Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 59 (1413) z dn. 24.07.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 59 (1413) z dnia 24.07.2017SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Większy krąg uprawnionych do jednorazowej amortyzacji str. 1
Ministerstwo Finansów wyjaśnia
Korygowanie danych w ewidencji VAT i JPK_VAT
str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Przeciętne wynagrodzenie str. 2
Bieżące zawsze pod ręką str. 2
Wnioski o świadczenia związane z systemami wsparcia rodzin str. 2
E-administracja w statystyce str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
"Paragon kelnerski" nie zastępuje paragonu fiskalnego str. 2
UOKiK bada zasady ustalania kursów walut str. 2
Składki ZUS w ZUS RCA str. 3
Zgłoszenia do PIP i Sanepidu str. 3
Koszt polisy na życie str. 3
Ministerstwo Finansów wyjaśnia
Skutki sprzedaży auta rozliczanego kilometrówką
str. 3
W przyszłym roku stawki VAT bez zmian str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Infrastruktura turystyczna dofinansowana w 95% str. 4
Środki na wzmocnienie potencjału przyrodniczego parku str. 4
Przywrócenie terminu do wniesienia środka odwoławczego str. 4
Wsparcie na przeprowadzenie robót budowlanych str. 4
Wymiana okien i przebudowa instalacji grzewczej za dotację str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Opodatkowanie niestandardowych przychodów ryczałtowca str. 5
Rozliczenie ubezpieczenia firmowego majątku str. 5
Brak prawa do odliczenia podatku VAT a koszty podatkowe str. 5

VAT i akcyza

Złożenie wniosku o zwrot podatku od wartości dodanej str. 6
Warunki zwrotu VAT w terminie 25 dni str. 6
Kasa rejestrująca przy sprzedaży dla towarzystwa wędkarskiego str. 6

Prawo pracy w praktyce

Potrącanie alimentów bez komorniczego zajęcia str. 7
Wymiar urlopu w równoległym zatrudnieniu str. 7
Odprawa rentowa w świadectwie pracy str. 7
Świadczenia socjalne i odpis to nie wynagrodzenie str. 7

Składki ZUS

ZUS przedsiębiorcy pobierającego zasiłek macierzyński str. 8
Skutki podwyższenia przez przedsiębiorcę podstawy wymiaru składek społecznych str. 8
Zakończenie okresu ulgowych składek i przejście na "duży" ZUS str. 8
Zmiana w ZUS adresu zameldowania pracownika str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Kod literowy "A" na zaświadczeniu lekarskim str. 9
Próg dochodowy dla celów uprawnień do świadczeń alimentacyjnych str. 9
Wypłata niezrealizowanego świadczenia str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Korekta po kontroli przeprowadzonej przez nowy urząd skarbowy str. 10
Informacja o transakcjach z zagranicznym kontrahentem str. 10
Koszt zwrotu nadpłaty podatku przekazem pocztowym str. 10
Zawiadomienie o terminie wypowiedzenia się o dowodach str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Wpłata opłaty wstępnej na poczet umowy leasingu a termin złożenia VAT-26 str. 11
Sprzedaż piwa a możliwość korzystania ze zwolnienia z VAT str. 11
Termin fakturowania zaliczek str. 11
Prawo do zastosowania procedury VAT marża str. 11

Rachunkowość dla każdego

Działalność gastronomiczna w księgach rachunkowych str. 12
Rozliczenie WNT, gdy towar otrzymano wcześniej niż fakturę str. 13
Ujęcie w księgach operacji sprzedaży należności str. 13
Refundacja kosztów wynagrodzenia w księdze podatkowej str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

"Chorobówka" przedsiębiorcy w pierwszym miesiącu ubezpieczenia str. 14
Czy warto stosować umowę najmu okazjonalnego? str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Miejsce świadczenia usług dla celów VAT str. 16
Opodatkowanie nieruchomości zajętych na działalność sportową str. 16
Kosztowe rozliczenie wydatków na wynajmowany lokal str. 16

Spółki i wspólnicy

Kontynuacja spółki jawnej pomimo śmierci jej wspólnika str. 17
Obowiązki zarządu i grzywna za ich niewykonanie str. 17
Gdy sprawozdanie z działalności nie trafia do KRS str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Zmiany w opodatkowaniu wspólnych nieruchomości str. 18
Firmy telekomunikacyjne nie mogą kopiować dowodów osobistych str. 18
Termin udzielenia odpowiedzi na reklamację str. 18
Wycofać z ruchu można auta ciężarowe str. 18
Urlop wypoczynkowy dla pracownika interwencyjnego str. 18
Szkolenia w bazie usług rozwojowych dofinansowane z EFS str. 19
Dochodzenie odsetek przy drobnych kwotach str. 19
Ponowne skierowanie sprawy do komornika str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Gdy pracownik doniesionym świadectwem pracy udowodni, że miał prawo do zasiłku chorobowego str. 20
Wycofanie z firmy środka trwałego i jego prywatny najem str. 20

Druki - praktyczne wypełnianie

Jak spółki handlowe mają wypełnić nowe pola w drukach KRS? str. 21
Kod terminu w ZUS DRA po zatrudnieniu pracownika str. 21
Informacja o niepodjęciu działalności we wniosku CEIDG-1 str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

FP i FGŚP za zleceniobiorcę objętego dobrowolnymi ubezpieczeniami str. 22
Ewidencja uregulowania zobowiązania walutą zakupioną w banku str. 22
Częstotliwość zawieszania i wznawiania działalności gospodarczej str. 22
Jak wypełnić wniosek EMP o emeryturę? str. 22

Prawnik radzi

Działka rolna wyłączona z produkcji rolnej str. 23
Separacja - na wspólny wniosek albo pozew str. 23
Liczenie terminu przy uldze mieszkaniowej str. 23
Rozłożenie na raty kary grzywny str. 23
Zwrot alimentów przez zobowiązanych do alimentacji str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Tabela kursów średnich NBP str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców str. 24
Odsetki str. 24
Składki ZUS str. 24
Emerytury i renty str. 24
Świadczenia rodzinne str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Wynagrodzenia str. 24

Dodatki

Działalność transportowa w firmie  
Procedury szczególne przy rozliczaniu VAT  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60