Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 53 (1407) z dn. 3.07.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 53 (1407) z dnia 3.07.2017SPIS treści :

?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Nieodpłatne miejsca parkingowe a pracownicze przychody str. 1
VAT od samochodów wykorzystywanych do testowania instalacji LPG str. 1
Kiedy można wydłużyć pierwszy rok obrotowy? str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Egzamin ustny na doradcę podatkowego str. 2
Bieżące zawsze pod ręką str. 2
Nowe druki dla podatku dochodowego str. 2
Podwójne karanie za to samo przestępstwo jest niezgodne z Konstytucją str. 2
O czym pamiętać wybierając się na urlop? str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
ZUS wysyła Informacje o Stanie Konta Ubezpieczonego str. 2
Zaokrąglenia na fakturze str. 3
Usługi projektowe str. 3
Publikacja interpretacji str. 3
Koszty wynagrodzeń w wartości początkowej budowanego środka trwałego str. 3
Samorząd aptekarski nie decyduje o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie apteki str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Usługa budowlana na nieruchomości w Polsce wykonana przez zagraniczną firmę str. 4
Udokumentowanie WDT fakturą zbiorczą str. 4
Faktura za najem za rok z góry a odliczenie VAT str. 4
Kasa rejestrująca przy sprzedaży dla stowarzyszenia str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Wartość początkowa maszyny str. 5
Powypadkowa naprawa samochodu firmowego a przychód i koszt podatkowy str. 5
Wydatki na zaprezentowanie firmy na miejskim festynie str. 5
Podatek od umowy zlecenia do 200 zł str. 5

VAT i akcyza

Najem lokalu użytkowego przez małżonków a VAT str. 6
Obowiązek podatkowy w VAT przy braku płatności za fakturę str. 6
Termin zwrotu VAT w przypadku zakupów objętych odwrotnym obciążeniem str. 6

Prawo pracy w praktyce

Wynagrodzenie w miesiącu korzystania z urlopu bezpłatnego str. 7
Dane o urlopie rodzicielskim w treści świadectwa pracy str. 7
Grafik pracownika poza umową o pracę str. 7
Dodatkowe zapisy w treści wypowiedzenia str. 7
Prawo do "trzynastki" przy nieprzepracowaniu ani jednego dnia w roku str. 7

Składki ZUS

Składka na FP przy kilku źródłach zarobkowania str. 8
Zwolnienie pracodawcy z opłacania składek na FP i FGŚP za pracownika w wieku 50+ w razie jego ponownego zatrudnienia str. 8
Liczba ubezpieczonych w deklaracji ZUS DRA str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Wyższe emerytury i renty podlegające egzekucji str. 9
Czy po śmierci ojczyma przysługuje prawo do renty rodzinnej? str. 9
Podstawa wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego także podlega ograniczeniu str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Kiedy (nie) można zapoznać się z aktami sprawy? str. 10
Przechowywanie dokumentów po czynnościach sprawdzających str. 10
Poprawki w protokole przesłuchania świadka str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Odsetki za zwłokę po korekcie rozliczeń w ZUS str. 11
Rozliczenie składek ZUS w razie wykonywania pracy za granicą przez część miesiąca str. 11
Opłacanie pracownikowi polisy grupowego ubezpieczenia a ZUS str. 11
Korekta nienależnie naliczonych składek na FP i FGŚP str. 11
Informacja do ZUS o urlopie bezpłatnym str. 11

Rachunkowość dla każdego

Ewidencja kompensaty wzajemnych wierzytelności str. 12
Decyzja (uchwała) w sprawie uproszczeń dla jednostek mikro lub małych str. 13
Jakie jednostki mogą stosować MSR? str. 13
Sprzedaż środka trwałego za kwotę powyżej 15.000 zł i przyjęcie płatności gotówką str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Nabycie towarów i usług od zagranicznych podatników na terytorium Polski str. 14
Jak przygotować się na kontrolę z ZUS? str. 15
Kontrola umowy o pracę i pracowniczego ubezpieczenia str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Należności za pranie odzieży a zwolnienie podatkowe str. 16
Przechowanie pieniędzy na rachunku bankowym bez PCC str. 16
Sprzedaż usług w formie vouchera a limit zwolnienia z VAT str. 16

Spółki i wspólnicy

Czy członek zarządu może być pełnomocnikiem spółki? str. 17
Jak ująć w pozwie roszczenie wobec członka zarządu? str. 17
Granice odpowiedzialności Skarbu Państwa za długi spółki wykreślonej z KRS str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Opłata targowa w praktyce str. 18
Zakup na licytacji komorniczej a limit płatności gotówką str. 18
Czy prowadzący własną firmę może być ABI? str. 18
Informacja o obniżeniu wpłaty na PFRON, gdy termin zapłaty wypadał w sobotę str. 18
Kryteria wyboru projektu bonu na innowacje str. 19
Spowodowanie wypadku a oświadczenie o niekaralności str. 19
Zaliczka tylko na wyodrębniony rachunek bankowy str. 19
Innowacja produktowa wsparta w regionie str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Wycena i ujęcie w księgach rachunkowych zbiorczej faktury za paliwo wyrażonej w walucie obcej str. 20
Zawarcie i oskładkowanie umowy zlecenia z własnym pracownikiem str. 20

Druki - praktyczne wypełnianie

Informacja o spisie z natury dla celów VAT str. 21
Oświadczenie dotyczące zatrudnianych kierowców str. 21
Przejście z wynagrodzenia chorobowego na zasiłek w raportach ZUS str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Wysokość świadczenia chorobowego dla zatrudnionej na pół etatu str. 22
Korekta sprzedaży dokonanej w 2015 r. str. 22
Elementy sprawozdania finansowego składane do KRS str. 22
Data orzeczenia o niepełnosprawności a prawo do dofinansowania z PFRON str. 22

Prawnik radzi

Która nieruchomość ma status nieruchomości sąsiedniej? str. 23
Zasiedzenie nieruchomości - 20 czy 30 lat? str. 23
Samowola w związku z budową oczka wodnego str. 23
Ujawnianie nowego budynku w księdze wieczystej str. 23
Co musi się znaleźć w pozwie o podwyższenie alimentów? str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Tabela kursów średnich NBP str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców str. 24
Odsetki str. 24
Składki ZUS str. 24
Emerytury i renty str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Zatrudnienie i wynagrodzenia w I kwartale 2017 r. str. 24
Wynagrodzenia str. 24

Dodatki

Rozliczanie przychodów z działalności gospodarczej  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60