Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 72 (1426) z dn. 7.09.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 72 (1426) z dnia 7.09.2017SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Diety kierowców w kosztach pracodawcy str. 1
Podpisywanie deklaracji VAT przez przedstawiciela podatkowego str. 1
Zbliża się termin odprowadzenia II raty odpisu na ZFŚS str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Nowe wnioski o wydanie dowodu osobistego str. 2
Rejestracja oświadczeń w sprawie cudzoziemców str. 2
Można składać wnioski o stypendium szkolne str. 2
Profil Zaufany w banku str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Wchodzą w życie przepisy str. 2
Zmniejszanie emerytury str. 3
Awaria viaBOX str. 3
Świadczenie wychowawcze dla samotnych rodziców str. 3
Czy będzie zmiana stawek VAT na niektóre artykuły spożywcze? str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Kapitał początkowy bez pracy w gospodarstwie rolnym str. 4
Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego przysługuje od każdego dnia tygodnia str. 4
Świadczenie dla przedsiębiorcy po wypadku przy pracy str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Powstanie przychodu przy dostawie towarów kurierem str. 5
Moment rozliczenia w kosztach usług marketingowych str. 5
Zwrot wydatku na okulary korekcyjne str. 5
Prezenty z logo firmy dla klientów str. 5

VAT i akcyza

Rozliczenie faktur otrzymanych po likwidacji działalności str. 6
Skutki w VAT pobrania opłaty za przestój środka transportu str. 6
Odliczenie VAT z faktury zawierającej błąd w stawce podatku str. 6

Prawo pracy w praktyce

Ekwiwalent za urlop pracownika otrzymującego wynagrodzenie akordowe str. 7
Świadczenie z ZFŚS dla nowego pracownika str. 7
Akta osobowe, szkolenie i badania lekarskie przy nowej umowie str. 7
Przyznanie diety za podróż zagraniczną str. 7
Długość wypowiedzenia na "przełomie" stażowym str. 7

Składki ZUS

Składki ZUS przy odroczonym terminie płatności str. 8
Korekta rozliczeń składkowych w razie wypłaty zasiłku zamiast wynagrodzenia chorobowego str. 8
Zwolnienie pracodawcy z opłacania składek na FP i FGŚP po urodzeniu przez pracownicę kolejnego dziecka str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Wiek emerytalny 60/65 lat a prawo do renty str. 9
Kto wystawia zaświadczenie ZUS Rp-7? str. 9
Na kogo powinno być wystawione zwolnienie z tytułu opieki nad chorym dzieckiem? str. 9
Świadczenia 500+ już tylko na rok str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Uzupełnienie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania str. 10
Oprocentowanie nadpłaty z PIT za 2016 r. str. 10
JPK_VAT bez e-podpisu str. 10
Korekta deklaracji w wyniku czynności sprawdzających str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Premia dla pracownika podlega składkom ZUS str. 11
Korekta błędnej daty wyrejestrowania z ZUS str. 11
ZUS emeryta wykonującego kilka zleceń str. 11
Ubezpieczenie zdrowotne niepracującego małżonka str. 11

Rachunkowość dla każdego

Brak bieżącej ewidencji magazynowej materiałów, towarów i produktów str. 12
Ewidencja zakupu kasy fiskalnej i przysługującej z tego tytułu ulgi str. 13
Prezentacja w bilansie dotacji zakwalifikowanej do rozliczeń międzyokresowych przychodów str. 13
Ujęcie w księdze faktury za telefon str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Prawa i obowiązki przedsiębiorcy podczas kontroli podatkowej str. 14
Kontynuacja nauki a dalsze uprawnienia do świadczeń z FUS str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Limit czasu trwania kontroli to dni spędzone u podatnika str. 16
Rozwiązanie spółki nie ma służyć bezpośrednio ochronie wspólnika str. 16
Nie wszystkie usługi świadczone przez psychologa są zwolnione z VAT str. 16

Spółki i wspólnicy

Windykacja prowadzona przez spółkę cywilną str. 17
Nowy wkład do spółki połączony z obniżeniem wkładu innego wspólnika a PCC str. 17
Odpowiedzialność za zaległości podatkowe surowsza od tej za długi cywilnoprawne str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Postępowanie kontrolne UOKiK str. 18
Zapłata podatku od nieruchomości przez posiadacza samoistnego str. 18
Termin opłacenia składek ZUS a moment wnioskowania o wsparcie z PFRON str. 18
Koszty wdrożenia strategii wzorniczej i inwestycji w jednym projekcie str. 19
Kwalifikowalność VAT w projektach doradczych str. 19
Pomoc de minimis na rozwój firmy str. 19
Projekty B+R w obszarze bezzałogowych platform str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Rozliczenie w PIT i VAT sprzedaży firmowego majątku w okresie zawieszenia działalności str. 20
Nieobecność pracownika w pracy spowodowana urlopem okolicznościowym str. 20

Firma dla początkujących

Jak legalnie reklamować własne produkty? str. 21
Współpraca przed rozpoczęciem prowadzenia działalności a ulga w składkach str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Jakie jednostki stosują obowiązkowo Międzynarodowe Standardy Rachunkowości? str. 22
Termin na wypłatę przez ZUS zasiłku opiekuńczego str. 22
Korekta danych na fakturze dotycząca numeru faktury str. 22
Przeliczenie waluty obcej na fakturze str. 22

Prawnik radzi

Zgłoszenie urodzenia dziecka str. 23
Nieterminowe płacenie raty składki ubezpieczenia AC str. 23
Sprzedaż, podział czy wyłączna własność nieruchomości wspólnej? str. 23
Kiedy należy zapłacić za nieruchomość nabytą na licytacji? str. 23
Co z alimentami na dziecko w razie zawarcia przez nie małżeństwa? str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców str. 24
Odsetki str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24
Składki ZUS str. 24
Opłaty sądowe str. 24
Emerytury i renty str. 24
Świadczenia rodzinne str. 24

Dodatki

Preferencje w składkach ZUS dla przedsiębiorców  
Zlecenie i dzieło w praktyce i orzecznictwie  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60