Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 54 (1408) z dn. 6.07.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 54 (1408) z dnia 6.07.2017SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

ZUS od pakietu świadczeń medycznych przyznanego uchwałą zarządu str. 1
Nieodpłatne noclegi i usługi gastronomiczne w przychodach przedstawicieli handlowych str. 1
TK kwestionuje naliczanie 15% opłaty przez komornika str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Bieżące zawsze pod ręką str. 2
Nowe druki KRS m.in. dla wszystkich spółek handlowych str. 2
Wynagrodzenie pracowników medycznych str. 2
Obowiązek informacyjny ZUS str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
ZUS zmienia formularz - Zaświadczenie o stanie zdrowia str. 2
Kwota graniczna podatku dla rolników z firmą za 2017 r. str. 2
ZUS od zlecenia z synem str. 3
Gdy zasiłek płaci ZUS str. 3
Zatrudnienie cudzoziemca str. 3
Zwrot nienależnego świadczenia pracowniczego - netto czy brutto? str. 3
Resort analizuje przepisy regulujące zwrot VAT podróżnym str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Opóźniona wypłata premii rocznej a podstawa wymiaru świadczeń chorobowych str. 4
Okres rozliczeniowy świadczenia przedemerytalnego str. 4
Wniosek o emeryturę wysłany pocztą str. 4
Praca na pół etatu a podwyższenie emerytury do kwoty gwarantowanej str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Koszty pracownicze stosowane przez płatnika str. 5
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy str. 5
Nieodpłatne poręczenie skutkuje powstaniem przychodu podatkowego str. 5

VAT i akcyza

Obowiązek podatkowy w imporcie usług str. 6
Transport towarów dla podatnika z Rosji str. 6
Zakup samochodu w procedurze marży a odliczenie VAT str. 6

Prawo pracy w praktyce

Niespodziewany powrót z urlopu wypoczynkowego str. 7
Ustalanie limitu 33 i 3 a "umowy antykryzysowe" str. 7
Podjęcie dodatkowej pracy w okresie wypowiedzenia str. 7

Składki ZUS

ZUS przedsiębiorcy wykonującego umowę zlecenia str. 8
Ubezpieczenie osoby pracującej za granicą str. 8
Składki emerytalno-rentowe niepełnoetatowej pracownicy przebywającej na urlopie wychowawczym str. 8
Rozliczenie składek przedsiębiorcy, który zakończył pracę na etacie str. 8
Okres wyczekiwania w ZUS RSA str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Kolejny kwartał z waloryzacją podstawy obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego str. 9
Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru renty w kapitale początkowym str. 9
Zasiłek pielęgnacyjny nie dla 75-letniego emeryta str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Przedawnienie podatku spłacanego w ratach str. 10
Odwołanie pełnomocnictwa UPL-1 str. 10
Zapłata wpisu od skargi kasacyjnej str. 10
Dodatkowe miejsca wykonywania działalności str. 10
Wezwanie w sprawie korekty deklaracji str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Ustalanie podstawy wynagrodzenia i dodatku za nadgodziny str. 11
Świadectwo pracy za umowy zakończone przed 1 stycznia 2017 r. str. 11
Roszczeń pracowniczych trudno się zrzec str. 11
Urlop w proporcji do etatu i okresu zatrudnienia str. 11

Rachunkowość dla każdego

Ewidencja pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (cz. I) str. 12
Ewidencja zakupu czytnika kodów kreskowych str. 13
Sporządzenie i udostępnienie sprawozdania finansowego spółki z o.o. spółki komandytowej str. 13
Przyznanie rabatu po sprzedaży towarów str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Jak wdrożyć w firmie unijne zasady ochrony danych osobowych? str. 14
Planowane zmiany w przepisach dotyczących spółek str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Dane w KRS a dochodzenie długów spółki od członka zarządu str. 16
Odszkodowanie od dewelopera zwolnione z PIT str. 16
Kiedy pobrane świadczenie nie pomniejszy emerytury powszechnej? str. 16

Spółki i wspólnicy

Pełnomocnik wspólnika na zgromadzeniu str. 17
Jakiej prokury łącznej może udzielić spółka? str. 17
Czy i kiedy komandytariusz nie odpowiada za długi spółki? str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Płatność w formie czeku potwierdzonego a limit płatności gotówkowych str. 18
Dostawa niezgodna ze zgłoszeniem SENT str. 18
Wynajem samochodów spółki w trakcie zawieszenia działalności str. 18
Potwierdzenie zdolności finansowej wnioskodawcy str. 18
Zatrudnienie pracownika interwencyjnego str. 18
Obowiązki przy delegowaniu pracowników na terytorium RP str. 19
Dotacja na zorganizowanie kursu językowego str. 19
Środki na udoskonalenie produktu str. 19
Bon na innowacje w regionie str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Dokumentacja kadrowa i ubezpieczeniowa w razie przejęcia pracowników str. 20
Podatkowe rozliczenie zakupu matrycy do produkcji profili str. 20

Firma dla początkujących

Kapitał dla start-upów z funduszy unijnych str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Przyjęcie do firmy samochodu wykupionego z leasingu str. 22
Urlop ojcowski nie pomniejsza okresu należnego matce dziecka zasiłku macierzyńskiego str. 22
Dokumenty do ZUS w razie zmiany składu wspólników w spółce cywilnej str. 22
Dodanie nowych usług według PKD str. 22

Prawnik radzi

Zasady usuwania drzew z prywatnej posesji po kolejnej nowelizacji str. 23
Grillowanie na balkonie może stanowić immisję str. 23
Zły stan zdrowia kierowcy a uprawnienie do kierowania pojazdami str. 23
Jak wyegzekwować wykonywanie ustaleń w sprawie kontaktów z dzieckiem? str. 23
Wyłączenie prawa do zarządzania firmą współmałżonka str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców str. 24
Odsetki str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24
Składki ZUS str. 24
Podatki w 2017 r. str. 24
Emerytury i renty str. 24
Ubezpieczenie rolników w III kwartale 2017 r. str. 24

Dodatki

Pracownik w podróży służbowej  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60