Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 58 (1412) z dn. 20.07.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 58 (1412) z dnia 20.07.2017SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Dopłaty rodziców do obiadów w szkolnych stołówkach są poza VAT str. 1
Zdarzenia ujawnione po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r. str. 1
Dodatkowe odprawy bez składek ZUS str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Amortyzacja jednorazowa str. 2
Nie będzie podwyżki świadczeń rodzinnych str. 2
"Mieszkanie dla młodych" str. 2
Mandat będzie można zapłacić kartą płatniczą str. 2
Popieranie budownictwa mieszkaniowego str. 2
Uproszczenia w wykorzystaniu środków funduszy UE str. 2
Egzamin na doradcę podatkowego str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Wchodzą w życie przepisy str. 2
Ujawnianie danych podatkowych największych firm str. 2
Odwołanie od decyzji ZUS str. 3
Odsetki od kredytu str. 3
"Ulgowy" ZUS str. 3
Stawka VAT do kompleksowej usługi budowlanej str. 3
ZUS od nagrody rzeczowej z tytułu jubileuszu str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Młodociany ma obowiązek wykorzystać urlop str. 4
Ustalanie limitu pracy tymczasowej str. 4
Zmiana stanowiska nie uzasadnia zmiany rodzaju umowy str. 4
Określenie maksymalnej liczby godzin wykonywania zlecenia str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Wydatki na usługi prawnicze w kosztach firmowych str. 5
Obciążanie firmowych kosztów opłatą za interpretację podatkową str. 5
Nabycie laptopa za kwotę niższą niż 3.500 zł str. 5
Oświadczenie o wspólnym rozliczeniu z małżonkiem a kwota zmniejszająca podatek str. 5
Przychód z lokaty na firmowym koncie str. 5
Rozliczenie wydatków na naprawę leasingowanej maszyny str. 5

VAT i akcyza

Ulga na złe długi po upływie dwóch lat str. 6
Faktura zaliczkowa na 30 dni przed faktycznym otrzymaniem części należności str. 6

Prawo pracy w praktyce

Rezygnacja z urlopu rodzicielskiego i jej konsekwencje str. 7
Wynagrodzenie przestojowe przy akordzie str. 7
Utrata zaufania nie zawsze uzasadnia wypowiedzenie str. 7

Składki ZUS

Umowa zlecenia wykonywana w trakcie urlopu wychowawczego a ZUS str. 8
Ubezpieczenia i składki za brata zatrudnionego na etacie str. 8
Stopa procentowa składki wypadkowej w nowej firmie str. 8
Jakie składki można opłacać w czasie zawieszenia firmy? str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Gdy po wypłacie jednorazowego odszkodowania nastąpi pogorszenie stanu zdrowia ubezpieczonego str. 9
Prowadzenie działalności w trakcie urlopu macierzyńskiego str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Układ ratalny sposobem na zawieszenie egzekucji podatku str. 10
Informacja o wynagrodzeniu płatnika str. 10
Obniżone odsetki podatkowe po korekcie deklaracji str. 10
Termin złożenia NIP-8 str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Karnety sportowe dla członków rodzin pracowników w kosztach firmy str. 11
Zaliczka od wypłaty osoby współpracującej str. 11
Rozliczanie wydatków na zatrudnienie żony wspólnika str. 11
Obciążanie kosztów dodatkowym odpisem na ZFŚS str. 11
Pracownicze koszty przy poborze zaliczek str. 11

Rachunkowość dla każdego

Ewidencja przekwalifikowania nieruchomości z inwestycji do środków trwałych str. 12
Przedsiębiorca z zagranicy może prowadzić księgę podatkową str. 13
Wynagrodzenia za prace przy budowie środka trwałego str. 13
Czy podatek od nieruchomości zwiększa wartość początkową budowanego środka trwałego? str. 13
Otrzymana z urzędu pracy refundacja kosztów wynagrodzeń zatrudnionych bezrobotnych str. 13
Ewidencja pozabilansowa - zapisy w dzienniku w porządku chronologicznym str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Jak zaskarżyć indywidualną interpretację podatkową? str. 14
Skarga na wspólną interpretację podatkową str. 14
Termin wniesienia skargi na interpretację str. 14
Usługi transportu towarów w obrocie z zagranicą str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Warunki przedłużenia terminu zwrotu różnicy VAT str. 16
Umowa darowizny dotycząca rzeczy przyszłej str. 16
PIT od świadczenia za dobrowolne rozwiązanie umowy o pracę str. 16

Spółki i wspólnicy

Gdy udziałowcy chcą zwołać zgromadzenie str. 17
Zamiana udzielonej spółce pożyczki na udziały str. 17
Nazwisko byłego wspólnika może pozostać w nazwie spółki za jego zgodą str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Limity płatności gotówkowych dla przedsiębiorców str. 18
Zatrudnienie cudzoziemca już pracującego u innego pracodawcy str. 18
Wysokość kary za brak oznaczenia towaru ceną str. 18
Opodatkowanie ulepszonej nieruchomości str. 18
Gwarancje kredytowe dla innowacyjnych firm str. 19
VAT niekwalifikowalny, ale podany w wartości ogółem wydatku str. 19
Transport drogowy towarów wyłączony z pomocy regionalnej str. 19
Staż w jednoosobowej działalności gospodarczej a wynagrodzenie opiekuna str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Otrzymanie zaliczki na poczet WDT - udokumentowanie dla celów VAT i ujęcie w księgach str. 20
Informacja do CEIDG i ZUS o likwidacji firmy str. 20

Firma dla początkujących

Co może pełnomocnik wpisany do CEIDG? str. 21
Zmiana daty rozpoczęcia działalności gospodarczej po złożeniu CEIDG-1 str. 21
Podstawa wymiaru składki chorobowej w razie objęcia ubezpieczeniem w trakcie miesiąca str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Terminy kierowania pracowników na badania sanitarno-epidemiologiczne str. 22
Warunki otrzymania zwrotu VAT w terminie 25 dni str. 22
Podwyżka pensji a podstawa wymiaru świadczenia chorobowego str. 22
Zasiłek dla bezrobotnych a prawo do emerytury str. 22

Prawnik radzi

Prawo wniesienia ponaglenia str. 23
Zawarcie ugody w sprawie alimentów a późniejsza egzekucja str. 23
Zajęcie przez komornika rachunku wspólnego małżonków str. 23
Rodzic nie zawsze może reprezentować małoletnie dziecko str. 23
Pełnomocnik z rodziny w postępowaniu cywilnym str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców str. 24
Odsetki str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24
Składki ZUS str. 24
Podatki w 2017 r. str. 24
Emerytury i renty str. 24
Ubezpieczenia ZUS str. 24
Opłaty lokalne (stawki maksymalne) str. 24

Dodatki

Środki na rozwój z programu rozwoju obszarów wiejskich  
Świadczenia chorobowe dla zleceniobiorców  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60