Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 78 (1432) z dn. 28.09.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 78 (1432) z dnia 28.09.2017SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Wpływ wzrostu minimalnego wynagrodzenia w 2018 r. na składki ZUS str. 1
Od 1 października 2017 r. emerytura po ukończeniu 60 lub 65 lat str. 1
VAT od sprzedaży towarów po upływie 12 miesięcy od likwidacji firmy str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Bieżące zawsze pod ręką str. 2
MF zmienia zdanie w kwestii ryczałtu od najmu str. 2
Propozycja regulacji dla pośrednictwa przy przewozie osób str. 2
Wyższe kary grzywny za przestępstwa skarbowe w 2018 r. str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Wchodzą w życie przepisy str. 2
Z prac Komitetu Standardów Rachunkowości str. 2
Rozliczenie licencji str. 3
Odliczenie VAT str. 3
Informacja do ZUS str. 3
Nie warto zwlekać ze złożeniem wniosku o świadczenie 500+ str. 3
Strata w środkach obrotowych w kosztach firmowych str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Dotacja na zwiększenie efektywności energetycznej budynku str. 4
Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje i budowa drogi str. 4
Strefa aktywności gospodarczej sfinansowana z EFRR w 85% str. 4
Zmiany dotyczące klasyfikacji wydatków strukturalnych str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Jednorazowa amortyzacja a ulepszenie środka trwałego str. 5
Rozliczenie kosztu usługi geodezyjnej str. 5
Skutki darowizny środka trwałego str. 5

VAT i akcyza

Rozliczenie VAT od zakupu materiałów budowlanych na terenie Czech str. 6
Termin, w jakim możliwy jest powrót do zwolnienia z VAT str. 6
Zakup samochodu a ponowne badanie techniczne str. 6

Prawo pracy w praktyce

Uprawnienia pracownika powołanego na ćwiczenia wojskowe str. 7
Odbiór dnia wolnego za święto str. 7
Ograniczenia w zatrudnianiu kobiet przy niektórych pracach str. 7
Służbowy wyjazd na targi a ustalenie czasu pracy str. 7
Norma dobowa dzielnikiem przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop str. 7

Składki ZUS

Późna obrona pracy dyplomowej a ubezpieczenie z umowy zlecenia str. 8
Ubezpieczenie zleceniobiorcy będącego emerytowanym policjantem str. 8
Rozliczenie z ZUS w razie uznania zlecenia za stosunek pracy str. 8
Praca za granicą przez część miesiąca i urlop wypoczynkowy a składki ZUS str. 8
Składka na FEP za pracę szczególną str. 8
Uzupełnienie brakującego raportu ZUS RSA str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Przeliczenie emerytury według tablic dla wieku 60 lub 65 lat str. 9
Potwierdzenie przez pracodawcę okresu ubezpieczenia byłego pracownika str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Wpis stosunkowy w sprawie podatkowej str. 10
Obniżone odsetki od skorygowanych zaliczek na podatek str. 10
Informacja o NIP podatnika str. 10
Odpowiedź na zastrzeżenia do protokołu kontroli podatkowej str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

ZUS od wynagrodzenia pracowników płatnego do 10. dnia następnego miesiąca str. 11
Wyrejestrowanie zleceniobiorcy z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego str. 11
Składki na FP i FGŚP od stałej kwoty wynagrodzenia zleceniobiorcy str. 11

Rachunkowość dla każdego

Ewidencja odpisów aktualizujących należności str. 12
Ewidencja wypłacanych przez zakład pracy zasiłków chorobowych str. 13
Jak księgować przekazanie drugiej raty odpisu na ZFŚS? str. 13
Ujęcie w księdze podatkowej kosztów dotyczących prowadzenia firmy we własnym mieszkaniu str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Jak ustalić status podatkowy zagranicznego usługobiorcy? str. 14
Kto powinien podpisywać umowy w imieniu spółdzielni? str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Wielokrotne naruszenie obowiązków a termin na dyscyplinarkę str. 16
Potwierdzenie nieściągalności wierzytelności a koszty podatkowe str. 16
Kiedy zarządca może reprezentować wspólnotę mieszkaniową? str. 16

Spółki i wspólnicy

Jedno okienko w KRS przy zgłaszaniu zmian przez spółkę str. 17
Dochodzenie roszczeń przez wspólników spółki cywilnej str. 17
Czy wierzyciel wspólnika może zaszkodzić spółce? str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Kiedy zatrudnienie osoby ze szczególnym schorzeniem obniża wysokość wpłaty na PFRON? str. 18
Brak wpłaty III raty opłaty za sprzedaż alkoholu str. 18
Numer referencyjny w systemie SENT i jego ważność str. 18
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa w praktyce str. 19
Maksymalny okres oddelegowania do zadań w projekcie str. 19
Trwałość przedsięwzięcia przy dotacjach na własny biznes str. 19
Zwiększenie innowacyjności technologii wytwarzania wyrobów str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Podatkowe rozliczenie czynszu dzierżawy opłaconego za rok z góry str. 20
Termin rozwiązania umowy i wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń w ZUS str. 20

Firma dla początkujących

Organizacja czasu pracy u małego przedsiębiorcy str. 21
Niższe składki ZUS dla przedsiębiorcy będącego jednocześnie wspólnikiem spółki z o.o. str. 21
Weryfikacja danych wskazanych przy rejestracji firmy str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Możliwość sprawdzenia statusu dłużnika przy uldze na złe długi str. 22
Dzień udzielenia pomocy wykazywany w druku INF-O-PP str. 22
Karnet sportowy w przychodach zleceniobiorcy str. 22
Urlop a zwolnienie lekarskie str. 22
Preferencyjny ZUS dla wspólnika po rozwiązaniu spółki cywilnej str. 22

Prawnik radzi

Odcięcie dostawy prądu str. 23
Sprzedaż samochodu w rodzinie a obowiązki podatkowe str. 23
Dodatkowa opłata za użytkowanie wieczyste str. 23
Co zamieścić w odwołaniu od decyzji wójta? str. 23
Spłacanie kredytu jednego małżonka przez oboje małżonków str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców str. 24
Odsetki str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24
Składki ZUS str. 24
Emerytury i renty str. 24
Ubezpieczenia ZUS str. 24
Bezrobocie w sierpniu 2017 r. według GUS str. 24

Dodatki

Praca w systemie równoważnym  
Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60