Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 70 (1320) z dn. 1.09.2016

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 70 (1320) z dnia 1.09.2016SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Od nowego roku tylko jedna najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych str. 1
Sankcje za niewystawienie informacji o przysługującej kwocie obniżenia wpłat na PFRON str. 1
Od 1 września 2016 r. szybsze potwierdzenie warunków pracy str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Bieżące zawsze pod ręką str. 2
Zasiłek chorobowy str. 2
Wchodzą w życie przepisy str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Wstępny projekt budżetu przyjęty przez rząd str. 2
Ustalanie zatrudnienia na potrzeby statusu ZPChr str. 2
Świadectwo pracy str. 3
Środek trwały str. 3
23% VAT na sprzedaż gruntu przeznaczonego pod zabudowę str. 3
Niższe progi zarobkowe dla emerytów i rencistów str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Wymiar urlopu w przypadku pobierania nauki w okresie zatrudnienia str. 4
Okres przechowywania ewidencji czasu pracy str. 4
Potrącenia niealimentacyjne z wynagrodzenia i ekwiwalentu za pranie str. 4
Porozumienie stron a dni wolne na poszukiwanie pracy str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Koszty w firmie działającej w miejscu zamieszkania str. 5
Pracowniczy przychód z dopłaty do przedszkola str. 5
Nadpłacone składki ubezpieczeniowe przedsiębiorcy str. 5

VAT i akcyza

Opodatkowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych str. 6
Podatnik zwolniony z VAT nie składa deklaracji str. 6
Stawka VAT na najem pokoi turystom str. 6

Prawo pracy w praktyce

Choroba przypadająca na dzień wolny od pracy str. 7
Przy szkoleniu bhp liczy się nawet dzień przerwy str. 7
Umowy sezonowe nie podlegają limitom str. 7

Składki ZUS

Składka na FP za osoby wykonujące umowę zlecenia str. 8
Rozliczenie składek od dodatku specjalnego dla pracownika str. 8
Mały ZUS przy zawieszeniu działalności gospodarczej str. 8
Druga umowa zlecenia studenta a składki ZUS str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Komu przysługuje dodatek wychowawczy 500+? str. 9
Nadgodziny wypłacone w okresie, z którego ustalana jest podstawa chorobowego str. 9
Kontrola na zasiłku opiekuńczym str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Jak długo przechowywać dokumenty dotyczące straty? str. 10
Formularz zeznania podatkowego za 2014 r. str. 10
Wgląd do akt sprawy podatkowej str. 10
Wpłata niepokrywająca całego długu str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Deklaracje VAT przy usługach budowlanych wykonanych na terenie UE str. 11
Formalności rejestracyjne przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych str. 11
VAT od przekazania kontrahentom karnetów sportowych za częściową odpłatnością str. 11

Rachunkowość dla każdego

Reklamacje towarów w księgach rachunkowych str. 12
Faktura z 2015 r. otrzymana po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego str. 13
Kiedy dokonać ostatniego odpisu amortyzacyjnego? str. 13
Częściowe rozwiązywanie odpisu aktualizującego należność str. 13
Ewidencja przychodu biura rachunkowego z tytułu świadczonych usług str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Błędy w zgłoszeniach do ubezpieczeń najczęściej popełniane przez płatników składek str. 14
Wpływ działań marketingowych na koszty podatkowe str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Wydatki na imprezy dla kontrahentów a koszty podatkowe str. 16
Aby uniknąć egzekucji, wspólnik musi zadbać o treść wyroku str. 16
Umorzenie długów płatnika przeniesionych na osobę trzecią str. 16

Spółki i wspólnicy

Jak zakończyć działalność spółki jawnej bez likwidacji? str. 17
Wartość wkładu wraz z agio trzeba wnieść do spółki przed wpisem do KRS str. 17
Pieniądze na wkład nie tylko z kieszeni wspólnika str. 17
Członek zarządu nie zaskarży uchwały o swoim odwołaniu str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Problemy z obliczaniem podatku od sprzedaży detalicznej str. 18
Odwołanie do KIO, gdy ostatni dzień terminu wypada w sobotę str. 18
Świadczenie usług w zakresie przewozu regularnego specjalnego str. 18
Działalność w domu a stawka podatku od nieruchomości str. 18
Przedsiębiorca w urzędzie - poradnik praktyczny str. 19
Kwalifikowalność płatności powyżej 15 tys. euro str. 19
Sposoby uzasadnienia inwestycji początkowej str. 19
Infrastruktura do produkcji energii str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Przyjęcie kolejnego wspólnika do spółki cywilnej a zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych str. 20
Ewidencja różnic kursowych powstałych przy zapłacie zobowiązania w euro str. 20

Firma dla początkujących

Zakładając spółkę handlową trzeba się liczyć z opłatami przed KRS str. 21
Składki ZUS osoby rozpoczynającej działalność str. 21
Błędy we wniosku o wpis do CEIDG wysłanym pocztą str. 21
Zaświadczenie o wpisie do CEIDG str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Wynagrodzenie chorobowe należne kilka dni po podjęciu zatrudnienia str. 22
Refundacja składek ZUS dla niepełnosprawnego przedsiębiorcy niezależna od formy prawnej działalności str. 22
Obniżanie wpłat na PFRON na podstawie starych informacji o przysługującej kwocie obniżenia str. 22
Zakup wyposażenia do pokoi noclegowych a odliczenie VAT str. 22

Prawnik radzi

Piecza zastępcza dla dziecka str. 23
Rowerzysta na drodze str. 23
Oczko wodne w ogrodzie bez pozwolenia na budowę str. 23
Przyznanie renty cywilnej str. 23
Ulga mieszkaniowa przy zapisie windykacyjnym str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne str. 24
Odsetki str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24
Składki ZUS str. 24
Podatki w 2016 r. str. 24
Emerytury i renty str. 24
Ubezpieczenia ZUS str. 24
Opłaty lokalne (stawki maksymalne) str. 24

Dodatki

Rozrachunki z tytułu VAT w ewidencji księgowej  
Użytkowanie wieczyste w praktyce  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60