Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 77 (1431) z dn. 25.09.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 77 (1431) z dnia 25.09.2017SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Ministerstwo Finansów wyjaśnia
Duże urzędy skarbowe nie dla spółek osobowych
str. 1
Wraz z minimalnym wynagrodzeniem wzrasta najniższa podstawa zasiłku str. 1
Wybór audytora do badania sprawozdania za 2017 r. str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Termin odprowadzenia II raty odpisu na ZFŚS - wyjaśnienie MRPiPS str. 2
Mechanizm podzielonej płatności w VAT str. 2
Produkcja i obrót suszem tytoniowym zostaną objęte nadzorem str. 2
Prawo do obrony koniecznej str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Trzeba wpłacić III ratę za zezwolenia na sprzedaż i podawanie alkoholu str. 2
Opłata recyklingowa za torby foliowe str. 2
Odliczenie VAT str. 3
ZUS od zlecenia str. 3
Odwołanie pełnomocnictwa str. 3
Będą nowe rodzaje kas rejestrujących str. 3
Wydatki na integrację w kosztach firmowych str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Warunki ubiegania się o zwrot VAT str. 4
Rozliczenie VAT przez warsztat samochodowy w przypadku przyjęcia opon do utylizacji str. 4
Ewidencja wyrobów akcyzowych nabytych wewnątrzwspólnotowo str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Nowe zasady dokonywania jednorazowej amortyzacji str. 5
Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych str. 5
Wydatki na wyposażenie poniesione przed rozpoczęciem działalności str. 5

VAT i akcyza

Split payment jednak od kwietnia 2018 r. str. 6
Możliwość korzystania ze zwolnienia z VAT w 2017 r. str. 6

Prawo pracy w praktyce

Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy a urlop str. 7
Niedopuszczalne ograniczenie ochrony przed potrąceniami str. 7

Składki ZUS

Ubezpieczenia w ZUS z tytułu nieodpłatnego zlecenia str. 8
Wyrejestrowanie pracownika z ubezpieczeń w ZUS str. 8
Składki ZUS od dzieła zawartego z pracownikiem str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Przekazywanie płatności zasiłku chorobowego do ZUS str. 9
Wykazanie działalności gospodarczej pracownika w ERP-6 str. 9
Świadczenie chorobowe dla pracownika po wypadku str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Kto odpowiada za błędy w rozliczeniach podatkowych? str. 10
Wpis kontroli celno-skarbowej w książce kontroli str. 10
Grzywna za zapłatę podatku po terminie str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Opodatkowanie odprawy emerytalnej str. 11
Wypłata odprawy pośmiertnej a obowiązki informacyjne płatnika str. 11
Warunki zastosowania wyższej stawki podatku u zleceniobiorcy str. 11
Zaprzestanie stosowania kosztów pracowniczych w podwyższonej wysokości str. 11

Rachunkowość dla każdego

Przygotowanie do inwentaryzacji rocznej str. 12
Ujęcie w księdze rabatu dotyczącego zakupionych towarów str. 13
Wprowadzenie do działalności pojazdu a zapisy w księdze str. 13
Dokumentowanie skupu runa leśnego od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej str. 13
Różnice kursowe w przypadku, gdy zapłata dokonywana jest w innej walucie obcej niż wystawiono fakturę str. 13
Zatwierdzone sprawozdanie finansowe nie podlega korekcie str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Rozliczenia w PIT kosztów używania w firmie prywatnych samochodów str. 14
Co zmieni się w zasadach opłacania składek ZUS? str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Opłata za skrócenie umowy leasingu a koszty firmowe str. 16
Skutki w VAT aportu przedsiębiorstwa do spółki komandytowej str. 16
Wynagrodzenie członka komisji rewizyjnej bez składek ZUS str. 16

Spółki i wspólnicy

W jaki sposób rozliczać PCC w spółkach osobowych? str. 17
Wyliczenie wartości zbywczej majątku spółki w razie wystąpienia wspólnika str. 17
Czynności po odwołaniu członka zarządu str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Ochrona danych osobowych w biurach rachunkowych str. 18
Refundacja kosztów doposażenia stanowiska pracy str. 18
Zmiany w zakresie rejestracji oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca str. 18
Jak uniknąć błędów przy Bonach na innowacje? str. 19
Odpowiedzialność doradcy podatkowego wobec klienta str. 19
Problem nieodpłatnej umowy ze studentem str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Ryczałty za nocleg dla kierowcy w zagranicznej podróży służbowej str. 20

Druki - praktyczne wypełnianie

Wykazanie WDT w deklaracji VAT-7 str. 21
Zgłoszenie pełnomocnika do CEIDG i określenie zakresu jego uprawnień str. 21
Czy konieczne jest przekazanie wydruku e-zwolnienia pracownika do ZUS? str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Choroba pracownika za granicą a prawo do świadczenia chorobowego str. 22
Ulgowy ZUS nie dla wspólnika spółki jawnej str. 22
Podatek od nieruchomości za firmowy garaż str. 22
Rozliczenie faktury za usługę mycia auta poza granicami kraju str. 22

Prawnik radzi

Gdy wspólnota mieszkaniowa nie spłaca zobowiązań str. 23
Wynagrodzenie dla opiekuna tylko wyjątkowo str. 23
Sprostowanie pomyłki w akcie urodzenia str. 23
Mandat za brak fotelika samochodowego str. 23
Szacowanie wysokości zadośćuczynienia str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Tabela kursów średnich NBP str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców str. 24
Odsetki str. 24
Składki ZUS str. 24
Podatki w 2017 r. str. 24
Podatek od nieruchomości str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24

Dodatki

Amortyzacja środków trwałych w podatku dochodowym  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60