Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 61 (1415) z dn. 31.07.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 61 (1415) z dnia 31.07.2017



SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Jakie będą skutki wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności? str. 1
Skuteczność wyboru formy opodatkowania przychodów firmowych str. 1
Podatnik zapłaci za skany akt sprawy str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Bieżące zawsze pod ręką str. 2
Zwiększenie ochrony klientów zawierających ubezpieczenia str. 2
Rynek ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych str. 2
Nowe legitymacje dla osób niepełnosprawnych str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Wchodzą w życie przepisy str. 2
GIODO radzi jak chronić dane osobowe podczas wakacji str. 2
Prawo do opieki z NFZ str. 3
Renta socjalna str. 3
Kara umowna w euro str. 3
Planowane zmiany w pdof dla nieprowadzących działalności str. 3
VAT z faktury od podmiotu niezarejestrowanego str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Podatek od dywidendy wypłaconej wspólnikowi - osobie fizycznej str. 4
Wypłata odszkodowania dla kontrahenta a koszty podatkowe str. 4
Czy PIT-2 złożony w trakcie roku podatkowego jest skuteczny? str. 4
Amortyzacja środka trwałego sfinansowanego dotacją str. 4
Skutki otrzymania bonu str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Skutki używania firmowego majątku przez kontrahentów str. 5
Faktura bez nazwy firmy osoby fizycznej w kosztach podatkowych str. 5
Sprzedaż towaru na rzecz byłego pracodawcy a prawo do ryczałtu ewidencjonowanego str. 5

VAT i akcyza

Odwrotne obciążenie a metoda kasowa str. 6
Kasa fiskalna po przekroczeniu 20.000 zł str. 6
Stawka VAT przy sprzedaży środka trwałego osobie fizycznej str. 6

Prawo pracy w praktyce

"Nietypowa" informacja dodatkowa str. 7
Niezachowanie formy pisemnej wypowiedzenia str. 7
Środki ZFŚS a likwidacja firmy str. 7

Składki ZUS

Zlecenie ze stawką godzinową a składka na Fundusz Pracy str. 8
Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP str. 8
Okres ubezpieczenia zleceniobiorcy w ZUS str. 8
Rozliczenie premii w raportach ZUS str. 8
Składka chorobowa z umowy zlecenia str. 8
Oskładkowanie polisy wykupionej dla pracowników str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Urodzenie kolejnego dziecka w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego str. 9
Świadczenie przedemerytalne po osiągnięciu obniżonego wieku emerytalnego str. 9
Przywrócenie prawa do renty wypadkowej przy ponownej niezdolności do pracy str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Grzywna za niezłożenie w terminie VAT-UE str. 10
Zeznania eksżony w sprawie podatkowej str. 10
Termin wszczęcia pokontrolnego postępowania podatkowego str. 10
Odsetki podatkowe do 8,70 zł str. 10
Opłata skarbowa za zaświadczenie str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Moment rejestracji do celów VAT str. 11
Rozliczenie VAT w procedurze uproszczonej str. 11
Korekta VAT naliczonego przez dłużnika str. 11

Rachunkowość dla każdego

Zmiany w przepisach dotyczących biegłych rewidentów i firm audytorskich (cz. II) str. 12
Ewidencja dofinansowania do wypoczynku pracowników ze środków obrotowych pracodawcy str. 13
Ujęcie w księdze otrzymanej zaliczki na poczet przyszłej dostawy str. 13
Jak zaksięgować opłatę na Bankowy Fundusz Gwarancyjny? str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Rozliczenie wynagrodzenia wypłaconego zaliczkowo str. 14
Zasady wystawiania faktur elektronicznych str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Opłaty za przejazdy autostradami w kosztach pracodawcy str. 16
PCC od wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego str. 16
Skutki w VAT sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu str. 16

Spółki i wspólnicy

Kary za nieprzekazanie sprawozdania do KRS str. 17
Podatek od darowizny udziałów str. 17
Podstawa prawna wynagrodzenia za prowadzenie spraw spółki str. 17
Zaskarżenie uchwały wspólników spółki jawnej str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Ulgi na PFRON nie tylko z tytułu zakupów w zakładach pracy chronionej str. 18
Upływ terminu zawieszenia działalności str. 18
Podatek od nieruchomości spółki cywilnej str. 18
Tryby delegowania pracowników i ich koordynacja str. 19
Odpisy na ZFŚS rozliczone w ramach projektu str. 19
Bilety lotnicze i zakwaterowanie jako wydatki kwalifikowalne projektu str. 19
Innowacje procesowe dofinansowane w regionie str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Przekształcenie spółki to m.in. zmiana zasad opodatkowania i obowiązek prowadzenia pełnej księgowości str. 20

Druki - praktyczne wypełnianie

Pełnomocnictwo do składania dokumentów w PFRON str. 21
Wniosek WW-1 o wypis z Rejestru Zastawów Skarbowych str. 21
Nabycie nowych środków transportu str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Wystąpienie płatnika składek do ZUS o odszkodowanie dla pracownika str. 22
Obowiązki związane z likwidacją działalności str. 22
Skutki braku NIP nabywcy na fakturze zakupu towaru z UE str. 22
Ilość spółek jawnych decyduje o ilości opłacanych składek zdrowotnych str. 22

Prawnik radzi

Solidarna odpowiedzialność podatników a zwolnienie podmiotowe str. 23
Miejski teren zielony - ogólnodostępny czy chroniony? str. 23
Zmiana postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku str. 23
Osoba trzecia może złożyć wniosek o przyznanie świadczenia społecznego str. 23
Mienie spółdzielni może służyć nie tylko jej członkom str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Tabela kursów średnich NBP str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców str. 24
Odsetki str. 24
Składki ZUS str. 24
Emerytury i renty str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Bezrobocie w czerwcu br. według GUS str. 24

Dodatki

Komu i w jakiej wysokości przysługuje renta rodzinna?  
Rozliczanie kosztów produkcji w księgach rachunkowych  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60