Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 82 (1332) z dn. 13.10.2016

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 82 (1332) z dnia 13.10.2016SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

CEIDG nie przekazuje pełnomocnictw ogólnych do rejestru str. 1
Rekompensata za nieużywanie służbowego auta w kosztach firmowych str. 1
Etapy przygotowania inwentaryzacji str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Kolejny miesiąc ze spadkiem bezrobocia str. 2
Będzie tzw. mała ustawa innowacyjna str. 2
Przedawnienie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń str. 2
Świadczenie dla opiekunów str. 2
Wymiana informacji między ZUS a MF str. 2
Powstanie Elektroniczny Rejestr Przedsiębiorców Transportu Drogowego str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Możliwy już jest import dokumentów INF-U do e-PFRON2 str. 2
ZUS akcjonariusza str. 3
Sprzedaż auta str. 3
Wznowienie działalności str. 3
Fiskus musi analizować krajowe i unijne przepisy o klasyfikacjach statystycznych str. 3
Podnajmowanie lokali mieszkalnych a podatek od nieruchomości str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Gdy wadę reklamuje przedsiębiorca str. 4
Roszczenia zwrotne sprzedawcy str. 4
Odpowiedzialność z rękojmi czy gwarancji? str. 4
Demontaż wadliwego towaru str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Odszkodowanie za wyrządzoną szkodę w rozliczeniu kosztów przedsiębiorstwa str. 5
Amortyzacja samochodu w czasie zawieszenia działalności str. 5
Zaliczka na podatek przedsiębiorcy według stawki 32% str. 5
Przesłanki powstania podatkowych różnic kursowych str. 5
Opodatkowanie odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji str. 5

VAT i akcyza

0% VAT dla dostaw związanych z transportem morskim str. 6
Skutki w VAT aportu przedsiębiorstwa do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością str. 6
Sprzedaż samochodu a konieczność złożenia VAT-26 str. 6

Prawo pracy w praktyce

Równoległa praca i nauka w stażu urlopowym str. 7
Korzystanie z urlopu macierzyńskiego i zwolnienia na dziecko str. 7
"Dyscyplinarka" dla pracodawcy str. 7

Składki ZUS

ZUS przedsiębiorcy zatrudnionego za granicą str. 8
Jak zgłosić w ZUS zmianę etatu? str. 8
ZUS zleceniobiorcy opłacającego składki KRUS str. 8
Od kiedy zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP? str. 8
Składka na FP za chorego pracownika str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Ustalanie dochodu dla celów uprawnień do zasiłku rodzinnego str. 9
Prawo do renty rodzinnej niezależne od czasu trwania małżeństwa str. 9
Świadczenie rehabilitacyjne dla emeryta niepobierającego emerytury str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Zwrot kwoty bezpodstawnie zaliczonej na zaległość podatkową str. 10
Kryteria ustalania statusu przedsiębiorcy w kontekście JPK str. 10
Odwołanie pełnomocnika do podpisywania e-deklaracji str. 10
Wniosek o przyznanie prawa pomocy str. 10
Opłata za interpretację podatkową str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Elektroniczne ewidencje VAT u podatnika zwolnionego z podatku str. 11
Skutki w VAT przekazania towaru na cele osobiste str. 11
Rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów str. 11
Sprzedaż sprzętu przez podatnika zwolnionego z VAT str. 11

Rachunkowość dla każdego

Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym i koncesji w ewidencji księgowej str. 12
Koszty zagranicznej podróży służbowej przedsiębiorcy str. 13
Wynagrodzenie zmarłego pracownika str. 13
Ewidencja służebności gruntowej str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

ePUAP - platforma pomocna przedsiębiorcom str. 14
Delegowanie pracowników a właściwe ustawodawstwo w zakresie ubezpieczeń społecznych str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Ulga na dzieci tylko dla faktycznie wykonujących władzę rodzicielską str. 16
Niezawiadomienie o zebraniu a podstawa do uchylenia uchwały wspólnoty str. 16
Nie w każdym przypadku ZUS może kwestionować umowę o dzieło str. 16

Spółki i wspólnicy

Kurator w spółce z o.o. str. 17
Jak wskazać szczegółowy porządek obrad zgromadzenia wspólników? str. 17
Rozliczenia po rozwiązaniu spółki cywilnej str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Wyjaśnienie treści specyfikacji - prawa i obowiązki stron str. 18
Przedsiębiorstwo powiązane str. 18
Dofinansowanie wynagrodzeń z PFRON str. 18
Forma powołania ABI str. 18
Opodatkowanie budowli a ustalenie jej wartości str. 18
Jak korzystać z kar umownych? str. 19
Zlecenie usługi partnerowi projektu str. 19
Obowiązek rozeznania rynku i baza konkurencyjności str. 19
Środki na inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Podstawa wymiaru składek pracownicy młodocianej przebywającej na urlopie wychowawczym str. 20
Kompensata należności z tytułu dopłat z zobowiązaniem z tytułu pożyczki str. 20

Firma dla początkujących

Błędy we wniosku o dofinansowanie na założenie firmy str. 21
Co może znaleźć się w nazwie przedsiębiorcy? str. 21
Kiedy założyć księgę udziałów w spółce z o.o.? str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Spóźniona zapłata składki zdrowotnej do ZUS str. 22
Pracowniczy ZUS w kosztach firmowych str. 22
Dokumentowanie prawa do emerytury str. 22
Pracownik na zwolnieniu lekarskim a dofinansowanie z PFRON str. 22

Prawnik radzi

Odrzucenie spadku i niespłacenie własnych wierzycieli str. 23
Przyczyny eksmisji z lokalu mieszkalnego str. 23
Odpowiedzialność za spowodowanie fałszywego alarmu str. 23
Powiadomienie funduszu emerytalnego o ustroju majątkowym str. 23
Odszkodowanie jako składnik majątku we wspólności ustawowej str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne str. 24
Odsetki str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24
Składki ZUS str. 24
Podatki w 2016 r. str. 24
Świadczenia rodzinne str. 24
Ubezpieczenia ZUS str. 24

Dodatki

Czy warto prowadzić działalność w formie spółki cywilnej?  
Firmowe nieruchomości w podatku dochodowym  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60