Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 79 (1433) z dn. 2.10.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 79 (1433) z dnia 2.10.2017SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

MF wyjaśnia
Jednorazowa amortyzacja w ramach dwóch limitów
str. 1
MRPiPS wyjaśnia
FGŚP za zatrudnionych członków rodziny
str. 1
Obowiązek podatkowy z tytułu WNT str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Nowe rozwiązania przeciw wyłudzaniu podatku VAT str. 2
Budżet państwa na 2018 r. str. 2
Dochód rolników do świadczeń rodzinnych na okres 2017/2018 str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Wchodzą w życie przepisy str. 2
Okres wychowywania dzieci a nowa/stara emerytura - wyrok TK str. 2
Druki ZUS str. 3
Wartość firmy str. 3
Weryfikacja zgłoszenia rejestracyjnego w VAT str. 3
Podstawa wymiaru świadczeń należnych pracownikom zatrudnionym za granicą str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Obciążanie kosztów wydatkami za energię str. 4
Termin wypłaty pracowniczego wynagrodzenia a koszty firmowe str. 4
Amortyzacja samochodu należącego do małżonków str. 4
Przychód z wykonania usług budowlanych str. 4

VAT i akcyza

Działalność prowadzona w mieszkaniu a rozliczenie VAT str. 6
Moment rozliczenia faktury korygującej sprzedaż in minus str. 6

Prawo pracy w praktyce

Przejście na emeryturę z prawem do odprawy str. 7
Rozwiązanie umowy na czas nieokreślony za wypowiedzeniem str. 7
Praca na urlopie ojcowskim str. 7

Składki ZUS

Układ ratalny dla spłaty zaległości z tytułu składek ZUS str. 8
Składki z działalności po przekroczeniu rocznego limitu podstawy wymiaru z etatu str. 8
Ubezpieczenie zdrowotne z umowy zlecenia wykonywanej w czasie zawieszenia firmy str. 8
ZUS za osobę współpracującą pobierającą świadczenie przedemerytalne str. 8
Termin płatności składek ZUS str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Rodzaj i wysokość świadczeń chorobowych dla pracownika 50+ str. 9
ZUS może wstrzymać rentę str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Podejrzenie o nadużycia pozwala dłużej ściągać podatek str. 10
Skarga na wykreślenie z rejestru podatników VAT str. 10
Skutki złożenia JPK_VAT po terminie str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Odliczenie VAT od przekazania paczek pracownikom str. 11
Moment realizacji prawa do odliczenia VAT z faktury z adnotacją "metoda kasowa" str. 11
Faktura za transport towarów z Niemiec str. 11
Sprzedaż auta przez podatnika zwolnionego z VAT str. 11

Rachunkowość dla każdego

Ewidencja przekwalifikowania składnika majątku na środek trwały str. 12
Ewidencja podatku od nieruchomości dotyczącego gruntu zaliczonego do inwestycji str. 13
Jak księgować przekazanie zysku na kapitał zapasowy? str. 13
Ujęcie w księgach otrzymania należności do kasy walutowej str. 13
Przychód ze sprzedaży towarów a zapisy w księdze str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Dokonywanie zmian w wartości początkowej środków trwałych str. 14
Którą drogę założenia spółki z o.o. wybrać? str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Warunki korzystania ze zwolnienia z VAT str. 16
Podatek od nieruchomości od parkingu należącego do spółdzielni str. 16
Pakiety medyczne dla członków rodzin w przychodach pracownika str. 16

Spółki i wspólnicy

Wstrzymanie wykonania uchwały wspólników str. 17
Czy pozwany członek zarządu może kwestionować wysokość zobowiązania spółki? str. 17
Podział majątku wspólników spółki cywilnej po spłaceniu wierzycieli str. 17
Tajne głosowanie na zgromadzeniu str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Najem okazjonalny a najem instytucjonalny str. 18
Stażysty nie wlicza się do stanu zatrudnienia przy dokonywaniu rozliczeń z PFRON str. 18
Tereny objęte systemem SENT str. 18
Limit 15.000 zł a transakcje z rolnikami str. 18
Błędy przy wnioskowaniu o dotację str. 19
Rodzaje pomocy publicznej w projektach badawczo-rozwojowych str. 19
Zakup usługi doradczej sfinansowany dotacją w 50% str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Umorzenie udziałów finansowane z obniżenia kapitału zakładowego str. 20

Druki - praktyczne wypełnianie

Działalność w domu rodziców a umowa użyczenia str. 21
Raport ZUS RSA z wykazanym okresem urlopu rodzicielskiego str. 21
Rozliczenie nabycia towaru przez podatnika zwolnionego z VAT str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Limit 15.000 zł przy płatności mieszanej str. 22
Okres przechowywania protokołów kontroli str. 22
Potrącenia alimentacyjne bez kwoty wolnej str. 22
Dokumenty do wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy str. 22

Prawnik radzi

Podatek od nieruchomości przy współwłasności str. 23
Niezłożenie oświadczenia w sprawie spadku str. 23
Ujawnienie roszczenia w księdze wieczystej a sprzedaż nieruchomości str. 23
Skutki nabycia pojazdu od osoby nieuprawnionej str. 23
Uchylenie oświadczenia w sprawie uznania ojcostwa str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Tabela kursów średnich NBP str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców str. 24
Odsetki str. 24
Składki ZUS str. 24
Podatki w 2017 r. str. 24
Odszkodowania za wypadki przy pracy lub choroby zawodowe str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24

Dodatki

Optymalizacja rozliczeń w VAT  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60