Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 55 (1409) z dn. 10.07.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 55 (1409) z dnia 10.07.2017SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Większe koszty przyłączania do sieci wodno-kanalizacyjnej str. 1
Skutki w VAT związane z opłatami za przejazd drogami str. 1
Rejestr Zastawów Skarbowych dostępny on-line str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Stopy procentowe NBP bez zmian str. 2
Foliowe torebki będą płatne str. 2
CEP jednak wcześniej str. 2
Krajowy Zasób Nieruchomości str. 2
Podatek od sprzedaży detalicznej niezgodny z prawem UE str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Wchodzą w życie przepisy str. 2
Ewidencja wpłat na PFRON str. 3
Sprzedaż kwiatów str. 3
VAT przy budowie hotelu pracowniczego str. 3
Różnice kursowe od kompensaty wierzytelności przewalutowanych uprzednio na złote str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Ubezpieczenie OC i AC firmowego samochodu osobowego w kosztach podatkowych str. 4
Prawo małego podatnika do jednorazowej amortyzacji str. 4
Amortyzacja sezonowa środka trwałego str. 4
Zasady przeliczenia przychodu podatkowego z euro na złote str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Polikwidacyjne zbywanie firmowego majątku str. 5
Awaria środka trwałego a amortyzacja str. 5
Kosztowe rozliczenie wydatków na napoje dla klientów str. 5
Koszt czynszu najmu zapłaconego z góry str. 5

VAT i akcyza

VAT od zakupu samochodu na terytorium UE str. 6
Korekta danych w deklaracji a JPK str. 6
Możliwość odliczenia VAT z paragonu za przejazd autostradą str. 6

Prawo pracy w praktyce

Przestój w okresie letniego spowolnienia str. 7
Praca na urlopie rodzicielskim a urlop wypoczynkowy str. 7
Kadra zarządzająca bez limitu nadgodzin str. 7

Składki ZUS

ZUS od świadczeń niepieniężnych str. 8
Ubezpieczenie rolnika po założeniu firmy str. 8
Oskładkowanie zapomogi wypłaconej pracownikowi str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Prawo do emerytury po złożeniu stosownego wniosku str. 9
Renta rodzinna w zwykłym postępowaniu tylko po świadczeniobiorcach str. 9

Postępowanie przed fiskusem

JPK jako narzędzie weryfikacji rozliczeń podatkowych str. 10
E-korekta deklaracji VAT-7 str. 10
Zawieszenie biegu terminu przedawnienia podatku str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Odliczenie VAT z faktury wystawionej z opóźnieniem str. 11
Obowiązek podatkowy w VAT przy fakturze zaliczkowej WDT str. 11
Utrata prawa do zwolnienia z VAT str. 11
Wystawienie faktury na żądanie kupującego str. 11

Rachunkowość dla każdego

Ewidencja pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (cz. II) str. 12
Wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych pracownika a zapisy w księgach str. 13
Kto wybiera załącznik, według którego stowarzyszenie sporządzi sprawozdanie za 2017 r.? str. 13
Czy trzeba przetłumaczyć dowody księgowe z zagranicy? str. 13
Rozliczenie wydatków na leasingowaną maszynę w księdze podatkowej str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Wyższa kwota zasiłku wolna od potrąceń str. 14
Egzekwowanie obowiązków operatora telefonicznego i dostawcy internetu str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Podatnik nie odliczy VAT od usług doradczych str. 16
Składki ZUS przedsiębiorcy zatrudnionego na pełny etat str. 16
Skutki przekazania kart podarunkowych z okazji jubileuszu firmy str. 16

Spółki i wspólnicy

Skutki bezprawnej wypłaty dla wspólników spółki z o.o. str. 17
Zbycie udziałów a ich zajęcie przez komornika str. 17
Do którego sądu rejestrowego przekazać sprawozdanie po zmianie siedziby spółki? str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Nowe zasady segregacji śmieci str. 18
Opłata targowa przy sprzedaży fast-food str. 18
Interpretacja dotycząca zdarzenia przyszłego str. 18
Sprzedaż apteki wraz z zezwoleniem str. 18
Kiedy może być wydana EKUZ dla pracownika? str. 19
Egzekucja ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych str. 19
Wadliwa naprawa firmowego pojazdu str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Umowa zlecenia z uczniem a wypłata zasiłku macierzyńskiego str. 20
Podatkowe rozliczenie uniformów służbowych str. 20

Druki - praktyczne wypełnianie

Opłata za reklamę alkoholu str. 21
Aktualizacja informacji VAT-26 str. 21
Ponowne ustalenie kapitału początkowego str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Adres działalności rejestrowanej w CEIDG str. 22
Ubezpieczenie zdrowotne studentki i jej dziecka str. 22
Skutki niezłożenia w terminie informacji JPK_VAT str. 22
Praca na dwóch etatach a zwolnienie lekarskie str. 22
Części składowe nowej emerytury str. 22

Prawnik radzi

Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia budowy przez dwóch inwestorów str. 23
Przedawnienie należności z rachunku za usługi telefoniczne str. 23
Brak zachowku mimo braku wydziedziczenia str. 23
Zakaz kontaktu rodzica z dzieckiem str. 23
Wydanie dowodu osobistego i zaświadczenia o zameldowaniu str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Tabela kursów średnich NBP str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców str. 24
Odsetki str. 24
Składki ZUS str. 24
Emerytury i renty str. 24
Świadczenia rodzinne str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Wynagrodzenia str. 24

Dodatki

Rozpoczęcie działalności gospodarczej - prawa i obowiązki w VAT  
Umowy z zagranicznym kontrahentem  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60