiązki szkoły w razie wypadku ucznia str. 23
Kompensata należności - czy obie wierzytelności muszą być wymagalne? str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców str. 24
Odsetki str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24
Składki ZUS str. 24
Emerytury i renty str. 24
Świadczenia rodzinne str. 24
Wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych str. 24

Dodatki

Pracownik na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym  
Zgłoszenie i wyrejestrowanie osób ubezpieczonych w ZUS  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60