Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 81 (1331) z dn. 10.10.2016

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 81 (1331) z dnia 10.10.2016SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Co dalej z kwotą wolną od podatku? str. 1
Zwolnienia z kas rejestrujących w 2017 r. str. 1
Kto może być jednostką mikro w 2017 r.? str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Stopy procentowe NBP bez zmian str. 2
Ustalenia okołobudżetowe na 2017 r. str. 2
10 lat na skargę str. 2
Podatek od sprzedaży detalicznej będzie zawieszony str. 2
Outsourcing pracowniczy skontrolowany przez NIK str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Stawki płatności bezpośrednich za 2016 r. str. 2
Trzeba sprawdzić stan techniczny instalacji str. 2
Obniżenie wynagrodzenia str. 3
Profil zaufany str. 3
Doliczenie dotychczas nieuwzględnionego stażu pracy do wysokości emerytury i renty str. 3
VAT z tytułu ustanowienia służebności drogi koniecznej str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Jak ująć w księgach prowizję od podwyższenia kwoty kredytu w rachunku bieżącym? str. 4
Księgowanie kosztów rozmów i abonamentu z faktur za telefon str. 4
Ewidencja zatrzymanej kaucji gwarancyjnej str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Wydatki edukacyjne w rozliczeniach firmowych str. 5
Rozliczenie wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku str. 5
Raty leasingowe w kosztach po kradzieży samochodu str. 5
Opodatkowanie przychodów małżonków z prywatnego najmu str. 5

VAT i akcyza

Dobrowolna rezygnacja ze zwolnienia z VAT str. 6
Opodatkowanie VAT transakcji między małżonkami str. 6

Prawo pracy w praktyce

Warunki zwrotu dofinansowania na naukę pracownika str. 7
Praca niepełnosprawnego w systemie równoważnym str. 7
Urlop okolicznościowy na ślub siostry str. 7

Składki ZUS

Wykazanie w raportach ZUS świadczeń powypadkowych str. 8
Wzrost zatrudnienia a składka wypadkowa str. 8
Ulgowe składki społeczne przedsiębiorcy po rozwiązaniu spółki cywilnej str. 8
Dopłata do polisy dla pracownicy na urlopie wychowawczym a ZUS str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Skrócenie okresu wypłaty dodatku uwzględnionego w podstawie wymiaru zasiłku str. 9
Obowiązek sporządzenia informacji o okresach składkowych i nieskładkowych ZUS Rp-6 str. 9
Zasiłek chorobowy a wystawianie faktur przez przedsiębiorcę str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Jak terminowo złożyć skargę na decyzję podatkową? str. 10
Ustanowienie pełnomocnika do odbioru korespondencji str. 10
Kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym str. 10
Opłata prolongacyjna za spłatę długu podatkowego w ratach str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Wynagrodzenie za pracę i chorobę przy wypracowaniu obowiązującego wymiaru czasu pracy str. 11
Ponowienie umowy na próbę po kilkuletniej przerwie str. 11
Okresy wskazywane w świadectwie pracy str. 11
Urlop w okresie wypowiedzenia str. 11

Rachunkowość dla każdego

Posezonowa wyprzedaż towarów w ewidencji księgowej str. 12
Urządzenie wielofunkcyjne o wartości niższej niż 3.500 zł a zapisy w księdze podatkowej str. 13
Kiedy ująć w księdze zapłatę zaległych składek ZUS? str. 13
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności str. 13
Podatkowe i bilansowe skutki przedawnienia należności str. 13
Odpisanie w koszty bezwartościowych zapasów str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Podatkowe rozliczenie firmowych ubezpieczeń i odszkodowań str. 14
Kiedy nie da się uniknąć 20% PCC? str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Co ze zwolnieniem z podatku przy użyczeniu nieruchomości? str. 16
Sprzedaż środka trwałego przed upływem roku a korekta kosztów str. 16
Późniejsza zapłata za fakturę VAT RR pozbawia prawa do odliczenia VAT str. 16

Spółki i wspólnicy

Złożenie przez spółkę wniosku o upadłość str. 17
Deklaracje PCC od kilku umów kupna udziałów str. 17
Wniesienie nieruchomości do spółki cywilnej małżonków str. 17
Protokół ze zgromadzenia wspólników w formie audio str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Jakie kary na przedsiębiorcę może nakładać ITD? str. 18
Dotację z urzędu pracy na własną firmę można otrzymać tylko raz str. 18
Nie można sprzedawać e-papierosów w internecie str. 18
Otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym str. 18
Szkolenia i usługi doradcze w nowej bazie str. 19
Dotacja na remont zabytku na potrzeby działalności str. 19
Środki trwałe jako wkład niepieniężny do projektu str. 19
Koszty pośrednie w projekcie inwestycyjnym str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Zasady wystawiania i ewidencja w księdze podatkowej faktur na sprzedaż wcześniej udokumentowaną paragonem str. 20
Rachunek bankowy i NIP przedsiębiorcy w CEIDG str. 20

Druki - praktyczne wypełnianie

Zgłoszenie rozdzielności majątkowej w CEIDG str. 21
Jak wypełnić raport ZUS RSA za chorego pracownika? str. 21
Składka zdrowotna niepełnosprawnego przedsiębiorcy w ZUS DRA str. 21
Jakie dokumenty załączyć do wniosku o zawieszenie spółki jawnej? str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Renta rodzinna dla pracującej żony str. 22
Ekwiwalent za urlop a koszty płacy str. 22
Likwidacja firmy str. 22
Błąd w stawce VAT na fakturze str. 22
Raporty ZUS za osobę wykonującą zlecenie w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego str. 22

Prawnik radzi

Dwa tryby wniesienia sprawy o separację sądową str. 23
Krzywdząca postawa wobec rodziny współmałżonka str. 23
Jak nie stracić bonifikaty na mieszkanie w razie konieczności sprzedaży? str. 23
Kiedy obdarowany musi zapłacić zachowek? str. 23
Deklaracja w związku z wywozem śmieci str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Tabela kursów średnich NBP str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne str. 24
Odsetki str. 24
Składki ZUS str. 24
Podatki w 2016 r. str. 24
Emerytury i renty str. 24
Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw str. 24

Dodatki

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych w firmie  
Korekta podatku VAT w ramach ulgi za złe długi  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60