Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 81 (1435) z dn. 9.10.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 81 (1435) z dnia 9.10.2017SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Zmiany w kasach fiskalnych oraz zasadach wystawiania faktur str. 1
Studia biznesowe w kosztach firmowych str. 1
Rozszerzenie katalogu jednostek mikro i małych str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Bieżące zawsze pod ręką str. 2
Stopy procentowe NBP bez zmian str. 2
Podwyższenie tzw. kwoty wolnej od podatku i inne zmiany w ustawach podatkowych str. 2
Związki zawodowe dla osób wykonujących pracę zarobkową str. 2
TK w sprawie dodatku z tytułu opieki nad dziećmi w okresie urlopu wychowawczego str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Z prac Komitetu Standardów Rachunkowości str. 2
Składka na FP i FGŚP str. 3
Rencista na etacie str. 3
Jest już projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych str. 3
Opodatkowanie nagrody wygranej w konkursie związanym z działalnością gospodarczą str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Korzystanie z rzeczy innego leasingobiorcy str. 4
Gwarancja wykupu przedmiotu leasingu str. 4
Gdy przedmiot leasingu ulegnie uszkodzeniu str. 4
Wady przedmiotu leasingu str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Rozliczanie zagranicznych delegacji pracowników str. 5
Wartość początkowa samochodu w leasingu finansowym str. 5

VAT i akcyza

VAT przy nieodpłatnym przekazaniu części firmowej nieruchomości do celów prywatnych str. 6
Korzystanie ze zwolnienia z VAT bez złożenia VAT-R str. 6
Skutki w VAT przy przekazaniu samochodu na cele osobiste str. 6

Prawo pracy w praktyce

Odsunięcie od pracy czasami bez wynagrodzenia str. 7
Poręczenie przez osobę trzecią za przyszłe zobowiązania pracownika str. 7
Prawo do odprawy, gdy pracownik osiągnie wiek emerytalny po rozwiązaniu umowy o pracę str. 7

Składki ZUS

ZUS od zlecenia wykonywanego na rzecz spółki z o.o. będącej komplementariuszem spółki komandytowej str. 8
Wynagrodzenia chorobowego nie wlicza się do rocznego limitu podstawy wymiaru składek str. 8
Zmiana wysokości podstawy wymiaru składek ZUS a kod tytułu ubezpieczenia str. 8
Obniżenie podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych o dni choroby str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego str. 9
Obliczanie emerytury po obniżeniu powszechnego wieku emerytalnego str. 9
Zasiłek macierzyński dla ojca dziecka prowadzącego działalność str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Kto odpowiada za długi podatkowe spółki z o.o.? str. 10
Data zapłaty podatku regulowanego przelewem str. 10
Kwota do pobrania z zajętego rachunku bankowego str. 10
UPL-1 po zmianie urzędu skarbowego str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Konsekwencje korzystania z urlopu bezpłatnego str. 11
Stałe miesięczne wynagrodzenie w miesiącu, w którym pracownik nie świadczy pracy str. 11
Zmiana rozkładu czasu pracy pracownika str. 11
Skrócenie okresu wypowiedzenia a staż pracy i odprawa str. 11

Rachunkowość dla każdego

Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego za 2017 r. (cz. II) str. 12
Ewidencja zapłaty za fakturę z prywatnych środków prezesa str. 13
Ujęcie w księgach odszkodowania otrzymanego od firmy kurierskiej str. 13
Bilansowe odpisy amortyzacyjne od nieużywanych środków trwałych str. 13
Zakup samochodu osobowego a zapisy w księdze podatkowej str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Kto (nie) przechodzi do wyspecjalizowanego urzędu skarbowego w 2018 r.? str. 14
Sprzedaż towarów za pośrednictwem komisu str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Ewidencjonowanie sprzedaży przy zastosowaniu kasy str. 16
PCC od nabycia użytkowania wieczystego str. 16
Obciążanie kosztów wydatkami związanymi ze sporami sądowymi str. 16

Spółki i wspólnicy

Co daje sprawdzenie danych spółki w KRS? str. 17
Prawa spadkobierców, którzy nie wstępują do spółki str. 17
Łagodniejsza odpowiedzialność za długi po przekształceniu spółki str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Problemy właścicieli aptek zmieniających lokale str. 18
Szkolenie bhp dla stażysty str. 18
Refundacja z PFRON składek ZUS, gdy przedsiębiorca przez część miesiąca chorował str. 18
Oleje roślinne objęte obowiązkiem rejestracji w systemie SENT str. 18
Inwestycja w kontekście wprowadzenia innowacji str. 19
Wprowadzenie klienta w błąd a decyzja UOKiK str. 19
Komornik może sam dochodzić swojego wynagrodzenia str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Wysokość opłaconych składek ZUS a kwota refundacji wypłaconej przez PFRON str. 20
W jaki sposób zaksięgować i rozliczyć podatkowo wydatki na zakup udziałów? str. 20

Druki - praktyczne wypełnianie

Okres ćwiczeń wojskowych pracownika w ZUS RSA str. 21
Ponowne ustalenie prawa do renty str. 21
Złożenie zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Sprzedaż towaru objętego mechanizmem odwrotnego obciążenia na rzecz niepodatnika str. 22
Wysokość składki wypadkowej str. 22
Emerytura dla mężczyzny urodzonego w 1952 r. str. 22
Najem prywatny na ryczałcie kwartalnym str. 22

Prawnik radzi

Szkoda w pojeździe z winy zarządcy drogi str. 23
Podwójne obywatelstwo dla dziecka str. 23
Dziecko na studiach a utrata dodatku mieszkaniowego str. 23
Wada dzieła z powodu złych materiałów str. 23
Ustalanie terminu w umowie str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Tabela kursów średnich NBP str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców str. 24
Odsetki str. 24
Składki ZUS str. 24
Podatki w 2017 r. str. 24
Opłaty lokalne (stawki maksymalne) str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24

Dodatki

Ewidencja rozrachunków publicznoprawnych  
Nadzór i kontrola w spółce z o.o.  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60