Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 70 (1424) z dn. 31.08.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 70 (1424) z dnia 31.08.2017SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Wstępna opłata leasingowa w kosztach podatkowych str. 1
Okoliczności zwrotu ulgi za kasę fiskalną str. 1
Ulga w składkach ZUS dla nowych przedsiębiorców str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Bieżące zawsze pod ręką str. 2
Prace nad budżetem państwa na 2018 r. str. 2
Zmiana organizacji podstawowej opieki zdrowotnej str. 2
Zaniechanie poboru podatku dla poszkodowanych w nawałnicy str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Wchodzą w życie przepisy str. 2
Koszty transportu str. 3
Urlop a emerytura str. 3
Okoliczności wykreślenia podatnika z rejestru VAT str. 3
Opodatkowanie odsetek od zasądzonego zadośćuczynienia str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Egzekucja ze środków trwałych w okresie trwałości projektu str. 4
Okres przedawnienia dla kwot dotacji podlegających zwrotowi str. 4
Rozliczanie dotacji celowych na nowych zasadach str. 4
Dodatkowy termin na złożenie wniosku o płatność bez odsetek str. 4
Bez klasyfikacji wydatków strukturalnych str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Rozliczenie kradzieży składnika zamortyzowanego jednorazowo str. 5
Modernizacja nierozliczana przez amortyzację str. 5
Skutki sprzedaży towarów małżonkowi str. 5
Przychód z bezpłatnego zakwaterowania pracownika tymczasowego str. 5
Koszty związane z najmem auta osobowego str. 5

VAT i akcyza

VAT przy sprzedaży prywatnego samochodu str. 6
Nieodpłatne przekazanie gadżetów a VAT str. 6
Sprzedaż środka trwałego na zasadzie VAT marża str. 6
Okres rozliczenia faktury korygującej zmniejszającej sprzedaż str. 6

Prawo pracy w praktyce

Urlop rodzicielski krótszy niż 8 tygodni str. 7
Obniżenie wysokości wynagrodzenia chorobowego str. 7
Ekwiwalent za urlop a przedłużenie umowy do dnia porodu str. 7

Składki ZUS

Składka na FP za pracownika niepełnoetatowego str. 8
Pracownica na urlopie macierzyńskim a liczba ubezpieczonych w ZUS DRA str. 8
Składka zdrowotna członka rady nadzorczej str. 8
Rozliczenie w raporcie ZUS RZA składki zdrowotnej osoby współpracującej str. 8
Roczny limit w składkach emerytalno-rentowych str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Zasady zawieszania i zmniejszania renty rodzinnej, do której uprawnionych jest kilka osób str. 9
Ugoda sądowa w sprawie alimentów a potrącenia z emerytury str. 9
Limit zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dorosłym dzieckiem str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Jak i kiedy korygować błędy w JPK_VAT? str. 10
Przesłanki odpowiedzialności za długi podatkowe spółki z o.o. str. 10
Pełnomocnik do podpisywania e-deklaracji w spółce jawnej str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Pobór zaliczki na podatek przy świadczeniach z różnych tytułów str. 11
Sfinansowanie dojazdów pracowników a podwyższone koszty str. 11
Koszty pozyskania nowego pracownika str. 11
Ekwiwalent za posiłki w przychodach pracowniczych str. 11

Rachunkowość dla każdego

Ustalanie i amortyzacja wartości firmy str. 12
Korekta w księdze w związku z zapłatą gotówką za zakupione towary str. 13
Udokumentowanie likwidacji środka trwałego i ujęcie w księdze podatkowej str. 13
Różne okresy użytkowania części składowych, dodatkowych, peryferyjnych według KSR nr 11 str. 13
Ewidencja księgowa niskocennych składników majątku otrzymanych w formie aportu str. 13
Zmiana przeznaczenia nowo wybudowanych nieruchomości w księgach rachunkowych dewelopera str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Wsparcie dla rodzin z dziećmi na nowe okresy świadczeniowe str. 14
Co należy wiedzieć o dopłatach w spółce z o.o.? str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Koszty odpłatnego zbycia mieszkania a zachowek str. 16
Przesłanki wyłączenia sędziego str. 16
Weryfikacja danych w ZUS Z-3 to obowiązek organu rentowego str. 16

Spółki i wspólnicy

Szkoda wyrządzona przez członka zarządu str. 17
Zasady zbywania nieruchomości przez spółkę z o.o. w likwidacji str. 17
Gdy jeden wspólnik ma podpisać skargę w imieniu spółki str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Efekt zachęty w fundacjach i stowarzyszeniach str. 18
Za plan sprawdzeń odpowiada ABI str. 18
Przekroczenie terminu kontroli a ważność uzyskanych dowodów str. 18
Sposoby na trudnych, niewypłacalnych dłużników str. 19
Wyposażenie nieruchomości w stanie deweloperskim a zwrot nakładów str. 19
Gdy w umowie użyto zarówno określenia zaliczka, jak i zadatek str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Brak wypłaty składnika wynagrodzenia a podstawa wymiaru świadczenia chorobowego str. 20
Możliwość zawarcia umowy zlecenia z pracownicą przebywającą na urlopie macierzyńskim str. 20

Firma dla początkujących

Gdy firma zostanie pozwana do sądu str. 21
Opłacanie składek do ZUS za przedsiębiorcę i pracowników str. 21
Zakup przed otwarciem działalności dofinansowanej z urzędu pracy str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Uproszczona ewidencja leasingu str. 22
Odliczenie VAT z biletu PKP str. 22
Zawarcie umowy o pracę na okres kilku lat str. 22
Gdy pracownik na chorobowym zmienia adres zameldowania str. 22

Prawnik radzi

Odpowiedzialność osoby małoletniej za przestępstwo str. 23
Postępowanie w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego str. 23
Korzystanie z majątku osobistego współmałżonka str. 23
Zgoda wierzyciela na zmianę dłużnika str. 23
W jakiej formie należy zmienić umowę? str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Odsetki str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24
Składki ZUS str. 24
Emerytury i renty str. 24
Świadczenia rodzinne str. 24

Dodatki

Wydatki na firmowe samochody w kosztach podatkowych  
Zasady monitorowania przewozów w firmie  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60