Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 56 (1410) z dn. 13.07.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 56 (1410) z dnia 13.07.2017SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Moment poniesienia kosztu w podatku dochodowym str. 1
Kiedy stosować mechanizm odwrotnego obciążenia? str. 1
Duże firmy w jednym urzędzie skarbowym str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Konsekwencje outsourcingu str. 2
Mandat będzie można zapłacić kartą str. 2
Większa ochrona roszczeń pracowniczych str. 2
Świadczenie 500+ dla faktycznie uprawnionych str. 2
Usprawnienie funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych str. 2
Wznowienie programu "Mieszkanie dla Młodych" str. 2
Zmiany w jednorazowej amortyzacji str. 2
MF w sprawie plików JPK za ten sam okres str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Wchodzą w życie przepisy str. 2
Odsetki z US str. 3
Rozliczenie z ZUS str. 3
Rejestracja w CEIDG str. 3
Jakie usługi pomocniczce do usług finansowych są zwolnione z VAT? str. 3
Przeliczanie emerytury lub renty w związku z wypracowanym stażem pracy str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Dochodzenie należności w postępowaniu uproszczonym str. 4
Odpowiedzialność inwestora za zapłatę podwykonawcy str. 4
Korzystne zmiany w rejestrach dłużników str. 4
Jak uniemożliwić zbycie nieruchomości? str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Amortyzacja wspólnego samochodu przedsiębiorców str. 5
Rozliczenie opłaty za ustalenie sprawcy wykroczenia str. 5
Opodatkowanie odsetek od pożyczki str. 5
Odpis aktualizujący przy wyegzekwowaniu zapłaty za towar str. 5
Wydatki na wynajmowany lokal użytkowy str. 5

VAT i akcyza

Jak prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu na potrzeby VAT? str. 6
Termin odliczenia VAT z faktury zawierającej adnotację "metoda kasowa" str. 6

Prawo pracy w praktyce

Jubileuszówka przy stałych i zmiennych składnikach wynagrodzenia str. 7
Świadectwo pracy za długoletnie okresy zatrudnienia terminowego str. 7
Dokumentowanie dochodu dla potrzeb ZFŚS zeznaniem podatkowym str. 7

Składki ZUS

Wypełnienie raportu ZUS RSA za pracownika str. 8
Ubezpieczenia w ZUS z tytułu drugiej zawartej umowy zlecenia str. 8
Prawo pracownika do renty bez wpływu na ulgę w opłacie za niego składek na FP i FGŚP str. 8
Złożenie informacji o wyrejestrowaniu z ubezpieczeń str. 8
Składka zdrowotna obowiązkowa z działalności i współpracy przy działalności str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Zmiany w zakresie emerytur częściowych str. 9
Opieka nad noworodkiem, gdy jego matka pozostaje w szpitalu str. 9
Ustalanie prawa do świadczenia 500+ na drugie dziecko, gdy pierwsze kończy 18 lat str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Opłata za wspólny wniosek o interpretację podatkową str. 10
Kara za zapłatę podatku po terminie str. 10
Korekta małżeńskiego zeznania podatkowego str. 10
Sposób przekazania JPK_VAT str. 10
Koszt odroczenia zapłaty podatku str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Podwyższenie pracownikowi zasiłku macierzyńskiego wypłacanego przez ZUS str. 11
Zobowiązanie pracodawcy na rzecz członków rodziny zmarłego pracownika str. 11
Kto uznaje zdarzenie za wypadek przy pracy? str. 11
Rehabilitacja z ZUS a dokumentowanie niezdolności str. 11

Rachunkowość dla każdego

Uproszczenia w zakładowym planie kont str. 12
Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg przez biuro rachunkowe str. 13
Jak wyceniać rozchód towarów według metody FIFO? str. 13
Odsetki od kredytu inwestycyjnego w księdze podatkowej str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Zasady ujmowania składek ZUS w kosztach płatnika str. 14
Zgłaszanie zmian we wpisie w CEIDG str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Przesłanki (nie)umorzenia długu podatkowego str. 16
Nazwa produktu nie może wprowadzać w błąd str. 16
Prawo do odliczenia VAT przy nabyciu usług gastronomicznych str. 16

Spółki i wspólnicy

Skutki zbycia udziału spółkowego w spółce jawnej str. 17
Komu zwrócić dopłaty, gdy zmienił się wspólnik? str. 17
Spółka na zaciągnięcie pożyczki u członka zarządu musi mieć zgodę wspólników str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Nowe stawki opłat za wycinkę drzew i krzewów str. 18
Praca dla Ukraińca a ruch bezwizowy str. 18
Rolnik jako podmiot odbierający w systemie SENT str. 18
Składanie dokumentów, gdy brak numeru PFRON str. 18
Dofinansowanie zakupu usługi dotyczącej opracowania innowacji str. 19
Wsparcie na projekt edukacyjno-zdrowotny str. 19
Udokumentowanie kosztu wynagrodzenia opiekuna stażu str. 19
Środki na zwiększenie mocy produkcyjnych przedsiębiorstwa str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Jak rozliczyć podatkowo i zaewidencjonować w księgach rachunkowych darowiznę składników majątku? str. 20

Firma dla początkujących

Jak długo pracownik może pobierać świadczenie z tytułu choroby? str. 21
Radca prawny a kasa rejestrująca str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Rozliczenie w VAT wynajmu sprzętu budowlanego wraz z operatorem str. 22
Opłaty związane z utrzymaniem firmowego rachunku bankowego str. 22
Koszty wyposażenia i remontu w firmie prowadzonej w mieszkaniu str. 22
Składka zdrowotna przedsiębiorcy po rozszerzeniu działalności gospodarczej str. 22

Prawnik radzi

Stawka podatku za budynek na działce rekreacyjnej str. 23
Wystawienie weksla przy pożyczce a podatek str. 23
Rozwód a decyzje w sprawie mieszkania str. 23
Rejestr kąpielisk str. 23
Roszczenie alimentacyjne może zostać zabezpieczone str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców str. 24
Odsetki str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24
Składki ZUS str. 24
Podatki w 2017 r. str. 24
Emerytury i renty str. 24
Opłaty lokalne (stawki maksymalne) str. 24

Dodatki

Ewidencja tworzenia i wykorzystania ZFŚS  
Spółki handlowe z udziałem cudzoziemców  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60