20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 8 (1362) z dn. 26.01.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 8 (1362) z dnia 26.01.2017SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Pełnomocnictwo do podpisana JPK_VAT str. 1
Do końca stycznia br. zawiadomienie o wyborze bilansowej metody rozliczania różnic kursowych str. 1
Opłaty reprograficzne bez VAT str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Firmę można założyć przez telefon str. 2
Propozycje zmian w emeryturach z ZUS po przeglądzie emerytalnym str. 2
Organ właściwy w sprawach "Premii dla młodych rolników" str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Wchodzą w życie przepisy str. 2
Dopłaty do materiału siewnego w 2017 r. str. 2
Kod wyrejestrowania ZUS str. 3
Kompensata rozrachunków str. 3
Rozliczenie VAT od dywidendy przekazanej w formie niepieniężnej str. 3
Zniesienie przywilejów emerytalnych dla niektórych osób pełniących służbę mundurową str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Pieniądze na zatrudnienie niani i opiekuna dziennego str. 4
Wkład własny do projektu w postaci opłat za opiekę przedszkolną str. 4
Okres finansowania opieki nad dziećmi ze środków EFS str. 4
Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu EFS str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Likwidacja firmy a składniki majątku zakupione z dotacji str. 5
Zaliczka na podatek od nagrody jubileuszowej str. 5
Podatkowe rozliczenie powypadkowej naprawy samochodu firmowego str. 5
Zakup biletów komunikacji publicznej jako koszt podatkowy str. 5

VAT i akcyza

Darowizna materiałów budowlanych na rzecz szkoły a VAT str. 6
Podstawa opodatkowania VAT przy sprzedaży używanych samochodów str. 6
Kasa fiskalna w 2017 r. str. 6
Skutki w VAT przekazania prezentów o małej wartości str. 6

Prawo pracy w praktyce

Kiedy można odliczyć nadpłacone wynagrodzenie za pracę? str. 7
Umowy bezterminowe poza limitem str. 7
Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy str. 7

Składki ZUS

ZUS od wsparcia do zimowego wypoczynku pracownika i jego dzieci str. 8
Składka na FP za pracownika na niepełnym etacie z pensją minimalną pomniejszoną do wymiaru czasu pracy str. 8
Ubezpieczenia przedsiębiorcy po przejściu na wcześniejszą emeryturę str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Ponowne ustalenie wysokości świadczeń emerytalno-rentowych str. 9
Prawo do dodatkowego wymiaru zasiłku opiekuńczego str. 9
Okres zasiłkowy przy nieprzerwanej niezdolności do pracy str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Zwrot VAT sposobem na regulowanie podatków str. 10
Zasady ustalania zatrudnienia na potrzeby JPK str. 10
Dane autoryzujące PIT za 2016 r. str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Wynagrodzenie za urlop szkoleniowy ze składników zmiennych str. 11
Okres wypowiedzenia w razie zmiany rodzaju umowy str. 11
Wysokość dodatku za nadgodziny str. 11
Czy urlop ojcowski może być krótszy niż 7 dni? str. 11

Rachunkowość dla każdego

Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej str. 12
Ewidencja księgowa faktury za paliwo na przełomie roku str. 13
Rezygnacja z bilansowej metody ustalania różnic kursowych str. 13
Przejście z ksiąg rachunkowych na księgę podatkową a rozliczenie kosztów ubezpieczenia str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Co przewiduje dla przedsiębiorców Konstytucja Biznesu? str. 14
Zmiany w zakresie świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Aport przedsiębiorstwa a ulga z tytułu zakupu kasy str. 16
Wyjątkowość odwołania darowizny str. 16
Świadczenie wychowawcze, gdy dziecko jest pod opieką naprzemienną str. 16

Spółki i wspólnicy

Gdy likwidowana spółka z o.o. nie płaci swych długów str. 17
Wspólnik spółki z o.o. ogłasza upadłość konsumencką str. 17
Śmierć wspólnika a możliwość kontynuacji spółki jawnej str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Podatek transportowy w 2017 r. str. 18
Do 31 stycznia należy opłacić zezwolenie na sprzedaż alkoholu str. 18
Czy sprzedawca może żądać dowodu osobistego przy płatnościach kartą? str. 18
Koszty pośrednie w projektach EFS str. 19
Złożenie skargi pauliańskiej a wezwanie do zapłaty str. 19
Jak ustalić obniżenie ceny przy zakupie wadliwego pojazdu? str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Obowiązki wobec CEIDG i ZUS w związku z zawieszeniem spółki cywilnej str. 20
Rozliczenie dla celów VAT i ujęcie w księgach duplikatu faktury z ubiegłego roku str. 20

Firma dla początkujących

Kiedy warto korzystać ze zwolnienia z VAT? str. 21
Okres wyczekiwania na świadczenie chorobowe dla zleceniobiorcy będącego wcześniej pracownikiem str. 21
Zezwolenie na prowadzenie działalności a dotacja z PFRON str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Ile umów przy publicznym odtwarzaniu muzyki? str. 22
Składniki przyjmowane do wynagrodzenia minimalnego str. 22
Składka zdrowotna członka rady nadzorczej str. 22
Świadczenie chorobowe za 1 stycznia str. 22
Rozliczenie prywatnego wynajmu w VAT-7 str. 22

Prawnik radzi

W razie braku kontaktu ze stroną sąd może ustanowić kuratora str. 23
Ile czasu na rozliczenie się z fiskusem z otrzymanych prezentów? str. 23
Nakładanie kary za wykroczenie nie jest obowiązkowe str. 23
Sprzątanie po czworonogu obowiązkiem jego posiadacza str. 23
Ocena zdolności zobowiązanego do alimentowania str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców str. 24
Odsetki str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24
Składki ZUS str. 24
Podatki w 2017 r. str. 24
Graniczne kwoty obrotu dla celów VAT w 2017 r. str. 24
Odpisy na ZFŚS w 2017 r. str. 24

Dodatki

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o VAT oraz w sprawie kas rejestrujących. Stan prawny na 1.01.2017 r.  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60