Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 52 (1406) z dn. 29.06.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 52 (1406) z dnia 29.06.2017SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Rabaty klientów platform internetowych a przychód podatkowy str. 1
Odwrotne obciążenie w konsorcjum str. 1
Odszkodowania za zmowy cenowe str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Świadectwo pracy po umowach terminowych str. 2
Praca sezonowa cudzoziemców str. 2
Społeczne budownictwo czynszowe str. 2
Nowy projekt stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości str. 2
Na wakacje z kartą EKUZ str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Wchodzą w życie przepisy str. 2
Zmiany w programie "Za życiem" str. 2
Odsetki za zwłokę str. 3
Ewidencja darowizny str. 3
Rehabilitacja z ZUS str. 3
Dodatkowe świadczenia a przychody zleceniobiorcy str. 3
Skutki w VAT sprzedaży pensjonatu str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Pomoc publiczna na zachowanie dziedzictwa kulturowego str. 4
Budowa parku sfinansowana w 85% z EFRR str. 4
Termomodernizacja budynku a pomoc publiczna str. 4
Opieka nad dzieckiem sfinansowana z EFS str. 4
Metody rozliczania i księgowania wydatków projektu str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Gdy wierzytelność firmową nabywa osoba prywatna str. 5
Rozliczenie prywatnego majątku wprowadzonego do firmy str. 5
Zasady opodatkowania zasiłku chorobowego zleceniobiorcy str. 5

VAT i akcyza

Stawka VAT w związku z organizacją konferencji str. 6
Przekazanie prezentów o małej wartości w świetle VAT str. 6
Akcyza od najmu samochodu str. 6
Zakres weryfikacji deklaracji w przypadku zwrotu VAT str. 6

Prawo pracy w praktyce

Umowa przedłużona do dnia porodu poza limitami "33 i 3" str. 7
Uchylenie norm czasu pracy niepełnosprawnego za zgodą lekarza str. 7
Brak pracy dyplomowej a wymiar urlopu str. 7

Składki ZUS

Niższe składki ZUS dla przedsiębiorcy str. 8
Składki na FP i FGŚP po urodzeniu przez pracownicę martwego dziecka str. 8
Rozliczenie składek ze zlecenia za studenta, który ukończył 26 lat str. 8
Termin zapłaty składek do ZUS po zakończeniu prowadzenia działalności str. 8
Data zgłoszenia stażysty w ZUS str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Kiedy można zrezygnować z zasiłku macierzyńskiego? str. 9
Wpływ zarobkowania na uprawnienia do emerytury wypłacanej z rentą wypadkową str. 9
NIP płatnika składek na ZUS ZLA str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Odsetki w przypadku wpłaty niepełnej kwoty podatku str. 10
Czas trwania kontroli krzyżowych str. 10
Zwrot VAT w spółce cywilnej str. 10
Konsekwencje złożenia korekty rocznego zeznania podatkowego str. 10
Zawyżona opłata za interpretację str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Zaliczka pracownicza według wyższej stawki podatku str. 11
Opodatkowanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy str. 11
Przychód stażysty ze zwrotu kosztów używania prywatnego auta str. 11
Podatek od zlecenia z emerytem str. 11

Rachunkowość dla każdego

Rozstrzygnięcia ewidencyjne zawarte w KSR nr 11 "Środki trwałe" (cz. II) str. 12
Ewidencja księgowa ujawnienia w kasie fałszywego banknotu str. 13
Jak księgować naliczenie i wypłatę świadczenia urlopowego? str. 13
Ujęcie w księdze zakupu części do usług naprawy pojazdów str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Wynagradzanie członków zarządu spółki z o.o. str. 14
Dokumentacja, w oparciu o którą ZUS przyzna rentę rodzinną str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Nazwa usługi medycznej na paragonie fiskalnym str. 16
Ustalanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi str. 16
Zawyżona kwota podstawy wymiaru składek a korekta str. 16

Spółki i wspólnicy

Problematyczne podwyższenie kapitału zakładowego str. 17
Podstawa wypłaty wynagrodzenia dla prokurenta str. 17
Jak spółka cywilna ma być oznaczona w umowie? str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Wypadek a dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika str. 18
Pozwolenie na pobyt przy zatrudnieniu na podstawie oświadczenia str. 18
Myjnia bezdotykowa to opodatkowana budowla str. 18
Prywatne radio pracownika w miejscu pracy str. 18
Ochrona wynalazków, wzorów użytkowych lub przemysłowych z dotacją str. 19
Większe koszty kwestionowania nakazu zapłaty str. 19
Do kiedy można dochodzić zwrotu gotówki po oświadczeniu o obniżeniu ceny? str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego dla osoby współpracującej przy prowadzeniu działalności pozarolniczej str. 20

Firma dla początkujących

Zawarcie umowy z kontrahentem zagranicznym str. 21
Potwierdzenie niezdolności do pracy powstałej za granicą str. 21
Zwiększenie podstawy wymiaru składki chorobowej str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego str. 22
Książka kontroli w spółce cywilnej str. 22
Stawka VAT do dostawy komputerów dla placówek oświatowych str. 22
Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP za zatrudnionego bezrobotnego str. 22

Prawnik radzi

Przenoszenie składników między majątkami małżonków str. 23
Zakaz palenia dotyczy także e-papierosów str. 23
Sfałszowana umowa pożyczki a wezwanie do zapłaty str. 23
Nowe zasady odpowiedzialności za przestępstwo niealimentacji str. 23
Jak interpretować zapisy kilku testamentów ważnych jednocześnie? str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców str. 24
Odsetki str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24
Składki ZUS str. 24
Podatki w 2017 r. str. 24
Ubezpieczenie rolników w III kwartale 2017 r. str. 24

Dodatki

Kontrole podatkowe i celno-skarbowe w firmach  
Pomoc de minimis czy publiczna?  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60