Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 67 (1421) z dn. 21.08.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 67 (1421) z dnia 21.08.2017SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Najem instytucjonalny pozwoli na eksmisję najemcy nawet "na bruk" str. 1
Diety przedsiębiorcy a koszty str. 1
Ewidencjonowanie w kasie sprzedaży wysyłkowej str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Bieżące zawsze pod ręką str. 2
Podatek od sprzedaży detalicznej zawieszony do 2019 r. str. 2
Gwarancja wysokości emerytury przyznawanej z urzędu str. 2
Wyprawka szkolna dla uczniów niepełnosprawnych str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Wyższy podatek od nieruchomości w 2018 r. str. 2
VAT na drewno opałowe str. 3
Renta szkoleniowa str. 3
Zaległy podatek str. 3
Używanie i pranie własnej odzieży a ZUS str. 3
System zwrotu VAT dla podróżnych str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Rozliczenie w ZUS przedsiębiorcy na urlopie ojcowskim str. 4
Składki ZUS za pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności str. 4
FP i FGŚP za zleceniobiorców spółki str. 4
Ulgowy ZUS przedsiębiorcy po rozwiązaniu spółki cywilnej str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Wynajmowane składniki majątku w kosztach podatkowych str. 5
Zaliczka na podatek z uwzględnieniem spisu z natury str. 5
Rozliczenie kosztów przeterminowanych wyrobów str. 5
Czy kaucja gwarancyjna może być kosztem podatkowym? str. 5

VAT i akcyza

Obowiązek podatkowy przy krajowej sprzedaży wysyłkowej str. 6
Zgłoszenie kasy fiskalnej do urzędu skarbowego str. 6
Zakup służący działalności zwolnionej a odliczenie VAT str. 6

Prawo pracy w praktyce

Nie zawsze śmierć pracodawcy oznacza koniec umowy str. 7
Wymiar urlopu pracownika zatrudnionego na część etatu str. 7
Upływ terminu wypowiedzenia umowy o pracę str. 7

Składki ZUS

Skutki opłacania przez przedsiębiorcę wyższych składek emerytalno-rentowych str. 8
Rozliczenie w ZUS pracownika, który założył firmę w czasie urlopu wychowawczego str. 8
Raporty ZUS za byłego zleceniobiorcę str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Emerytura dla pracownika prowadzącego firmę str. 9
Renta rodzinna dla wdowy uprawnionej do świadczenia przedemerytalnego str. 9

Postępowanie przed fiskusem

(Nie)obniżone odsetki od zaległości podatkowej str. 10
Umorzenie bezskutecznego postępowania egzekucyjnego str. 10
Termin przedawnienia podatku a kontrola podatkowa str. 10
Pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji str. 10
Aktualizacja adresu pracownika str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Rozliczenie VAT z faktury dokumentującej leasing str. 11
VAT należny i naliczony w przypadku WNT str. 11
Stawka VAT przy usługach budowlanych na budynku powyżej 300 m2 powierzchni użytkowej str. 11
Faktura z UE za parking str. 11

Rachunkowość dla każdego

Wypłata dywidendy przez spółkę z o.o. w księgach rachunkowych str. 12
Zmiany w ewidencji analitycznej do konta 01 z powodu nowej KŚT str. 13
Wykup przedmiotu leasingu finansowego str. 13
Przychód ze sprzedaży usług budowlanych w księdze str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Amortyzacja budynków i lokali oraz praw z nimi związanych str. 14
Wady i zalety sprzedaży firmowych długów str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

VAT z faktury zawierającej wadliwości mniejszej wagi str. 16
Obowiązki płatnika przy zapłacie ZUS za byłych zleceniobiorców str. 16
Służbowe jazdy pielęgniarek prywatnym autem bez składek ZUS str. 16

Spółki i wspólnicy

Komornik nie powiększy opłaty egzekucyjnej o VAT str. 17
Wotum zaufania dla prezesa zarządu spółki str. 17
Czy spółka komandytowa może być wykreślona z KRS bez likwidacji? str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w 2018 r. str. 18
Podatek od nieruchomości za budynek w złym stanie technicznym str. 18
Rękojmia a gwarancja str. 18
Koszty bezpośrednie i pośrednie w budżecie projektu str. 19
Wyprzedzająca pomoc dla grupy producentów rolnych str. 19
Egzekucja ze środków trwałych sfinansowanych z EFRR str. 19
Prace przedwdrożeniowe dofinansowane w projekcie badawczo-rozwojowym str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Zbycie samochodu użytkowanego w celach mieszanych str. 20
Zwolnienie lekarskie w niektórych dniach pracy wynikających z rozkładu str. 20

Druki - praktyczne wypełnianie

Oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji przy działalności taksówkarskiej str. 21
Zaświadczenie z ZUS dla byłego rencisty str. 21
Sprawdzenie statusu podatkowego dłużnika przed zastosowaniem ulgi na złe długi str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Samochód będący współwłasnością jako środek trwały str. 22
Podstawa wymiaru świadczenia dla pracownicy w ciąży str. 22
Zbieg potrąceń alimentacyjnych i niealimentacyjnych z wynagrodzenia str. 22

Prawnik radzi

Cofnięcie pełnomocnictwa a wynagrodzenie za umowę zlecenia str. 23
Podatek od czynności cywilnoprawnych przy rozwiązaniu umowy str. 23
Tryb reklamacji usługi turystycznej str. 23
Zabezpieczenie roszczenia wymaga podania składników majątku do zajęcia str. 23
Czy egzekucja alimentów może zostać umorzona z mocy prawa? str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Tabela kursów średnich NBP str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Odsetki str. 24
Składki ZUS str. 24
Podatki w 2017 r. str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24
Zamówienia publiczne w 2016 r. - sprawozdanie prezesa UZP str. 24

Dodatki

Obowiązek podatkowy w VAT w obrocie krajowym  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60