Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 84 (1334) z dn. 20.10.2016

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 84 (1334) z dnia 20.10.2016SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Wysokość współczynnika urlopowego w 2017 r. str. 1
Inwentaryzacja drogą uzyskania potwierdzenia salda str. 1
Karta płatnicza to tylko opcja zapłaty podatku str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Bieżące zawsze pod ręką str. 2
Minimalne stawki podatku od środków transportowych w 2017 r. str. 2
Wyższe kary grzywny za przestępstwa skarbowe w 2017 r. str. 2
Wyniki kontroli stołówek szkolnych przez Inspekcję Handlową str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Wchodzą w życie przepisy str. 2
Dotacje na gospodarkę odpadami komunalnymi str. 2
Staż urlopowy str. 3
Jednorazowe odszkodowanie str. 3
Kara pieniężna str. 3
VAT od opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych str. 3
Zleceniodawca nie zawsze płaci składki za zleceniobiorcę str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Pełnomocnictwo konieczne dla złożenia wniosku o dofinansowanie str. 4
Wsparcie na kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje str. 4
Środki na termomodernizację budynku użyteczności publicznej str. 4
Dotacja na renowację zabytku str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Stosowanie kosztów pracowniczych str. 5
Prawo pracownika do kwoty zmniejszającej podatek str. 5
Koszt wymiany opon str. 5

VAT i akcyza

Odliczenie VAT z faktury "metoda kasowa" str. 6
Zwrot VAT od wydatków inwestycyjnych str. 6
Skutki w VAT sprzedaży złomu na rzecz gminy str. 6
Odliczenie VAT od wydatków dotyczących samochodu zgłoszonego wcześniej na VAT-26 str. 6

Prawo pracy w praktyce

Wymiar czasu pracy w 2017 r. str. 7
Urlop bezpłatny nie pozbawia świadczeń z ZFŚS str. 7
Podróż służbowa przy obszarowym miejscu wykonywania pracy str. 7

Składki ZUS

ZUS od dodatków do pensji wypłacanych obok chorobowego str. 8
Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP tylko od przychodów z etatu str. 8
Składki ZUS pracownika w razie przejścia na urlop wychowawczy w trakcie miesiąca str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Zmiana wymiaru czasu pracy a podstawa wymiaru świadczeń chorobowych str. 9
Limity przychodów obowiązujące uprawnionych do świadczenia przedemerytalnego str. 9
Wniosek o jednorazowe odszkodowanie dla pracownika przekazuje do ZUS płatnik składek str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Nowe zasady rozstrzygania zbiegów egzekucyjnych str. 10
Sprawy podatkowe a pełnomocnik z CEIDG str. 10
Skutki złożenia niepodpisanej skargi str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Przychód uzyskany przez emeryta po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego str. 11
Wynagrodzenie chorobowe tylko po okresie wyczekiwania str. 11
Zasiłek macierzyński po śmierci jednego z bliźniąt str. 11
Świadczenie należne pracownikowi z tytułu opieki nad dzieckiem str. 11

Rachunkowość dla każdego

Program komputerowy do prowadzenia ksiąg rachunkowych str. 12
Ewidencja przedłużonej gwarancji środka trwałego str. 13
Wynagrodzenia pracowników budujących środek trwały str. 13
Ujmowanie w księdze zrealizowanych różnic kursowych str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

PIT i ZUS za pracownika odchodzącego na emeryturę str. 14
Składniki wynagrodzenia na formularzu ZUS Rp-7 str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Usługi likwidacji szkód są zwolnione z VAT str. 16
Moc dowodowa opinii biegłego powołanego przez organ podatkowy str. 16
Stała usługa dla jednego podmiotu w ramach działalności gospodarczej str. 16

Spółki i wspólnicy

Określenie wartości wkładów w spółce z o.o. str. 17
Długi z art. 299 K.s.h. po śmierci członka zarządu str. 17
Umowa o pracę między komplementariuszem a spółką komandytową str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Zmiany dotyczące podpisów elektronicznych str. 18
Opodatkowanie nieruchomości zarządzanych przez OSiR str. 18
Szkoła wyższa a wpłaty na PFRON str. 18
Dostęp do rynku kapitałowego z dotacją na debiut str. 19
Sprzeciw od wyroku zaocznego str. 19
Zawarcie porozumienia a odsetki str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Wysokość diety w podróży zagranicznej i zaliczenie jej do kosztów str. 20
Impreza integracyjna dla pracowników i członków ich rodzin str. 20

Firma dla początkujących

Jak złożyć wniosek do CEIDG? str. 21
Kiedy przekazać NIP-8 zakładanej spółki z o.o. do urzędu? str. 21
Dotacja na firmę a podjęcie zatrudnienia na etacie str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny str. 22
Choroba po ustaniu zatrudnienia a prawo do zasiłku str. 22
Od kiedy zwiększy się limit wyznaczający obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych? str. 22
Poprawa danych na fakturze str. 22

Prawnik radzi

Wywłaszczenie za odszkodowaniem str. 23
Wymogi formalne dokonania skutecznego aktu przebaczenia str. 23
O wypisaniu pacjenta ze szpitala decyduje lekarz str. 23
Dodatek mieszkaniowy dla rolnika str. 23
Kiedy rodzeństwo musi płacić alimenty? str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne str. 24
Odsetki str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24
Składki ZUS str. 24
Podatki w 2016 r. str. 24
Świadczenia rodzinne str. 24
Wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych str. 24

Dodatki

Opodatkowanie pozapłacowych świadczeń pracowniczych  
Profilaktyczna ochrona zdrowia i szkolenia pracowników  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60