Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 83 (1437) z dn. 16.10.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 83 (1437) z dnia 16.10.2017SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Rozszerzenie zakresu uproszczeń w rachunkowości str. 1
Modyfikacja ulgi rehabilitacyjnej str. 1
Mikroprzedsiębiorcy mogą testować wysyłkę JPK_VAT str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Bieżące zawsze pod ręką str. 2
Upublicznienie danych największych firm str. 2
Zwiększenie wsparcia dla działalności innowacyjnej str. 2
Nowy organ regulacyjny do spraw zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Wchodzą w życie przepisy str. 2
Wniosek o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 str. 2
Zakwaterowanie a VAT str. 3
Sprzedaż alkoholu str. 3
Dochód do 500+ str. 3
Szykują się zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym str. 3
Odwrotne obciążenie a metoda kasowa str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Składka na FGŚP za zatrudnioną rodzinę str. 4
Data utraty uprawnień w ZUS ZCNA str. 4
Rozliczenie składek przedsiębiorcy na urlopie ojcowskim str. 4
Oskładkowanie wartości kart upominkowych str. 4
ZUS pracownicy za okres opieki nad chorym dzieckiem str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Opodatkowanie obcokrajowca wykonującego zlecenie str. 5
Opodatkowanie wynagrodzenia z umowy zlecenia płatnego według stawki godzinowej str. 5
Czy wydatki na rzecz adwokata reprezentującego pracownika są kosztem podatkowym jego pracodawcy? str. 5

VAT i akcyza

Kiedy paragon uprawnia do odliczenia VAT? str. 6
Skutki w VAT likwidacji działalności gospodarczej str. 6
Powoływanie symbolu PKWiU na fakturze str. 6

Prawo pracy w praktyce

Prawo do trzynastki dla pracownika niepedagogicznego szkoły str. 7
Urlop wypoczynkowy i dodatkowy po bezpłatnym str. 7
Zmiana systemu z podstawowego na równoważny str. 7
Ochrona przedemerytalna a zmiana etatu str. 7

Składki ZUS

Kto nie musi rozliczać się z ZUS? str. 8
Składki z etatu i zlecenia w raporcie ZUS RCA str. 8
Termin wypłaty wynagrodzenia z etatu a składki z działalności str. 8
Ulga w składkach na FP i FGŚP nie za zleceniobiorcę str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Poświadczenie zatrudnienia emeryta lub rencisty dla celów przeliczenia świadczeń str. 9
Prawo do świadczeń chorobowych dla pracownicy, która kończy 50 lat str. 9
Opieka nad siostrzenicą a prawo do zasiłku opiekuńczego str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Jak dowiedzieć się o długach podatkowych spadkodawcy? str. 10
Informacja o umowach zawartych z kontrahentem str. 10
Wniosek o interpretację podatkową str. 10
Udział w przesłuchaniu świadków str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Dokumentowanie dostaw towarów fakturą zbiorczą str. 11
Odliczenie VAT z faktury opłaconej gotówką str. 11
Rozliczenie VAT z tytułu naprawy samochodu za granicą str. 11
Sprawdzanie kontrahenta przy sprzedaży towarów str. 11

Rachunkowość dla każdego

Wskazówki KSR dotyczące inwentaryzacji zapasów (cz. II) str. 12
Ewidencja w księgach kary umownej str. 13
Przesunięcie towarów między sklepami str. 13
Materiał powierzony do wykonania usługi str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Składki ZUS od umowy o dzieło str. 14
Kiedy umowa o dzieło z pracownikiem bez składek do ZUS? str. 14
Odwołania w zamówieniach publicznych str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

ZUS przy wynajmie domu dla pracowników str. 16
Wydatek sfinansowany przez prezesa a koszty spółki z o.o. str. 16
Potwierdzenie ważności numeru VAT UE kontrahenta str. 16

Spółki i wspólnicy

Rozliczenie z występującym wspólnikiem w spółce ze stratą str. 17
Kto ma zatwierdzić delegację dla dyrektora - prezesa zarządu? str. 17
Spółka jawna po śmierci wspólnika str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Inwestycje w rozwój firmy podczas jej zawieszenia str. 18
Powołanie ABI przed 2018 r. str. 18
Kryteria brane pod uwagę przy ustalaniu statusu przedsiębiorstwa str. 18
Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej a dofinansowanie z PFRON str. 18
Zmiana sposobu publikacji zapytań ofertowych str. 19
Panele słoneczne dofinansowane z EFRR str. 19
Partner projektu jako beneficjent dla celów podatkowych str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Wewnątrzwspólnotowe nabycie używanego samochodu osobowego - rejestracja, opłata recyklingowa i rozliczenie VAT str. 20

Druki - praktyczne wypełnianie

Dochód do 500+ po wznowieniu aktywności zawodowej str. 21
Numer identyfikacyjny rolnika zamieszczony w umowie na dostawę produktów rolnych str. 21
Oświadczenie dla celów zgłoszenia zleceniobiorcy do ubezpieczeń w ZUS str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Zatrudnienie pracownika w czasie trwania umowy u innego pracodawcy str. 22
Kosztowe rozliczenie wydatków sfinansowanych dotacją str. 22
Wynagrodzenie w formularzu Z-3 str. 22
Gdy prowadzący własną działalność otrzyma od lekarza wydruk e-zwolnienia str. 22

Prawnik radzi

Skutki prawne zastrzeżenia własności do dnia zapłaty str. 23
Brak rozwodu mimo całkowitego i trwałego rozpadu małżeństwa str. 23
Rodzic może zrzec się spadku ze szkodą dla dziecka str. 23
Problem z roślinnością sąsiada przy granicy posesji str. 23
Zabezpieczenie na podstawie nakazu zapłaty str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Tabela kursów średnich NBP str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców str. 24
Odsetki str. 24
Składki ZUS str. 24
Podatki w 2017 r. str. 24
Opłaty lokalne (stawki maksymalne) str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24

Dodatki

Firmowy marketing w rozliczeniach podatkowych  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60