Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 53 (1407) z dn. 3.07.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 53 (1407) z dnia 3.07.2017SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Nieodpłatne miejsca parkingowe a pracownicze przychody str. 1
VAT od samochodów wykorzystywanych do testowania instalacji LPG str. 1
Kiedy można wydłużyć pierwszy rok obrotowy? str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Egzamin ustny na doradcę podatkowego str. 2
Bieżące zawsze pod ręką str. 2
Nowe druki dla podatku dochodowego str. 2
Podwójne karanie za to samo przestępstwo jest niezgodne z Konstytucją str. 2
O czym pamiętać wybierając się na urlop? str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
ZUS wysyła Informacje o Stanie Konta Ubezpieczonego str. 2
Zaokrąglenia na fakturze str. 3
Usługi projektowe str. 3
Publikacja interpretacji str. 3
Koszty wynagrodzeń w wartości początkowej budowanego środka trwałego str. 3
Samorząd aptekarski nie decyduje o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie apteki str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Usługa budowlana na nieruchomości w Polsce wykonana przez zagraniczną firmę str. 4
Udokumentowanie WDT fakturą zbiorczą str. 4
Faktura za najem za rok z góry a odliczenie VAT str. 4
Kasa rejestrująca przy sprzedaży dla stowarzyszenia str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Wartość początkowa maszyny str. 5
Powypadkowa naprawa samochodu firmowego a przychód i koszt podatkowy str. 5
Wydatki na zaprezentowanie firmy na miejskim festynie str. 5
Podatek od umowy zlecenia do 200 zł str. 5

VAT i akcyza

Najem lokalu użytkowego przez małżonków a VAT str. 6
Obowiązek podatkowy w VAT przy braku płatności za fakturę str. 6
Termin zwrotu VAT w przypadku zakupów objętych odwrotnym obciążeniem str. 6

Prawo pracy w praktyce

Wynagrodzenie w miesiącu korzystania z urlopu bezpłatnego str. 7
Dane o urlopie rodzicielskim w treści świadectwa pracy str. 7
Grafik pracownika poza umową o pracę str. 7
Dodatkowe zapisy w treści wypowiedzenia str. 7
Prawo do "trzynastki" przy nieprzepracowaniu ani jednego dnia w roku str. 7

Składki ZUS

Składka na FP przy kilku źródłach zarobkowania str. 8
Zwolnienie pracodawcy z opłacania składek na FP i FGŚP za pracownika w wieku 50+ w razie jego ponownego zatrudnienia str. 8
Liczba ubezpieczonych w deklaracji ZUS DRA str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Wyższe emerytury i renty podlegające egzekucji str. 9
Czy po śmierci ojczyma przysługuje prawo do renty rodzinnej? str. 9
Podstawa wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego także podlega ograniczeniu str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Kiedy (nie) można zapoznać się z aktami sprawy? str. 10
Przechowywanie dokumentów po czynnościach sprawdzających str. 10
Poprawki w protokole przesłuchania świadka str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Odsetki za zwłokę po korekcie rozliczeń w ZUS str. 11
Rozliczenie składek ZUS w razie wykonywania pracy za granicą przez część miesiąca str. 11
Opłacanie pracownikowi polisy grupowego ubezpieczenia a ZUS str. 11
Korekta nienależnie naliczonych składek na FP i FGŚP str. 11
Informacja do ZUS o urlopie bezpłatnym str. 11

Rachunkowość dla każdego

Ewidencja kompensaty wzajemnych wierzytelności str. 12
Decyzja (uchwała) w sprawie uproszczeń dla jednostek mikro lub małych str. 13
Jakie jednostki mogą stosować MSR? str. 13
Sprzedaż środka trwałego za kwotę powyżej 15.000 zł i przyjęcie płatności gotówką str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Nabycie towarów i usług od zagranicznych podatników na terytorium Polski str. 14
Jak przygotować się na kontrolę z ZUS? str. 15
Kontrola umowy o pracę i pracowniczego ubezpieczenia str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Należności za pranie odzieży a zwolnienie podatkowe str. 16
Przechowanie pieniędzy na rachunku bankowym bez PCC str. 16
Sprzedaż usług w formie vouchera a limit zwolnienia z VAT str. 16

Spółki i wspólnicy

Czy członek zarządu może być pełnomocnikiem spółki? str. 17
Jak ująć w pozwie roszczenie wobec członka zarządu? str. 17
Granice odpowiedzialności Skarbu Państwa za długi spółki wykreślonej z KRS str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Opłata targowa w praktyce str. 18
Zakup na licytacji komorniczej a limit płatności gotówką str. 18
Czy prowadzący własną firmę może być ABI? str. 18
Informacja o obniżeniu wpłaty na PFRON, gdy termin zapłaty wypadał w sobotę str. 18
Kryteria wyboru projektu bonu na innowacje str. 19
Spowodowanie wypadku a oświadczenie o niekaralności str. 19
Zaliczka tylko na wyodrębniony rachunek bankowy str. 19
Innowacja produktowa wsparta w regionie str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Wycena i ujęcie w księgach rachunkowych zbiorczej faktury za paliwo wyrażonej w walucie obcej str. 20
Zawarcie i oskładkowanie umowy zlecenia z własnym pracownikiem str. 20

Druki - praktyczne wypełnianie

Informacja o spisie z natury dla celów VAT str. 21
Oświadczenie dotyczące zatrudnianych kierowców str. 21
Przejście z wynagrodzenia chorobowego na zasiłek w raportach ZUS str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Wysokość świadczenia chorobowego dla zatrudnionej na pół etatu str. 22
Korekta sprzedaży dokonanej w 2015 r. str. 22
Elementy sprawozdania finansowego składane do KRS str. 22
Data orzeczenia o niepełnosprawności a prawo do dofinansowania z PFRON str. 22

Prawnik radzi

Która nieruchomość ma status nieruchomości sąsiedniej? str. 23
Zasiedzenie nieruchomości - 20 czy 30 lat? str. 23
Samowola w związku z budową oczka wodnego str. 23
Ujawnianie nowego budynku w księdze wieczystej str. 23
Co musi się znaleźć w pozwie o podwyższenie alimentów? str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Tabela kursów średnich NBP str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców str. 24
Odsetki str. 24
Składki ZUS str. 24
Emerytury i renty str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Zatrudnienie i wynagrodzenia w I kwartale 2017 r. str. 24
Wynagrodzenia str. 24

Dodatki

Rozliczanie przychodów z działalności gospodarczej  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60