Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 68 (1422) z dn. 24.08.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 68 (1422) z dnia 24.08.2017SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Ubezpieczenie w ZUS cudzoziemców wykonujących zlecenie str. 1
Prawo do korzystania z 15% stawki CIT w 2017 r. str. 1
Duże firmy muszą przeprowadzić audyt energetyczny str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Egzamin ustny na doradcę podatkowego str. 2
Przeciętne wynagrodzenie str. 2
Szybszy zwrot VAT dla mikroprzedsiębiorców z branży budowlanej str. 2
Przez Emp@tię można ubiegać się o wszystkie świadczenia dla rodzin str. 2
Propozycja zmian w Kodeksie pracy str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Kara porządkowa oraz zastaw skarbowy w 2018 r. str. 2
Pomoc dla poszkodowanych przez nawałnice str. 2
Leasing nieruchomości str. 3
Renta a wwpw 250% str. 3
Nie będzie jednolitego wzoru faktury str. 3
Wydatki na pozyskanie wykwalifikowanych pracowników jako koszt podatkowy str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

ZUS ZLA dostarczone po terminie a wysokość świadczenia chorobowego str. 4
Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego str. 4
Kiedy wystąpić z wnioskiem o emeryturę po obniżeniu wieku emerytalnego? str. 4
W ZUS Z-3 wpisuje się kwoty wynagrodzenia brutto str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Zmiana terminu wypłaty wynagrodzeń w rozliczeniu podatkowym str. 5
Przedawnione zobowiązanie w rachunku podatkowym str. 5
Amortyzacja uszkodzonego środka trwałego str. 5
Opodatkowanie przychodów z agroturystyki str. 5

VAT i akcyza

Kasa fiskalna a płatność na rachunek sprzedającego str. 6
Rozliczenie skonta w deklaracji VAT str. 6
VAT przy sprzedaży środka trwałego str. 6
Faktury za media str. 6

Prawo pracy w praktyce

Ustalanie stażu urlopowego w razie pracy i nauki str. 7
Wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia przy stawce godzinowej str. 7

Składki ZUS

Składka chorobowa po przystąpieniu do ubezpieczenia w trakcie miesiąca str. 8
Powrót pracownika z urlopu wychowawczego w trakcie miesiąca a składki ZUS str. 8
Składki na FP i FGŚP za pracownika zatrudnionego przez część miesiąca str. 8
Zmiana podstawy wymiaru składek bez wpływu na ubezpieczenie członka rodziny str. 8
Termin opłacania składek str. 8
Składki ZUS za wolontariusza str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Wnioski o świadczenia alimentacyjne na nowy okres str. 9
Staż pracy a wysokość emerytury pomostowej str. 9
Wniosek o rentę wraz z zaświadczeniem o wynagrodzeniu str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Kiedy skargę na decyzję podatkową można złożyć po terminie? str. 10
Opłata za wspólny wniosek o wydanie interpretacji podatkowej str. 10
(Nie)zapowiedziana weryfikacja rozliczenia podatkowego str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Wymiar urlopu po osiągnięciu wyższego stażu w trakcie roku str. 11
Nadpłata wynagrodzenia stwierdzona po kilku miesiącach str. 11
Rozliczenie pracy nadliczbowej wykonywanej przez pracownika str. 11
Wystawienie świadectwa pracy na nowych zasadach str. 11

Rachunkowość dla każdego

Rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych produktów str. 12
Ewidencja w księgach odsetek od środków na rachunku bankowym str. 13
Możliwość stosowania Krajowych Standardów Rachunkowości str. 13
Na jakiej podstawie ujmować w księdze podatkowej odpisy amortyzacyjne? str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Zakończenie użytkowania kasy fiskalnej str. 14
Nieoprocentowane pożyczki na podniesienie kwalifikacji str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Korygowanie obrotu zaewidencjonowanego w kasie fiskalnej str. 16
Na urlopie wypoczynkowym bez służbowych e-maili str. 16
Brak winy w dochowaniu terminu do dokonania czynności procesowej str. 16

Spółki i wspólnicy

Na kim ciąży obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki handlowej? str. 17
Jak rozumieć zakres zwolnienia od PCC przy przekształceniu spółki? str. 17
Od kiedy nowo powołany członek zarządu może działać za spółkę? str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Kontrola regulowania opłat za firmowe odbiorniki RTV str. 18
Gdy pracownik nie chce być zatrudniony po zakończeniu robót publicznych str. 18
Mieszany sposób płatności powyżej 15.000 zł str. 18
Dotacje na wdrożenie innowacji str. 19
Rezultat projektu badawczo-rozwojowego str. 19
Dodatki wliczane w płacę minimalną str. 19
Formy wsparcia w projekcie outplacementowym str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Zasady i ewidencja korekt VAT należnego i naliczonego w związku z ulgą na złe długi str. 20

Firma dla początkujących

Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego firmę w wynajętym lokalu str. 21
Waloryzacja podstawy zasiłku chorobowego podniesionej do gwarantowanej jej wysokości str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Druki do ZUS po uzyskaniu przez przedsiębiorcę prawa do emerytury str. 22
Określenie terminu odliczenia VAT przy zakupie towaru str. 22
Co decyduje o waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego? str. 22
Kody literowe na zaświadczeniu lekarskim ZUS ZLA str. 22

Prawnik radzi

Kara za niewłaściwe schronienie dla zwierząt str. 23
Zabezpieczenie wierzytelności przed złożeniem pozwu do sądu str. 23
Kontrolowanie segregacji odpadów na posesjach str. 23
Jakie elementy wyposażenia mieszkania przechodzą na własność jego nabywcy? str. 23
Zapis windykacyjny a małżeńska wspólność majątkowa str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Odsetki str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24
Składki ZUS str. 24
Emerytury i renty str. 24
Ubezpieczenia ZUS str. 24
Zakupy przez internet str. 24

Dodatki

Formularze ZUS wykorzystywane w sprawach świadczeń  
Środki trwałe w ewidencji księgowej  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60