Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 66 (1420) z dn. 17.08.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 66 (1420) z dnia 17.08.2017SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Ustalanie dochodu dla celów świadczeń dla rodzin str. 1
Składka wypadkowa w razie przejęcia płatnika str. 1
VAT marża przy sprzedaży samochodu str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Niższe wpłaty na PFRON str. 2
Propozycja zmian dla kredytobiorców w trudnej sytuacji finansowej str. 2
Wsparcie na poprawę efektywności energetycznej firm str. 2
Opłaty lokalne w 2018 r. będą wyższe str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Podatek od środków transportowych w 2018 r. str. 2
Kontrola zwolnień lekarskich w I półroczu 2017 r. str. 2
Zmiana stanowiska pracy str. 3
PKD dla studia tatuażu str. 3
Odliczenie VAT z faktury wystawionej na małżonków str. 3
Odszkodowanie z ugody notarialnej bez zwolnienia w PIT str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Wynagrodzenie za urlop od składników zmiennych str. 4
Praca na zlecenie w czasie urlopu wychowawczego str. 4
Doręczenie wypowiedzenia za pośrednictwem kuriera str. 4
Nieobecność nieusprawiedliwiona i okresy choroby w świadectwie pracy str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Podatkowe skutki sprzedaży rzeczy prywatnych str. 5
Kurs waluty właściwy do przeliczania przychodów str. 5
Odszkodowanie z ubezpieczenia samochodu pozostałego po likwidacji działalności str. 5

VAT i akcyza

Zwrot VAT w firmach budowlanych str. 6
Skutki w VAT darowizny artykułów spożywczych na cele charytatywne str. 6
Świadczenie usług budowlanych w okresie gwarancyjnym str. 6

Prawo pracy w praktyce

Kiedy należy wypłacić odprawę emerytalną? str. 7
Przedłożenie orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności str. 7

Składki ZUS

Składka zdrowotna przedsiębiorcy str. 8
Przychód z etatu ma wpływ na ubezpieczenia z racji prowadzonej firmy str. 8
Odzież służbowa i ekwiwalent za jej pranie a ZUS str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Podstawa wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy str. 9
Świadczenie rehabilitacyjne mimo wniosku o rentę str. 9
Aktywność zawodowa na świadczeniu przedemerytalnym str. 9
Świadczenie z tytułu choroby dla zleceniobiorcy str. 9
Zwolnienie lekarskie od stomatologa str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Kto i kiedy może uregulować cudzy podatek? str. 10
Zaliczenie wpłaty na zaległość podatkową i odsetki za zwłokę str. 10
Przesłanki umorzenia zaległości podatkowej str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Czy rolnik posiada status płatnika przy zatrudnieniu osoby fizycznej na podstawie umowy zlecenia? str. 11
Nieodpłatne przekazanie pracownikom pakietów medycznych str. 11
Zaliczka na podatek przy przekroczeniu przez pracownika progu podatkowego str. 11
Koszty uzyskania przychodu po ustaniu stosunku pracy str. 11

Rachunkowość dla każdego

Ewidencja w księgach rachunkowych i rozliczanie kosztów wydziałowych str. 12
Jak księgować prowizję dla firmy windykacyjnej? str. 13
Zamknięcie ksiąg rachunkowych w związku z likwidacją działalności str. 13
Ewidencja w księgach wydania wody pracownikom str. 13
Otwarcie drugiego sklepu i założenie odrębnej księgi podatkowej str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania w praktyce str. 14
Procedura przekształcenia spółki jawnej w spółkę z o.o. str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Określenie źródła dla przychodów z najmu str. 16
Podatek od nieruchomości po rozpoczęciu użytkowania budynku str. 16
Możliwość zmniejszenia podstawy wymiaru składek ZUS str. 16

Spółki i wspólnicy

Przejęcie przedsiębiorstwa dwuosobowej spółki jawnej str. 17
Czy były członek zarządu może wnioskować o wykreślenie swoich danych z KRS? str. 17
Okoliczności uchylenia przez sąd uchwały wspólników spółki z o.o. str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Kary pieniężne za naruszenia przepisów w transporcie drogowym str. 18
Ustalenie statusu mikoprzedsiębiorcy str. 18
Różne stawki opłaty targowej w tej samej gminie str. 18
Nowe rozwiązania w funduszach europejskich str. 19
Poziom dofinansowania uzależniony od miejsca realizacji projektu str. 19
Ponad 8 tys. zł dodatku relokacyjnego dla uczestnika projektu EFS str. 19
Dofinansowanie na projekt dotyczący ekoinwestycji str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Okres podlegania ubezpieczeniom pracownika bez wpływu na prawo do zasiłku macierzyńskiego str. 20
Faktura VAT RR w rachunku podatkowym str. 20

Firma dla początkujących

Krajowa podróż służbowa pracownika rozliczana w księdze podatkowej str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Przychód ze sprzedaży firmowej nieruchomości str. 22
Zaświadczenie de minimis należy przechowywać str. 22
Elementy sprawozdania finansowego podlegającego obowiązkowemu badaniu str. 22
Praca w okresie studiów magisterskich a staż urlopowy str. 22
Opodatkowanie usługi prawniczej dla kontrahenta z Unii str. 22

Prawnik radzi

Kolejność spłacania wierzytelności przy egzekucji komorniczej str. 23
Właściwość sądu - umowna albo ustawowa str. 23
Nazwisko po rozwodzie str. 23
Zajęcie prawa dłużnika do żądania działu majątku str. 23
Postępowanie sądowe na skutek nieprzyjęcia mandatu str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Odsetki str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24
Składki ZUS str. 24
Emerytury i renty str. 24
Ubezpieczenia ZUS str. 24
Sytuacja społeczno-gospodarcza w i półroczu 2017 r. str. 24

Dodatki

Dotacje na inwestycje finansowane z EFRR  
PIT i ZUS w firmie rodzinnej  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60