Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 62 (1416) z dn. 3.08.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 62 (1416) z dnia 3.08.2017SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Zwolnienie od podatku dochodowego dla wygranej w konkursie str. 1
Ubezpieczenie NNW stażysty bez składek ZUS str. 1
VAT od nieodpłatnego przekazania gadżetów str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Usprawnienie wydawania interpretacji indywidualnych str. 2
UOKiK sprawdził udostępnianie nagrań telefonicznych rozmów sprzedażowych str. 2
OC pośrednika kredytu hipotecznego str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Wchodzą w życie przepisy str. 2
Propozycja krótszych terminów przedawnienia roszczeń str. 2
Prawo do świadczeń z NFZ str. 3
Likwidacja środka trwałego str. 3
PKD dla kwiaciarni str. 3
VAT przy sprzedaży działek przekształconych przez sprzedawcę str. 3
Odsetki od obligacji w euro a podatkowe różnice kursowe str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Gdy biuro podróży nie wywiązuje się z umowy str. 4
Zmiana ceny wakacji jeszcze przed wylotem str. 4
Odpowiedzialność za kradzież w hotelu str. 4
Odszkodowanie za zagubiony bagaż str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Sprzedaż prywatnego samochodu w przychodach firmowych str. 5
Rozliczenie zakupu projektu budowlanego str. 5

VAT i akcyza

Kiedy dostawę budynku warto opodatkować VAT? str. 6
Ujemna wartość podatku w deklaracji VAT-7 str. 6
Opodatkowanie VAT sprzedaży okularów korekcyjnych str. 6

Prawo pracy w praktyce

Ruchomy system czasu pracy bez nadgodzin str. 7
Udzielanie urlopu wypoczynkowego pracownikowi zatrudnionemu na część etatu str. 7
Praca w systemie równoważnym w weekendy i w nocy str. 7

Składki ZUS

Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP za pracownika 50+ str. 8
Składki ZUS zleceniobiorcy po obronie pracy dyplomowej str. 8
Pobieranie świadczenia rehabilitacyjnego a ZUS str. 8
ZUS od świadczenia zwanego w firmie "urlopowym" str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Wakacyjny wyjazd w trakcie orzeczonej niezdolności do pracy str. 9
Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia nauki w zerówce str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Zaświadczenie o długach podatkowych spadkodawcy str. 10
Pobór pieniędzy przez poborcę jako środek egzekucyjny str. 10
Czas trwania kontroli podatkowych u przedsiębiorcy str. 10
Przywrócenie terminu do złożenia JPK_VAT str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Ryczałty w ekwiwalencie za urlop wypoczynkowy str. 11
Informacja dodatkowa przy obniżeniu etatu str. 11
Utrata zdolności do wykonywania pracy jako przyczyna wypowiedzenia str. 11
Terminowo złożony wniosek o urlop ojcowski wiąże pracodawcę str. 11

Rachunkowość dla każdego

Ujęcie w księgach nagród dla pracowników wypłacanych z zysku spółki z o.o. str. 12
Ujęcie w księdze PCC od zakupu środka trwałego str. 13
Niezatwierdzenie sprawozdania finansowego a złożenie go do urzędu skarbowego str. 13
Jak księgować ekwiwalent za niewykorzystany urlop? str. 13
Ewidencja trwałej utraty wartości materiałów str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Informacja o kwocie obniżenia wpłat na PFRON str. 14
Koszty w prywatnym mieszkaniu będącym siedzibą firmy str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Ubezpieczenie na czas podróży służbowej a przychód pracownika str. 16
Powstanie obowiązku podatkowego w PCC str. 16
Prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego str. 16

Spółki i wspólnicy

Czy okazjonalna pożyczka od podatnika VAT podlega PCC? str. 17
Wpływ przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę z o.o. na procesy sądowe str. 17
Ile głosów potrzeba do zmiany umowy spółki z o.o.? str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Problemy z opodatkowaniem farm wiatrowych str. 18
Sposób wyliczania wpłaty wnoszonej na Fundusz Promocji Owoców i Warzyw str. 18
Świadczenie usług transportu taksówką poza obszarem wskazanym w licencji str. 18
Jak dotychczas stosowana jest stawka godzinowa? str. 19
Właściciel spółki jako personel projektu str. 19
Szeroka gama bezpłatnych szkoleń internetowych str. 19
Dotacja na badania i innowacje str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Przyznanie świadczenia urlopowego, jego wypłata i opodatkowanie str. 20

Firma dla początkujących

Jakich zgłoszeń dokonać rejestrując jednoosobową działalność? str. 21
Wyliczenie podstawy wymiaru składek ZUS chorującego przedsiębiorcy str. 21
Lokale na wynajem a adresy działalności przedsiębiorcy w CEIDG str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Dalsza niezdolność do pracy a wypełnianie ZUS Z-3 str. 22
Jak księgować prowizję od sprzedaży środka trwałego? str. 22
Skutki pomyłki w sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie str. 22
Rejestracja i dokonywanie zgłoszeń INTRASTAT str. 22

Prawnik radzi

Wpływ edukacji dziecka na wysokość alimentów str. 23
Wymagalność roszczenia o zachowek str. 23
Sprzedaż nieruchomości obciążonej prawem pierwokupu str. 23
Dla kogo karta parkingowa? str. 23
Rzecznik Praw Pacjenta może pomóc w indywidualnej sprawie str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców str. 24
Odsetki str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24
Składki ZUS str. 24
Podatki w 2017 r. str. 24
Emerytury i renty str. 24
Ubezpieczenia ZUS str. 24
Opłaty lokalne (stawki maksymalne) str. 24

Dodatki

Odwołanie sposobem na uchylenie niekorzystnej decyzji podatkowej  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60