Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 60 (1414) z dn. 27.07.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 60 (1414) z dnia 27.07.2017SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Ulga na złe długi przysługuje tylko, gdy dłużnik jest podatnikiem VAT str. 1
Ministerstwo Finansów wyjaśnia
Czy uwzględniać spis z natury przy ustalaniu zaliczki za ostatni miesiąc działalności?
str. 1
Bez składek ZUS od premii dla członka zarządu str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Zatrudnianie cudzoziemców str. 2
Większa ochrona roszczeń pracowniczych str. 2
Nowe Prawo wodne str. 2
Zmiana definicji pracownika dla celów opłacania składki na FGŚP str. 2
Egzamin ustny na doradcę podatkowego str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Prognozowany wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2018 r. str. 2
Korekta podatku naliczonego str. 2
Powołanie ABI str. 3
FP i FGŚP od zlecenia str. 3
Szykują się zmiany w podatku dochodowym ważne dla przedsiębiorców str. 3
Formularz zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie VAT nie zmieni się str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Gdy kończy się 270-dniowy okres zasiłkowy str. 4
Studia wyższe w kapitale początkowym str. 4
Zasiłek pogrzebowy po babci str. 4
Na jaki okres przyznawana jest renta z tytułu niezdolności do pracy? str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

PIT od świadczeń z ZFŚS dla emerytów str. 5
Rozliczanie kosztów eksploatacji samochodu ciężarowego o dmc do 3,5 tony str. 5
Podatkowe skutki nabycia środka trwałego na kredyt str. 5

VAT i akcyza

Dokumentowanie dostawy towarów oraz otrzymanych zaliczek str. 6
Termin odliczenia VAT z faktury wystawionej rolnikowi ryczałtowemu str. 6
Dane spółki na fakturze a prawo do odliczenia VAT str. 6
Faktura za internet dla angielskiej firmy str. 6

Prawo pracy w praktyce

Odzież i obuwie robocze w zależności od potrzeby str. 7
Obniżenie etatu a wymiar czasu pracy, wynagrodzenie i urlop str. 7

Składki ZUS

Jak ustalić liczbę ubezpieczonych w ZUS DRA? str. 8
Dobrowolne składki ZUS nie są refundowane przez PFRON str. 8
ZUS zatrudnionego w spółce członka rodziny wspólnika str. 8
Umowa zlecenia i dwa etaty a ZUS str. 8
Kod tytułu ubezpieczenia pracownika z rentą str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Wycofanie wniosku o emeryturę, gdy okaże się zbyt niska str. 9
Macierzyński po śmierci dziecka str. 9
Podstawa wymiaru zasiłku opiekuńczego po powrocie z urlopu rodzicielskiego str. 9
Wypadek w drodze do domu z kontrolnego badania lekarskiego ZUS str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Jak długo może trwać kontrola celno-skarbowa? str. 10
Kara za niestawienie się na wezwanie urzędu skarbowego str. 10
Miejsce prowadzenia kontroli krzyżowej str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Prawidłowa data zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń w ZUS str. 11
ZUS cudzoziemca zatrudnionego na etacie str. 11
Składka zdrowotna obniżona do wysokości zaliczki na podatek dochodowy str. 11

Rachunkowość dla każdego

Zmiany w przepisach dotyczących biegłych rewidentów i firm audytorskich (cz. I) str. 12
Ubezpieczenie należności a odpis aktualizujący jej wartość str. 13
Czy spółka z o.o. spółka komandytowa sporządza sprawozdanie z działalności? str. 13
Niskocenny program komputerowy w księdze podatkowej str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Ustalanie czasu pracy dla niepełnoetatowca str. 14
Dzień wolny za święto nie jest regułą str. 14
Zagraniczny zasiłek dla bezrobotnego pobierany w kraju str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

ZUS przy zatrudnieniu kobiety w ciąży str. 16
Powtarzalne czynności mają charakter zlecenia str. 16
VAT od sprzedaży działek nabytych w celu lokaty kapitału str. 16

Spółki i wspólnicy

Przekształcenie spółdzielni pracy - co spółdzielca może zyskać i stracić? str. 17
Od kogo spółka ma domagać się dopłat po sprzedaży udziałów? str. 17
Instytucja pożyczkowa może być prowadzona tylko w formie spółki kapitałowej str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Czynności dozwolone w trakcie zawieszenia działalności str. 18
Różnica między zapytaniem o cenę a udzieleniem zamówienia z wolnej ręki str. 18
Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości str. 18
Najważniejsze instytucje prawa autorskiego str. 19
Procedury zakupowe w projekcie a powiązania osobowe str. 19
Nagroda dla pracownika a zatrudnienie na umowę cywilnoprawną str. 19
Ekspansja na zagraniczne rynki z dotacją str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Noclegi przedsiębiorcy w rachunku podatkowym str. 20
Wkłady do spółki jawnej a forma umowy spółki i rozliczenie PCC str. 20

Firma dla początkujących

Pierwsze kroki przedsiębiorcy w urzędzie str. 21
Wymagania dla otwarcia stacji kontroli pojazdów str. 21
Firma w spółdzielczym mieszkaniu rodziców przedsiębiorcy str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Wartość początkowa środka trwałego str. 22
Ustanie ubezpieczenia chorobowego z powodu nieterminowej płatności składek str. 22
Gdy zasiłek chorobowy dla pracownika wypłaca ZUS str. 22
Ewidencja częściowej zapłaty zaktualizowanej należności str. 22

Prawnik radzi

Pozbawienie współwłaściciela posiadania rzeczy str. 23
Z jaką chwilą wpis do księgi wieczystej staje się skuteczny? str. 23
Zmiana imienia w urzędzie stanu cywilnego str. 23
Częściowy dział spadku jest dopuszczalny str. 23
Obowiązek wysłuchania dziecka w sprawie adopcyjnej str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców str. 24
Odsetki str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24
Składki ZUS str. 24
Podatki w 2017 r. str. 24
Emerytury i renty str. 24
Ubezpieczenia ZUS str. 24
Opłaty lokalne (stawki maksymalne) str. 24

Dodatki

Czy i jak kwestionować uchwały wspólników?  
Wykonywanie pracy sezonowej  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60