Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 80 (1434) z dn. 5.10.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 80 (1434) z dnia 5.10.2017SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Limity w podatku dochodowym na 2018 r. str. 1
Czas na zawiadomienie o zmianie urzędu skarbowego! str. 1
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2018 r. str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Bieżące zawsze pod ręką str. 2
Mały podatnik dla celów VAT w 2018 r. str. 2
Autoryzacja tekstów prasowych str. 2
Emerytury przyznane z urzędu z gwarancją wysokości str. 2
Obniżone opłaty pobierane przez komorników str. 2
Wsparcie na odtworzenie gospodarstw rolnych str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Nowe kody tytułu ubezpieczenia dla niań str. 2
Opłaty za korzystanie ze środowiska w 2018 r. str. 2
Spis z natury w VAT str. 3
Ubezpieczenie chorobowe str. 3
Ewidencja odszkodowania str. 3
Data powstania przychodu przy wykonaniu usługi etapami str. 3
Od października 2017 r. niższe świadczenia emerytalno-rentowe w mundurówce str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Podwyżka pensji a uprawnienia do renty socjalnej str. 4
Świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu stosunku pracy str. 4
Zasiłek pogrzebowy po śmierci osoby nieubezpieczonej str. 4
Prawo do emerytury po obniżeniu powszechnego wieku emerytalnego str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Rozliczenie kosztów wyceny środka trwałego przez biegłego str. 5
Koszty AC leasingowanego auta osobowego str. 5
Wypłata pracownikowi wynagrodzenia i premii w jednym miesiącu str. 5
Wydatki na styku interesów osobistych i firmowych str. 5
Sprzedaż samochodu wycofanego z firmy str. 5

VAT i akcyza

Odliczenie VAT przy wynajmie służbowych samochodów pracownikom str. 6
Możliwość odliczenia VAT z faktury od podmiotu wykreślonego z rejestru VAT str. 6
Odliczenie VAT przy zakupie nowej kasy rejestrującej str. 6

Prawo pracy w praktyce

Pół godziny ponad normę to też nadgodzina str. 7
Maksymalny wymiar urlopu wychowawczego str. 7
Dwie umowy o pracę a urlop wypoczynkowy str. 7
Krótsze chorobowe dla starszego pracownika str. 7

Składki ZUS

Nowe zasady opłacania składek na FGŚP str. 8
Składki ZUS po przejściu pracownika na urlop wychowawczy str. 8
Choroba pracownika w raporcie ZUS RSA str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Obowiązki pracodawców wobec pracowników ubiegających się o emeryturę str. 9
Wpływ okresu pracy w gospodarstwie rolnym na prawo do renty str. 9
Zwolnienia lekarskie z przerwą str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Zgłoszenie w urzędzie skarbowym zmiany adresu zamieszkania pracownika str. 10
Weryfikacja zasadności zwrotu VAT str. 10
Data wszczęcia kontroli podatkowej str. 10
Termin rozpatrzenia wniosku o wydanie interpretacji podatkowej str. 10
Zaświadczenie o długach podatkowych rozwiązanej spółki cywilnej str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Data wyrejestrowania zleceniobiorcy po rozpoczęciu studiów magisterskich str. 11
Dokumenty ZUS w razie tymczasowego aresztowania pracownika str. 11
Składka na FP w razie nieprzepracowania pełnego miesiąca str. 11
Zwolnienie z opłacania za pracownicę składek na FP i FGŚP str. 11
Rozliczenie w ZUS chorego zleceniobiorcy str. 11

Rachunkowość dla każdego

Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego za 2017 r. (cz. I) str. 12
Jak skorygować błędnie zaksięgowany zakup materiałów? str. 13
Uzyskana od budżetu dotacja a zapisy w księdze podatkowej str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Termin wystawienia faktury dla przedsiębiorcy po zarejestrowaniu sprzedaży w kasie fiskalnej str. 14
Dodatkowo przepracowany okres a wysokość emerytury i renty str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Zwrot kosztów wyegzekwowania nienależnego podatku str. 16
VAT od dostawy działek w zamian za odszkodowanie str. 16
Komandytariusz nie odpowiada za zaległości składkowe spółki str. 16

Spółki i wspólnicy

Ulga w VAT na złe długi a odpowiedzialność z K.s.h. str. 17
Zmiana udziału w zyskach wymaga modyfikacji umowy spółki jawnej str. 17
Pożyczka od spółki z o.o. dla jej pracownika str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

W jaki sposób przedsiębiorca może wystąpić o interpretację przepisów? str. 18
Zasady budowy miejsc postojowych str. 18
Ogłoszenie o zamówienie w siedzibie zamawiającego str. 18
Miliony na rozwój produktów i usług w firmach str. 19
Środki na przekwalifikowanie pracowników str. 19
Udział w targach międzynarodowych dofinansowany w 85% str. 19
Wkład niepieniężny do projektu w postaci nieruchomości str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Żona jako osoba współpracująca w firmie męża str. 20
Koszty podatkowe i VAT z tytułu opłat związanych z przejazdami w pracowniczych delegacjach str. 20

Firma dla początkujących

Rachunek bankowy w zgłoszeniu do CEIDG str. 21
Zwolnienie z badań wstępnych w zależności od treści skierowania str. 21
Nazwa dla zakładanej firmy str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Sprzedaż części samochodowych a kasa rejestrująca str. 22
Odliczenie VAT od zakupu miejsca parkingowego str. 22
Zaliczka od ekwiwalentu za urlop str. 22
Zasiłek dla bezrobotnych dla przedsiębiorcy str. 22
Nowy udziałowiec a aktualizacja umowy spółki z o.o. str. 22

Prawnik radzi

Przesłanki skutecznego doręczenia zastępczego str. 23
Czy można uzyskać służebność gruntową w wyniku zasiedzenia? str. 23
Odpowiedzialność za wady pojazdu kupionego w autokomisie str. 23
Jak skutecznie odwołać testament? str. 23
Darowizna z obcego rachunku na konto dewelopera str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców str. 24
Odsetki str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24
Składki ZUS str. 24
Emerytury i renty str. 24
Ubezpieczenia ZUS str. 24
Świadczenia rodzinne str. 24

Dodatki

Firmowe przychody i koszty - wybrane zagadnienia  
Formy wsparcia dla rodzin i okresy wypłaty świadczeń  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60