Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 51 (1405) z dn. 26.06.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 51 (1405) z dnia 26.06.2017SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Zwykły e-podpis już nie wystarczy do założenia spółki z o.o. S24 str. 1
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia
Oskładkowanie ryczałtów za nocleg dla kierowców międzynarodowych
str. 1
Strata a okres przechowywania ksiąg str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Bieżące zawsze pod ręką str. 2
Ostrzeżenie MF przed agresywną optymalizacją podatkową str. 2
Z prac Komitetu Standardów Rachunkowości str. 2
Wakacyjne ograniczenia i zakazy ruchu dla samochodów ciężarowych str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Wchodzą w życie przepisy str. 2
Nieprawidłowości w zakresie badań profilaktycznych pracowników str. 2
Ewidencja sprzedaży złomu str. 3
Raporty ZUS str. 3
Zawieszenie działalności a ujęcie kosztów w księdze podatkowej str. 3
Zwroty VAT bez zbędnej zwłoki str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Warunki uznania dostawy za WNT str. 4
Dokumentowanie remontu na nieruchomości znajdującej się w UE str. 4
Zwolnienie z ewidencjonowania w kasie fiskalnej przy sprzedaży wysyłkowej str. 4
Brak sprzedaży a zwrot VAT str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Podatkowe rozliczenie dotacji na środek trwały str. 5
Amortyzacja zakupionej licencji na program księgowy str. 5
Rozliczenie kosztowe faktury za energię str. 5

VAT i akcyza

Błędne określenie obowiązku podatkowego w VAT str. 6
Rozliczenie w VAT usług budowlanych świadczonych dla dewelopera str. 6
Opodatkowanie VAT usługi transportowej str. 6

Prawo pracy w praktyce

Nowy wzór i terminy wydania świadectwa pracy str. 7
Dzień wolny za pracującą sobotę w ramach okresu rozliczeniowego str. 7

Składki ZUS

Rozliczenie składek ZUS ze zlecenia zawartego z własnym pracownikiem str. 8
Zgłoszenie w ZUS osoby kontynuującej umowę na zastępstwo str. 8
Składki ZUS za pracownicę na macierzyńskim str. 8
Nieterminowa wpłata składki nie wyłącza z ubezpieczenia zdrowotnego str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Zmiana etatu a podstawa świadczeń chorobowych str. 9
Czy ZUS może zakwestionować wniosek o urlop rodzicielski? str. 9
Zwolnienie lekarskie pracownika zatrudnionego w dwóch zakładach pracy str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Jak korzystać z Portalu Podatkowego? str. 10
JPK_VAT po zmianie w firmie zatrudnienia w trakcie roku str. 10
Koszt sporządzenia tłumaczeń obcojęzycznych dokumentów str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Składki ZUS od pracy wykonywanej przez przyszłego studenta str. 11
Ulga w składkach na FP i FGŚP po powrocie pracownicy z urlopu rodzicielskiego str. 11
ZUS od ryczałtu pieniężnego za pranie odzieży roboczej pracowników str. 11

Rachunkowość dla każdego

Rozstrzygnięcia ewidencyjne zawarte w KSR nr 11 "Środki trwałe" (cz. I) str. 12
Ewidencja przychodu w biurze rachunkowym str. 13
Leasing operacyjny samochodu osobowego a zapisy w księdze str. 13
Ujęcie urządzenia wielofunkcyjnego w ewidencji wyposażenia str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Firmowe wydatki wyłączone z kosztów podatkowych str. 14
Wynagrodzenie stałe miesięczne w razie różnych absencji str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Odpowiedzialność solidarna nabywcy w VAT str. 16
Czy od umowy spółki cichej płaci się PCC? str. 16
Amortyzacja budynków i budowli wybudowanych na cudzym gruncie str. 16

Spółki i wspólnicy

Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o. str. 17
Czy można wybrać moment rozpoczęcia likwidacji spółki z o.o.? str. 17
Bilans jako załącznik do wniosku o ogłoszenie upadłości str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Kary za naruszanie przepisów o ochronie danych str. 18
Opłata za wprowadzanie wód chłodniczych str. 18
Abonament RTV za radio w firmie str. 18
Zmiany w zakresie prowadzenia aptek str. 18
Przeniesienie firmy do innego kraju a składki ZUS str. 19
Karta EKUZ dla członka zarządu str. 19
Wynagrodzenie opiekuna stażu a zwolnienie z podatku dochodowego str. 19
Opracowanie nowego projektu wzorniczego dofinansowane w regionie str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Duplikat faktury a odliczenie VAT i ewidencja w księgach rachunkowych str. 20

Druki - praktyczne wypełnianie

ZUS DRA przedsiębiorcy zwolnionego z opłacania składki zdrowotnej str. 21
Nowy adres przechowywania dokumentacji rachunkowej str. 21
Zaliczka otrzymana od kontrahenta na poczet eksportu a VAT str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Przekazanie prowadzenia ksiąg do biura rachunkowego str. 22
Przyjęcie na praktyki absolwenta str. 22
Rozwiązanie umowy na czas określony str. 22
Przychód pracownika z tytułu zapewnienia mieszkania przez pracodawcę str. 22

Prawnik radzi

Koszty egzekucji a spłacenie długu po jej wszczęciu str. 23
Referendum gminne w sprawie odwołania wójta str. 23
Terminowa wypłata odszkodowania z polisy OC str. 23
Egzekucja grzywny w związku z niewykonaniem nakazu rozbiórki str. 23
Jakich składników nie może obejmować rozszerzona wspólność majątkowa? str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Tabela kursów średnich NBP str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców str. 24
Odsetki str. 24
Składki ZUS str. 24
Emerytury i renty str. 24
Świadczenia rodzinne str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Wynagrodzenia str. 24

Dodatki

Podatek dochodowy w najnowszych interpretacjach organów podatkowych  
Umowy o pracę na czas określony  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60