20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 57 (1307) z dn. 18.07.2016

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 57 (1307) z dnia 18.07.2016SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Koszty egzekwowania podatków do poprawki str. 1
Organizator szkolenia nie odliczy VAT z faktury za hotel i posiłek str. 1
Rezygnacja z ZFŚS a koszty wakacyjnych świadczeń str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Środki identyfikacji elektronicznej ważne w całej UE str. 2
RPO o opodatkowaniu noclegów pracowniczych str. 2
Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego zgodne z Konstytucją str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Wchodzą w życie przepisy str. 2
ZPChr-y i ZAZ-y muszą złożyć informację INF-W str. 2
Składka zdrowotna str. 3
Wysokość opiekuńczego str. 3
Koszty przekształcenia str. 3
Rozliczenie nakładów na środek trwały str. 3
Stawka VAT na ubranka dla niemowląt str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Ubezpieczenie zdrowotne dziecka po zakończeniu nauki str. 4
ZUS ze zlecenia wykonywanego przez nowego przedsiębiorcę str. 4
Zwolnienie ze składek na FP i FGŚP str. 4
Raporty ZUS za pracownicę, która urodziła dziecko str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Umowy cywilnoprawne w podatku dochodowym str. 5
Wydatki bezpośrednio związane z przychodem uzyskanym ze sprzedaży nieruchomości str. 5
Przewalutowanie pożyczki nie powoduje powstania podatkowych różnic kursowych str. 5

VAT i akcyza

Konsekwencje w VAT sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu str. 6
Prawo do zastosowania 8% stawki VAT do robót budowlanych str. 6
Urząd właściwy do złożenia VAT-7 po zmianie siedziby str. 6
Termin złożenia VAT-26 str. 6

Prawo pracy w praktyce

Letnie obowiązki z zakresu bhp str. 7
Ukończenie gimnazjum a staż urlopowy str. 7
Powrót do pracy po macierzyńskim str. 7

Składki ZUS

Kiedy ustaje dobrowolne ubezpieczenie chorobowe? str. 8
Składka zdrowotna pracownika w druku ZUS RCA str. 8
Ulga w składkach na FP i FGŚP za zatrudnioną młodą osobę str. 8
Składki ZUS z tytułu zawartej umowy zlecenia str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

OFE czy ZUS - lipiec ostatnim miesiącem na wybór str. 9
Ubezpieczona w ciąży dłużej na chorobowym str. 9
Zawarcie związku małżeńskiego pozbawia prawa do zasiłku rodzinnego str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Termin przedstawienia dowodu przez podatnika str. 10
Data wszczęcia kontroli podatkowej str. 10
Pełnomocnictwo do podpisywania e-deklaracji str. 10
Odsetki za zwłokę po korekcie zeznania podatkowego str. 10
Nowe nazwisko pracownicy w CRP KEP str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Świadczenia chorobowe dla pracownika z tytułu wypadku, do którego się przyczynił str. 11
Podstawa wymiaru zasiłku za urlop ojcowski udzielany w ratach str. 11
Okres należnego wynagrodzenia chorobowego str. 11
Zasiłek opiekuńczy dla pracownika będącego wcześniej zleceniobiorcą str. 11

Rachunkowość dla każdego

Ujęcie księgowe ulgi na złe długi u wierzyciela str. 12
Ujęcie w księgach przesunięcia środków między rachunkami walutowymi str. 13
Ewidencja księgowa zamiany nieruchomości str. 13
Wyroby gotowe w księdze podatkowej str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Podstawa wymiaru zasiłku należnego zleceniobiorcy str. 14
Ewidencja należności dochodzonych na drodze sądowej str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Faktura uprawniająca do odliczenia VAT str. 16
Odszkodowanie wynikające z ugody sądowej bez składek ZUS str. 16
Motocykl bez jednorazowej amortyzacji str. 16

Spółki i wspólnicy

Rola prokurenta w spółce str. 17
Czy wspólnik może podważyć uchwałę o zatrzymaniu zysku w spółce? str. 17
Wydzielenie ze spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Nowe zasady przetwarzania danych w CEIDG str. 18
Kto po 1 lipca br. wystawi informację o obniżeniu wpłat na PFRON? str. 18
Zakaz wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych weterynaryjnych str. 18
Powołanie przedstawiciela polskiej firmy transportowej na terenie Francji str. 18
Obowiązki beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie projektu str. 19
Odpowiedzialność zleceniobiorcy za szkodę str. 19
Problem odsetek zasądzonych w wyrokach sprzed 2016 r. str. 19
Możliwość potrącenia przedawnionych należności str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Różnice kursowe w wartości początkowej środka trwałego str. 20
SP ZOZ a obowiązek przesyłania ewidencji VAT w formie JPK str. 21

Druki - praktyczne wypełnianie

Ujęcie w księgach pobrania materiałów z magazynu str. 21
Wniosek o zwrot ulgi za kasę fiskalną str. 21
Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego w raportach ZUS str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Ewidencja likwidacji środka trwałego otrzymanego w darowiźnie str. 22
Opieka nad konkubiną po operacji str. 22
Kasa rejestrująca dla podatnika rozpoczynającego działalność w trakcie roku str. 22

Prawnik radzi

Znalezienie zagubionej rzeczy str. 23
Rozdzielność majątkowa wbrew woli małżonków str. 23
Finansowanie przyłączenia do sieci wodociągowej str. 23
Dyspozycja na wypadek śmierci opodatkowana str. 23
Pożyczka między bliskimi a obowiązek podatkowy w PCC str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Tabela kursów średnich NBP str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne str. 24
Odsetki str. 24
Składki ZUS str. 24
Podatki w 2016 r. str. 24
Ubezpieczenia ZUS str. 24
Emerytury i renty str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Odsetki od składek OFE str. 24

Dodatki

Oznaczanie towarów cenami i sankcje za niedopełnienie obowiązków  
Terminowe umowy o pracę w praktyce  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60