Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 69 (1423) z dn. 28.08.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 69 (1423) z dnia 28.08.2017SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

0% stawka VAT przy WDT str. 1
Rekompensata za zmniejszenie odprawy ze składką ZUS str. 1
Remont użyczonego lokalu a przychód str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Bieżące zawsze pod ręką str. 2
KAS walczy z pustymi fakturami str. 2
Przepisy podatkowe budzą wątpliwości - komentarz Pracodawców RP str. 2
O braku realizacji zobowiązań należy zawiadomić ARiMR str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Kredyty studenckie w roku akademickim 2017/2018 str. 2
Świadczenie urlopowe str. 3
Zasiłek za weekend str. 3
Egzamin czeladniczy str. 3
Brak NIP na fakturze zakupu nie pozbawia prawa do odliczenia VAT str. 3
Niższe progi zarobkowe dla emerytów i rencistów str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

WDT na rzecz podatnika nieposiadającego NIP str. 4
Odliczenie VAT z faktury, gdy brakuje towaru str. 4
Termin odliczenia VAT z faktury otrzymanej z opóźnieniem str. 4
Sprzedaż towarów używanych do działalności zwolnionej z VAT str. 4
Opodatkowanie VAT usługi tłumaczenia dla kontrahenta unijnego str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Strata z najmu poza działalnością gospodarczą str. 5
Pokrywanie kosztów podróży podwykonawcy str. 5
Ulga na złe długi a podatek dochodowy u wierzyciela str. 5
Z ryczałtu na skalę w trakcie roku str. 5
Dopłaty do żłobków i przedszkoli w przychodach pracowniczych str. 5

VAT i akcyza

Rozliczanie VAT przy odwrotnym obciążeniu str. 6
VAT przy nabyciu ciągnika rolniczego str. 6

Prawo pracy w praktyce

Tworzenie regulaminów nie zawsze obowiązkowe str. 7
Przyczyna wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony str. 7
Wskazywanie okresów choroby w świadectwie pracy str. 7
Ustanie zatrudnienia w ciągu roku a urlop str. 7

Składki ZUS

Zleceniodawca nie zawsze płaci za zleceniobiorcę składkę na Fundusz Pracy str. 8
Forma przekazywania do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych str. 8
ZUS ze zlecenia emeryta zatrudnionego na etacie str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Osiągnięcie obniżonego wieku a zmniejszenie lub zawieszenie emerytury str. 9
Zasiłek opiekuńczy z sankcją za nieterminowe dostarczenie zaświadczenia ZUS ZLA str. 9
Wysokość renty przy zmianie stopnia niezdolności do pracy str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Postępowanie podatkowe w sprawie układu ratalnego str. 10
Uchylenie mandatu za wykroczenie skarbowe str. 10
Wpłata podatku nie chroni przed karą za niezłożenie deklaracji str. 10
Zgłoszenie osoby odpowiedzialnej za obliczanie podatków str. 10
Termin wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Jak rozliczyć składki ZUS od wypłaty wyegzekwowanej przez komornika? str. 11
Dowóz pracowników do pracy bez składek ZUS str. 11
Rozliczenie w ZUS pracownicy zatrudnionej do dnia porodu str. 11
Ubezpieczenie ze zlecenia z pracownikiem będącym studentem str. 11

Rachunkowość dla każdego

Ewidencja księgowa operacji na rachunku walutowym str. 12
Wydatki na paliwo i amortyzacja maszyn wykorzystywanych przy budowie środka trwałego str. 13
Ewidencja w księgach wypłaty zasiłku macierzyńskiego str. 13
Przychód ze sprzedaży nieudokumentowanej str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Za kogo należy opłacać składkę na FEP? str. 14
Od 2018 r. możliwa będzie sukcesja firmy wpisanej do CEIDG str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Pracownicza rekompensata w firmowych kosztach podatkowych str. 16
PCC od sprzedaży drewna za granicą str. 16
Odliczenie VAT z faktury za usługi pomocy prawnej str. 16

Spółki i wspólnicy

Swoboda ustalania wynagrodzeń dla członków zarządu str. 17
Realizacja prawa wspólnika do informacji o spółce str. 17
Gdy wspólnik chce sprzedać swój udział str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Jak uzyskać pozwolenie na budowę? str. 18
Kto może uzyskać refundację wyposażenia stanowiska pracy? str. 18
Podatek od środków transportowych za pojazdy ponownie dopuszczone do ruchu str. 18
Zawierając umowę należy pamiętać o PCC str. 19
Ustalenie wysokości należnego odszkodowania str. 19
Problem egzekucji z nieruchomości rolnej str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Gdy pracownik trafi na leczenie odwykowe str. 20
Zysk zatrzymany w spółce z o.o. a podział majątku rozwodzącego się wspólnika str. 20

Druki - praktyczne wypełnianie

Kiedy można wystawić fakturę uproszczoną? str. 21
Refundacja składek ZUS za niepełny okres prowadzenia działalności str. 21
Świadczeniobiorca zgłasza przekazywanie renty na rachunek bankowy str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Kto nalicza i wypłaca zasiłek opiekuńczy? str. 22
Pracowniczy ZUS w kosztach firmowych str. 22
Przyjęcie płatności gotówką powyżej 15.000 zł str. 22
Możliwość powrotu w 2018 roku na księgę podatkową str. 22

Prawnik radzi

Jak obliczać termin przedawnienia w umowie o dzieło? str. 23
Spłacona hipoteka nadal w księdze wieczystej str. 23
Przewlekłość postępowania sądowego str. 23
Określanie wysokości opłaty sądowej str. 23
Kiedy przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego? str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Tabela kursów średnich NBP str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Odsetki str. 24
Składki ZUS str. 24
Podatki w 2017 r. str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24
Opłaty lokalne (stawki maksymalne) str. 24

Dodatki

Jak przeprowadzić nadzwyczajne zgromadzenie wspólników?  
Odliczanie VAT w orzecznictwie sądowym  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60