Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 71 (1425) z dn. 4.09.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 71 (1425) z dnia 4.09.2017SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Ministerstwo Finansów wyjaśnia
Kurs waluty przy rozliczeniach zagranicznych delegacji
str. 1
Moment powstania prawa do odliczenia VAT str. 1
ZUS od pakietu medycznego dla pracownika na zasiłku macierzyńskim str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Bieżące zawsze pod ręką str. 2
Obowiązek meldunkowy pozostaje str. 2
Pokrywanie kosztów postępowań prowadzonych przez organy podległe gminie str. 2
Administratorem danych dla celów przyznania Karty Dużej Rodziny jest gmina str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Wchodzą w życie przepisy str. 2
Centralna Baza Ofert Pracy dla przedsiębiorców str. 2
Świadectwo pracy str. 3
Zaniechanie budowy str. 3
Efekt zachęty str. 3
Można składać wniosek o emeryturę powszechną w związku z obniżeniem wieku str. 3
Dotacja na zmianę systemu ogrzewania wolna od podatku str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Kilka zajęć komorniczych z wynagrodzenia a świadectwo pracy str. 4
Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego str. 4
Składniki przyjmowane do obliczenia nagrody jubileuszowej str. 4
Odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Ochrona ubezpieczeniowa w kosztach firmowych str. 5
Obliczenie podatku od umowy zlecenia zawartej ze studentem str. 5

VAT i akcyza

Nieodpłatne użyczenie nieruchomości gruntowej zabudowanej na rzecz gminy str. 6
Dokumentowanie sprzedaży przez podmiot zwolniony z VAT str. 6
Sposób opodatkowania VAT sprzedaży serwera str. 6

Prawo pracy w praktyce

Pracownik samorządowy w równoległym zatrudnieniu str. 7
Urlop dla zatrudnionego w pierwszej pracy str. 7

Składki ZUS

Składki ZUS od ekwiwalentów dla pracowników str. 8
Podstawa wymiaru składek dla pracownicy korzystającej z kolejnej części urlopu wychowawczego str. 8
Składka zdrowotna przedsiębiorcy na emeryturze str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Świadczenia chorobowe dla pracownika po wypadku w drodze do pracy lub z pracy str. 9
Przesunięcie terminu na dostarczenie zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA str. 9
Studia a świadczenie przedemerytalne str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Jak odwołać się od decyzji urzędu celno-skarbowego? str. 10
Korekta deklaracji w trakcie postępowania karnego skarbowego str. 10
Nowy rachunek bankowy spółki jawnej str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Stawka VAT na remont budynku koszarowego przeznaczonego na internat str. 11
Przechowywanie faktur w formie elektronicznej str. 11
Likwidacja działalności a zwrot ulgi za kasę str. 11
Rozliczenie VAT przy zakupie usługi tłumaczenia od kontrahenta unijnego str. 11

Rachunkowość dla każdego

Główny księgowy i jego obowiązki str. 12
Gdy faktura kosztowa wpłynie do jednostki po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego str. 13
Ewidencja rozliczenia opłaty rocznej przy zbyciu prawa wieczystego użytkowania gruntu str. 13
Jak księgować wymianę zużytej części środka trwałego? str. 13
Ujęcie w księdze wynagrodzenia z umowy o dzieło str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników str. 14
Ustalanie podstawy wynagrodzenia za urlop szkoleniowy str. 14
Kiedy zamawiający ma prawo zatrzymać wadium? str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej a VAT str. 16
ZUS od polisy grupowego ubezpieczenia na życie str. 16
Świadczenia dla osób z ważną Kartą Polaka wolne od podatku str. 16

Spółki i wspólnicy

Jakie wymogi muszą spełniać członkowie rad nadzorczych spółek komunalnych? str. 17
Kto może dokonywać czynności z zakresu prawa pracy w spółce z o.o.? str. 17
Wspólnik może pożyczyć gotówkę swojej spółce jawnej str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Dokonywanie sprzedaży żywności z auta podlega kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej str. 18
Priorytety w zakresie pomocy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego str. 18
Pracownik RIO a możliwość prowadzenia własnej firmy str. 18
Opodatkowanie gminnych nieruchomości str. 18
Stosowanie podpisu elektronicznego ułatwia funkcjonowanie przedsiębiorcom str. 19
Do kiedy najem pojazdu zastępczego z OC? str. 19
Czasem sprzedawca może odmówić zwrotu gotówki str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Założenie spółki z o.o. - rejestracja w KRS i wniesienie wkładów str. 20

Druki - praktyczne wypełnianie

Okres opieki nad dzieckiem w raporcie ZUS RSA str. 21
Informacja o okresach składkowych i nieskładkowych załącznikiem do wniosku o rentę str. 21
Wykazanie w deklaracji VAT zaliczek uiszczonych na poczet dostawy z montażem str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Ewidencja przekazania materiałów na środki trwałe w budowie str. 22
Skrócenie wypowiedzenia umowy o pracę str. 22
Zwolnienie lekarskie bezpośrednio po zasiłku macierzyńskim str. 22
Z jakim kodem zgłosić zleceniobiorcę do ubezpieczeń w ZUS? str. 22

Prawnik radzi

Status sprawy o rozdzielność majątkową po śmierci małżonka str. 23
Kto może zapoznać się z dokumentacją medyczną po śmierci pacjenta? str. 23
Kiedy darowizna w gotówce nie będzie opodatkowana? str. 23
Poświadczenie dziedziczenia u notariusza str. 23
Rodzeństwo może zostać zobowiązane do płacenia alimentów str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Tabela kursów średnich NBP str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców str. 24
Odsetki str. 24
Składki ZUS str. 24
Podatki w 2017 r. str. 24
Ubezpieczenia ZUS str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24
Opłaty lokalne (stawki maksymalne) str. 24

Dodatki

Podatkowe rozliczenie należności pracowników i zleceniobiorców  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60