Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 58 (1203) z dn. 20.07.2015

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 58 (1203) z dnia 20.07.2015SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Prośba o pełnomocnika da więcej czasu na kasację wyroku str. 1
Firmowe rozliczenie inwestycji współfinansowanej przez gminę str. 1
Kiedy powrót do niższych stawek VAT? str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Bieżące zawsze pod ręką str. 2
Na zaległy urlop czas do 30 września str. 2
Kryterium najniższej ceny nadal najważniejsze str. 2
"Nie daj się oszukać - sprawdź paragon" str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Mandaty na podstawie fotoradarów niekonstytucyjne str. 2
Ujednolicony wygląd stron internetowych UKS str. 2
Informacja dodatkowa str. 3
Zmiana adresu a ZUS str. 3
Emerytura powszechna str. 3
Ewidencjonowanie sprzedaży dokonywanej na imprezach plenerowych str. 3
Członek rady fundacji bez ubezpieczeń w ZUS str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Opodatkowanie VAT kompleksowej usługi budowlanej str. 4
Dane podatnika na fakturze str. 4
Zwrot ulgi za kasę w związku z likwidacją działalności str. 4
Otrzymanie zaliczki a wystawienie faktury str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Pracownicze pakiety medyczne w podatku dochodowym str. 5
Opodatkowanie zaliczki na poczet wynagrodzenia z umowy o dzieło str. 5
Rozliczanie kosztów firmowych w czasie choroby przedsiębiorcy str. 5
Jak obliczać zaliczki kwartalne? str. 5

VAT i akcyza

Czy nieodpłatne przekazanie towarów podlega VAT? str. 6
Stawka VAT na wycinkę drzew str. 6
Obowiązek podatkowy w VAT od usługi budowlanej str. 6

Prawo pracy w praktyce

Letnie obowiązki z zakresu bhp str. 7
Treść regulaminu pracy str. 7
Zwrot kosztów zakupu okularów do pracy przy monitorze str. 7

Składki ZUS

Zgłoszenie do ubezpieczenia chorobowego w trakcie wykonywania zlecenia str. 8
Ubezpieczenia studenta na zleceniu str. 8
Kolejna umowa o pracę a korzystanie z ulgi w opłacaniu składek str. 8
Oskładkowanie prezentu ślubnego dla pracownika str. 8
Składki ZUS od wynagrodzenia pełnomocnika str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Pomoc pracodawcy w uzyskaniu renty rodzinnej str. 9
Świadczenie rehabilitacyjne z tytułu wypadku przy pracy str. 9
Od kiedy można uzyskać zasiłek pielęgnacyjny? str. 9

Rachunkowość dla każdego

Odpisy amortyzacyjne według metody liniowej i degresywnej str. 10
Ujęcie w księdze faktury za paliwo str. 11
Czy można podwyższyć w księgach wartość środka trwałego? str. 11
Ewidencja spłaty pożyczki mieszkaniowej udzielonej ze środków ZFŚS str. 11

Przewodnik Gazety Podatkowej

Od czego zależy wysokość zasiłku macierzyńskiego? str. 12
Zasady potrącania należności niealimentacyjnych str. 13

Postępowanie przed fiskusem

Pokontrolny wymiar zobowiązania podatkowego str. 14
Spadkobierca nie przejmie skargi na interpretację str. 14
Odpowiedzialność wspólników za długi spółki z o.o. str. 14

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Umowa do dnia porodu a wystawienie świadectwa pracy str. 15
Auto małżonków w firmie jednego z nich str. 15
Ewidencja zamiany dolarów na euro pomiędzy rachunkami walutowymi str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

50% koszty uzyskania przychodu z wykonania ekspertyz str. 16
Opodatkowanie PCC pożyczek od spółki str. 16
Korygowanie podatku VAT naliczonego przez gminę str. 16

Spółki i wspólnicy

Dorozumiane podjęcie uchwały przez wspólników str. 17
Wkład do spółki cywilnej przy podziale majątku po rozwodzie str. 17
Informacja o braku obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego a KRS str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Zamówienia bez procedury przetargowej str. 18
Czy członek zarządu niezgłoszony do GIODO może nadal pełnić funkcję ABI? str. 18
Nie tylko paragon stanowi podstawę reklamacji str. 18
Przewozy taksówką str. 18

Umowy cywilnoprawne

Czy KNF wywróci system bankowo-ubezpieczeniowy? str. 19
Odpowiedzialność solidarna inwestora po odstąpieniu od umowy str. 19
Dopuszczalne różnice w metrażu nowego mieszkania str. 19
Zawieszenie egzekucji po wyroku zaocznym str. 19

Obrót gospodarczy

Jak przywrócić termin do zaskarżenia nakazu zapłaty? str. 20
Na czym polega faktoring? str. 20
Podwyższenie wynagrodzenia ryczałtowego i kosztorysowego str. 20

Z listów od Czytelników

Ewidencja ulepszenia wynajmowanego środka trwałego str. 21
Okres przechowywania dokumentów związanych z działalnością gospodarczą str. 21
Ujęcie w księgach opłaty za dozór techniczny str. 21

Prawo Unii Europejskiej

Przydomowa oczyszczalnia ścieków i pomoc de minimis str. 22
Stypendium finansowane z EFS a ubezpieczenie zdrowotne str. 22
Cyfrowe usługi publiczne z dotacją str. 22
Kumulacja pomocy w przypadku dopłat za odprowadzanie ścieków str. 22
Usługi B+R zwolnione ze stosowania prawa zamówień publicznych str. 22
Ochrona różnorodności biologicznej z unijnym wsparciem str. 22

Prawnik radzi

Podział kosztów sądowych w sprawie spadkowej str. 23
Recepta na leki bez badania pacjenta str. 23
Uprawnienia osoby niepełnosprawnej do korzystania z pomocy psa asystującego str. 23
Dyspozycja na wypadek śmierci objęta obowiązkiem podatkowym str. 23
Odpowiedzialność kursanta podczas nauki jazdy samochodem str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Tabela kursów średnich NBP str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Odsetki str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Rozliczenia pieniężne str. 24
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych str. 24
Amortyzacja str. 24
Mały podatnik str. 24
Podatki w 2015 r. str. 24
Graniczne kwoty obrotu dla celów VAT str. 24
Księgi rachunkowe str. 24
Opłaty lokalne str. 24
Spadki i darowizny str. 24

Dodatki

Koszty podróży służbowych w księgach rachunkowych  
Składanie do urzędu pracy wniosków o wsparcie finansowe  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60