Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 77 (1327) z dn. 26.09.2016

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 77 (1327) z dnia 26.09.2016SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Wkrótce nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas str. 1
Czas na wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania za 2016 r. str. 1
Składki ZUS w 2017 r. po wzroście minimalnego wynagrodzenia str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Loteria paragonowa przedłużona str. 2
Zmiany w płatnościach bezpośrednich str. 2
Otwieranie danych publicznych str. 2
Wymiana informacji między ZUS a Ministrem Finansów str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Nowe wzory wniosków dotyczących budownictwa str. 2
Wsparcie na inwestycje w zakresie "małego przetwórstwa" str. 2
Etat i podatek liniowy str. 3
Przeksięgowanie konta 86 str. 3
Przyjęcie stażysty str. 3
Sporne świadczenia dla delegowanych do pracy str. 3
Nazwa usługi na fakturze i paragonie fiskalnym str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Rozliczenie zaliczki w podatku dochodowym str. 4
Obowiązki płatnicze przy pożyczce od udziałowca str. 4
Sprzedaż maszyny zamortyzowanej jednorazowo str. 4
Podatkowe rozliczenie odpisu aktualizującego po odzyskaniu wierzytelności str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Wydatki gastronomiczne w kosztach firmowych str. 5
Nieoprocentowana pożyczka dla pracownika jako przychód str. 5
Rozliczenie podatkowe szczepień przeciwko grypie sfinansowanych pracownikom str. 5

VAT i akcyza

Dokumentowanie wykonania usług opodatkowanych poza terytorium Polski str. 6
Warunki otrzymania zwrotu w terminie 25 dni str. 6
Kasa fiskalna dla rozpoczynającego działalność w trakcie roku str. 6

Prawo pracy w praktyce

Różne terminy wydania świadectwa pracy str. 7
Składniki wyłączone przy ustalaniu odprawy emerytalnej str. 7
Czas pracy pracownicy w ciąży przy monitorze ekranowym str. 7

Składki ZUS

Jak rozliczać składkę chorobową za zleceniobiorcę? str. 8
Ustalenie części dodatku zwolnionej z ZUS str. 8
Ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy i jego dzieci po zawieszeniu działalności str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Składki opłacone po terminie a choroba przedsiębiorcy str. 9
Nawiązanie z pracownikiem kolejnego stosunku pracy a prawo do emerytury str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Zgłoszenie pełnomocnika ogólnego w sprawach podatkowych str. 10
Skutki niezłożenia e-zeznania str. 10
Korekta po pół roku od złożenia deklaracji str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Wystawienie faktury zaliczkowej przed otrzymaniem zaliczki str. 11
Odliczenie VAT za media przy wynajmie lokali mieszkalnych str. 11
Stawka VAT na usługi naprawy samochodów str. 11
VAT od usług pielęgnacji zieleni na terenie UE str. 11

Rachunkowość dla każdego

Prowadzenie biura rachunkowego - wybrane problemy str. 12
Rozrachunki z właścicielem w ewidencji księgowej str. 13
Jak księgować umorzenie wierzytelności? str. 13
Nieodliczony VAT od paliwa w księdze podatkowej str. 13
Wariant ewidencji kosztów działalności operacyjnej str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Zatrudnianie zleceniobiorców na nowych zasadach str. 14
Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Moment dokonania korekty kosztów spowodowanej błędem str. 16
Brak NIP na fakturze nie pozbawia prawa do odliczenia VAT str. 16
Udostępnienie pracownikowi mieszkania trzeba oskładkować str. 16

Spółki i wspólnicy

Jak ustalić wynagrodzenie dla członka zarządu? str. 17
Co z likwidacją, gdy w jej trakcie zostanie ogłoszona upadłość spółki? str. 17
Do KRS bez pisemnej zgody członka rady nadzorczej str. 17
Reprezentacja spółki komandytowej przez komplementariusza spółkę z o.o. str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Kolejne zmiany dla pracodawców osób niepełnosprawnych str. 18
Nowe terminy składania ofert w przetargu str. 18
Urzędy pracy nie finansują badań stażystów str. 18
Pomoc de minimis na zabezpieczenie spłaty kredytu str. 19
Odpowiedzialność solidarna za zaległe wynagrodzenia str. 19
Wkład własny niepieniężny w postaci pracy wolontariusza str. 19
Środki na utworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Rozliczenie VAT i ujęcie w księgach rachunkowych WNT str. 20
Uprawnienia ojca do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego str. 20

Druki - praktyczne wypełnianie

Na podstawie jakiego dokumentu księgować odpisy amortyzacyjne? str. 21
Wykazanie ulgi na złe długi w deklaracji VAT-7 przez wierzyciela str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Skrócenie okresu wypowiedzenia str. 22
Uproszczenia w księgowaniu umów leasingu str. 22
Zaświadczenie dla pracownika o dochodzie w celu uzyskania świadczeń rodzinnych str. 22
Przetwarzanie danych osobowych przez hurtownię materiałów budowlanych str. 22

Prawnik radzi

Nazwisko panieńskie właścicielki w księdze wieczystej nieruchomości str. 23
Podejrzenie co do złego stanu zdrowia kierującego pojazdem str. 23
Przycinka drzew i roślin zgodnie z prawem str. 23
Dowód osobisty i potwierdzenie zameldowania str. 23
Prawa małżonka do spółki cywilnej współmałżonka str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Tabela kursów średnich NBP str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne str. 24
Odsetki str. 24
Składki ZUS str. 24
Podatki w 2016 r. str. 24
Emerytury i renty str. 24
Ubezpieczenia ZUS str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Ceny towarów i usług str. 24

Dodatki

Samochód w firmowych rozliczeniach kosztowych  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60