Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 83 (1333) z dn. 17.10.2016

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 83 (1333) z dnia 17.10.2016SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

VAT od kosztów wykonania robót za niesolidnego podwykonawcę str. 1
Dodatek za rozłąkę dla zleceniobiorcy bez składek ZUS str. 1
Udział biegłego rewidenta w inwentaryzacji str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Bieżące zawsze pod ręką str. 2
Przekroczenie prędkości z potrzebą ratowania życia - wyrok TK str. 2
Z prac Komitetu Standardów Rachunkowości str. 2
Zmiany w Prawie o ruchu drogowym str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Aktualizacja certyfikatu elektronicznej wymiany danych z ZUS str. 2
Pomoc dla rolników str. 2
Wyrejestrowanie z ZUS str. 3
Wniosek o "500+" str. 3
Wypłata wynagrodzenia str. 3
Ustalenie wielkości przychodów do obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych str. 3
Czy szkolenia dydaktyczne dla nauczycieli korzystają ze zwolnienia z VAT? str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Nie zawsze faktura zawiera datę dokonania dostawy towarów str. 4
Rozliczenie VAT przez spadkobiercę str. 4
Usługa naprawy na rzecz obcokrajowca str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Moment powstania przychodu w zakresie usług str. 5
Wynagrodzenie na rzecz wspólnika - członka zarządu str. 5
Pobranie przez bank prowizji a powstanie różnic kursowych str. 5

VAT i akcyza

Korygowanie podatku należnego VAT str. 6
Wpłata na otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy a VAT str. 6
Odliczenie VAT od zakupu kwiatów do firmy str. 6

Prawo pracy w praktyce

Pensja głównego księgowego poza "kominówką" str. 7
Urlop niepełnoetatowca w świadectwie pracy str. 7

Składki ZUS

Zmiana rodzajów ubezpieczeń a rozliczenie składek ZUS str. 8
Składka zdrowotna należna od każdej wykonywanej pracy str. 8
ZUS przy urlopie wychowawczym u dwóch pracodawców str. 8
Oskładkowanie wartości szkolenia członka rady nadzorczej str. 8
Okres wyczekiwania w ZUS RSA pracownika młodocianego str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Przeliczanie emerytur i rent z tytułu stażu pracy str. 9
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dzieci str. 9
Awans na stanowisko kierownicze a podstawa wymiaru zasiłku str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Kiedy (nie) trzeba stawić się na wezwanie urzędników? str. 10
Uzasadnienie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych str. 10
Zaliczenie zwrotu podatku na sporną zaległość podatkową str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Zwolnienie z podatku ekwiwalentu za używanie przez pracownika własnego sprzętu str. 11
Kosztowe rozliczenie przejazdu pracownika taksówką str. 11
Przychód pracownika z tytułu uzyskanego rabatu str. 11
Wynagrodzenie z umowy zlecenia w kosztach str. 11

Rachunkowość dla każdego

Ewidencja przychodów i kosztów z tytułu odsetek str. 12
Stosowanie Krajowych Standardów Rachunkowości str. 13
Ewidencja przekazania wyrobów do własnego sklepu str. 13
Ujęcie w księdze odszkodowania od ubezpieczyciela str. 13
Zakup podręczników w szkole językowej str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Ważne zmiany do ustawy o VAT już od 2017 r. str. 14
Świadczenia chorobowe należne pracownicy w ciąży str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Składka na FEP za okres niewykonywania pracy szczególnej str. 16
Budynek na cudzym gruncie tylko z amortyzacją liniową str. 16
Zastosowanie procedury opodatkowania marży dla dostawy autobusu str. 16

Spółki i wspólnicy

Jak sprawnie zgłaszać zmiany danych do KRS? str. 17
Wybór powództwa w celu kwestionowania uchwały wspólników str. 17
Biegły rewident przy przekształceniu jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

W jaki sposób stworzyć nowe stanowisko pracy? str. 18
Zwolnienie z podatku od nieruchomości organizacji pożytku publicznego str. 18
Gdy klient nie oddaje zużytego akumulatora, płaci opłatę depozytową str. 18
Dotacje na opracowanie nowego modelu biznesowego str. 19
Limit godzinowy pracy w projekcie str. 19
Sposoby rozliczania wydatków w projekcie str. 19
Minimalne wynagrodzenie dla pracownika oddelegowanego za granicę str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Od kiedy nowa nazwa spółki z o.o. ma widnieć na fakturach? str. 20
Składki ZUS przedsiębiorcy w okresie niepłatnego zwolnienia lekarskiego str. 20

Druki - praktyczne wypełnianie

Zarządzenie o powołaniu komisji przetargowej str. 21
Wystawienie faktury przez podatnika zwolnionego z VAT str. 21
Sporządzenie zarządzenia w sprawie inwentaryzacji towarów str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Konsekwencje odmowy dalszego zatrudnienia stażysty z urzędu pracy str. 22
Dofinansowanie na pracownika, którego niepełnosprawność powstała w trakcie zatrudnienia str. 22
Amortyzacja motocykla str. 22
Jakie wynagrodzenie pracownika podać w zaświadczeniu ZUS Z-3? str. 22

Prawnik radzi

Opiekun ubezwłasnowolnionego bez prawa do wynagrodzenia str. 23
Gdy komornik wszczyna egzekucję bez wiedzy dłużnika str. 23
Opłata sądowa w sprawie rozwodowej str. 23
Dwa rodzaje zapisów testamentowych str. 23
Podział majątku wspólnego a rozliczenie korzystania z mieszkania str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Tabela kursów średnich NBP str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne str. 24
Odsetki str. 24
Składki ZUS str. 24
Podatki w 2016 r. str. 24
Emerytury i renty str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu br. str. 24

Dodatki

Korekta sposobem na błąd w deklaracji podatkowej  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60