Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 75 (1325) z dn. 19.09.2016

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 75 (1325) z dnia 19.09.2016SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Kolejne zmiany dotyczące zatrudniania niepełnosprawnych str. 1
Zwrot środków z UE w części związanej ze zmianą kwalifikowalności podatku VAT str. 1
Licytacje elektroniczne od 1 marca 2017 r. str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Wzrost wynagrodzenia minimalnego w 2017 r. str. 2
Podwyżka świadczeń emerytalno-rentowych str. 2
Surowsze kary za wyłudzanie VAT str. 2
Łatwiejszy dostęp do opieki zdrowotnej str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Przedłużenie programu gwarancji de minimis do końca 2017 r. str. 2
Zatrudnienie emerytki str. 3
ZUS od karty upominkowej str. 3
Zobowiązanie sporne str. 3
Zasady stosowania 50% kosztów str. 3
Podatek od nieruchomości w przypadku spółki cywilnej str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Wydatkowanie dotacji celowej i rozliczenie zaliczki str. 4
Potencjał finansowy do realizacji projektu str. 4
Termin na rozliczenie wydatku projektu str. 4
Innowacyjne zamówienia w projekcie str. 4
Metody uproszczone rozliczania wydatków projektu i ich księgowanie str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Amortyzacja używanego środka trwałego str. 5
Dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków str. 5
Podatkowe rozliczenie otrzymanej nadpłaty składek ubezpieczeniowych str. 5

VAT i akcyza

Zakup środków transportu na terenie UE str. 6
VAT przy sprzedaży posiłków na rzecz uczniów str. 6
Stawka VAT na montaż okien w DPS str. 6

Prawo pracy w praktyce

Świadczenia za okresy miesięczne i dłuższe w wynagrodzeniu urlopowym str. 7
Czas wolny za nadgodziny samorządowca tylko na wniosek str. 7
Termin zawarcia umowy lub potwierdzenia jej warunków str. 7

Składki ZUS

ZUS od zlecenia wykonywanego na rzecz pracodawcy str. 8
Raporty ZUS za pracownicę na urlopie wychowawczym str. 8
Korekta składek i zwrot nadpłaty dla pracownika str. 8
Informacja roczna o naliczonych składkach dla byłego pracownika str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Gdy kończy się okres należnej renty z tytułu niezdolności do pracy str. 9
Kto wypłaca podwyższenie zasiłku macierzyńskiego? str. 9
Niezdolność do pracy spowodowana nadużyciem alkoholu str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Jak należy obliczać terminy podatkowe? str. 10
Odsetki za zwłokę w przypadku zwrotu podatku VAT str. 10
Decyzja podatkowa z rygorem natychmiastowej wykonalności str. 10
Umorzenie odsetek podatkowych str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Ustalenie istnienia stosunku pracy a rozliczenie składek w ZUS str. 11
Kod tytułu wyrejestrowania pracownika z ZUS str. 11
ZUS od wynagrodzenia zleceniobiorcy str. 11
ZUS ZWUA za pracownika na urlopie bezpłatnym str. 11
Zatrudnienie po odbytym stażu a składki na FP i FGŚP str. 11

Rachunkowość dla każdego

Opracowanie polityki rachunkowości jednostki str. 12
Przekazanie produktów na potrzeby własne jednostki w księgach rachunkowych str. 13
Ewidencja księgowa zwrotu dotacji str. 13
Jak ująć w księdze sprzedaż środka trwałego? str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Rozliczenie ulgi przysługującej za zakup kasy fiskalnej str. 14
Wadium w postępowaniu przetargowym str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Samodzielne ustalanie wartości początkowej środka trwałego str. 16
Czy związek komunikacyjny musi wyliczyć prewspółczynnik? str. 16
PCC od nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa str. 16

Spółki i wspólnicy

Prezesi spółek komunalnych tracą pracę na etacie str. 17
Skutki rezygnacji z funkcji w zarządzie w celu uniknięcia odpowiedzialności str. 17
Czy rozszerzenie przedmiotu działalności spółki z o.o. zgłaszać do KRS? str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Co można sprzedawać w sklepikach szkolnych? str. 18
Podatek handlowy za sprzedaż na rzecz firm i od działalności gastronomicznej str. 18
Środki z KFS na szkolenia str. 18
Limity płatności gotówkowych przy kilku wpłatach za fakturę str. 18
Obniżanie wpłat na PFRON na podstawie uzyskanej informacji str. 18
Grupa producentów rolnych ze wsparciem z nowego PROW str. 19
Wyliczenie odsetek z ustawy o terminach zapłaty str. 19
Czy fundacja musi mieć radę nadzorczą? str. 19
Wpis przedawnionego zobowiązania do rejestru dłużników str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Opodatkowanie i oskładkowanie należności członka zarządu na etacie str. 20
Prawa i obowiązki ubezpieczonego z tytułu podlegania ubezpieczeniu społecznemu z dwóch tytułów str. 20

Druki - praktyczne wypełnianie

Jak spisać we własnym zakresie umowę sprzedaży udziałów? str. 21
Zgłoszenie w ZUS nowego przedsiębiorcy str. 21
Podatek od spisu z natury w deklaracji VAT str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Udzielenie pracownikowi zaległego urlopu bez jego zgody str. 22
Świadczenie chorobowe dla pracownika z minimalnym wynagrodzeniem str. 22
Księgowanie końcówek VAT str. 22

Prawnik radzi

Kto i kiedy informuje o zmianie właściciela pojazdu? str. 23
Kontrola stanu lokalu w spółdzielni mieszkaniowej str. 23
Obrona dłużnika przy pomocy powództwa przeciwegzekucyjnego str. 23
Konsekwencje ucieczki z miejsca wypadku str. 23
W jaki sposób zawiadomić o zakończeniu budowy? str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Tabela kursów średnich NBP str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne str. 24
Odsetki str. 24
Składki ZUS str. 24
Podatki w 2016 r. str. 24
Odszkodowania za wypadki przy pracy lub choroby zawodowe str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych str. 24

Dodatki

Informator sprzedawcy - wyprzedaże, reklama, spam  
Premie, nagrody i odprawy w podstawie wymiaru składek ZUS  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60