Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 75 (1429) z dn. 18.09.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 75 (1429) z dnia 18.09.2017SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Czas wykorzystać zaległy urlop za 2016 r. str. 1
Dokumentowanie transakcji na rzecz zagranicznego usługobiorcy str. 1
ZUS menedżera wykonującego kontrakt w ramach prowadzonej firmy str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Bieżące zawsze pod ręką str. 2
Minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa w 2018 r. str. 2
Niektóre informacje dotyczące kontrahenta zwolnione z tajemnicy skarbowej str. 2
Zmiana regulacji dotyczących nauczycieli str. 2
Ulgi w spłacie lub umorzenie należności z tytułu składek ZUS str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Wniosek o zwrot VAT zapłaconego w innym kraju UE str. 2
Podstawa wymiaru zasiłków dla nauczycieli byłych gimnazjów str. 2
Przejście na emeryturę str. 3
Spóźniony wniosek o 500+ str. 3
Data na ZUS ZWUA str. 3
Oskładkowanie rzeczowej "jubileuszówki" str. 3
Utylizacja odpadów a VAT str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Składki ZUS pracownicy młodocianej na urlopie wychowawczym str. 4
Wynagrodzenie z dzieła bez wpływu na ubezpieczenia ze zlecenia str. 4
Dobrowolne składki na ubezpieczenia społeczn str. 4
Rozliczenie składek w razie nieterminowej wypłaty wynagrodzenia str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Rozliczenia przedsiębiorcy z tytułu straty firmowej str. 5
Podatkowe rozliczenie zakupu telefonu na raty str. 5

VAT i akcyza

Szczególne zasady dokumentowania transakcji str. 6
Obowiązek składania deklaracji VAT-8 str. 6
Odliczenie VAT od zakupu towarów przekazywanych nieodpłatnie str. 6

Prawo pracy w praktyce

Wypłata po zmarłym pracowniku do rąk rodziny str. 7
Konsekwencje przedłużenia umowy o pracę w drodze aneksu str. 7

Składki ZUS

Obowiązki zgłoszeniowe po rozpoczęciu działalności str. 8
Okres urlopu bezpłatnego w druku ZUS RSA str. 8
Ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny na zleceniu str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Zbieg prawa do emerytury z ZUS i KRUS str. 9
Wysokość zasiłku gdy pracodawca zwleka z wypłatą wynagrodzenia str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Konsekwencje złożenia zeznania podatkowego po terminie str. 10
Termin wniesienia odwołania od decyzji podatkowej str. 10
UPL-1 w spółce z o.o. z jednoosobowym zarządem str. 10
Opłata za skany akt sprawy str. 10
Korekta VAT-7 i JPK_VAT str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Wynagrodzenie za "opiekę" nad dzieckiem dla pracownika zatrudnionego w systemie równoważnym str. 11
Obowiązek dokonania oceny ryzyka na stanowisku pracy str. 11
Odpoczynek dobowy przy dwóch umowach o pracę str. 11
Termin natychmiastowego rozwiązania umowy str. 11

Rachunkowość dla każdego

Księgowania uszczelniające krąg kosztów str. 12
Ujęcie w księdze zapłaty prowizji za prowadzenie rachunku walutowego i powstałych różnic kursowych str. 13
Przystąpienie osoby prawnej do spółki jawnej a możliwość prowadzenia księgi str. 13
Wydatki na zakup usług dotyczących okresu przekraczającego rok obrotowy str. 13
Poziom istotności dla celów bilansowych str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Skutki złożenia błędnego oświadczenia o przekroczeniu limitu rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych str. 14
Limity pomocy de minimis str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Możliwość korekty formy opodatkowania w trakcie roku str. 16
PCC od darowizny części nieruchomości str. 16
Warunki decydujące o opodatkowaniu VAT usług budowlanych str. 16

Spółki i wspólnicy

Jak powinni podpisywać się prokurenci spółki z o.o.? str. 17
Nabycie przez udziałowca majątku likwidowanej spółki str. 17
Odpowiedzialność członka zarządu za zaległości podatkowe str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Ile razy klient może reklamować towar? str. 18
Zawieszenie działalności nie uchroni przed zapłatą zaległości str. 18
Wymagania w zakresie wyposażenia stacji kontroli pojazdów str. 18
Zmodyfikowana procedura odwoławcza od negatywnej oceny wniosku str. 19
Koszty rzecznika patentowego a rozpoczęcie projektu str. 19
Oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu do środków str. 19
Opodatkowanie dotacji na promocję usług str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Dotacja z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej w rozliczeniach PIT i VAT str. 20
Wysokość jednorazowego odszkodowania z ZUS niezależna od wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe str. 20

Druki - praktyczne wypełnianie

Wniosek o kopię orzeczenia wydanego przez ZUS str. 21
Dofinansowanie z PFRON za niepełny miesiąc str. 21
Wykazanie w raporcie ZUS RSA nieobecności pracownika str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Zasiłek macierzyński i opiekuńczy dla przedsiębiorcy str. 22
Opłaty środowiskowe w przypadku rolników str. 22
Rozliczenie w deklaracji VAT-7 najmu prywatnego str. 22

Prawnik radzi

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane str. 23
Zwrot opłaty sądowej nie zawsze w pełnej wysokości str. 23
Polecenie testamentowe nie tworzy zobowiązania str. 23
Zwolnienie od kosztów przed sądem wieczystoksięgowym str. 23
Szkoda wyrządzona przez psa w gospodarstwie rolnym str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Tabela kursów średnich NBP str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców str. 24
Odsetki str. 24
Składki ZUS str. 24
Podatki w 2017 r. str. 24
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24

Dodatki

Poradnik internetowego sprzedawcy  
Wydatki na kontrahentów w rozliczeniach firmowych  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60