Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 5 (1359) z dn. 16.01.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 5 (1359) z dnia 16.01.2017SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Zbliża się termin na PIT-4R i PIT-8AR! str. 1
Mali pracodawcy informują w styczniu o rezygnacji z ZFŚS str. 1
Dokumentacja w księdze a limit płatności 15.000 zł str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Bieżące zawsze pod ręką str. 2
Stopy procentowe NBP pozostają bez zmian str. 2
Założenie sp. z o.o. w trybie S-24 bez zwykłego podpisu elektronicznego str. 2
Zaostrzenie kar dla kierowców str. 2
Większa ochrona danych osobowych i informacji w dokumentacji medycznej str. 2
Bezrobocie w grudniu 2016 r. str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Można już występować o jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł str. 2
VAT do sprzedaży sznurka str. 3
Umowa o pracę str. 3
Towary poza jednostką str. 3
Projekt nowych preferencji amortyzacyjnych str. 3
Jakie zmiany czekają emerytów i rencistów w 2017 r.? str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Niski podatek i ulga na dzieci str. 4
Wykazywanie w zeznaniu przychodów z umów zlecenia str. 4
Małżeńskie zeznanie przy braku przychodów z ryczałtu str. 4
Kwota zmniejszająca podatek przy niepełnym roku pracy str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Kto musi płacić grudniową zaliczkę? str. 5
Towary otrzymane w gratisie a przychód z nieodpłatnych świadczeń str. 5
Ustalanie przychodu w momencie otrzymania zaliczki str. 5
Kurs waluty obcej przyjęty do wyceny korekty kosztu podatkowego str. 5

VAT i akcyza

VAT przy nabyciu świadectwa efektywności energetycznej str. 6
Skutki w VAT otrzymania zaliczki na poczet transakcji wewnątrzwspólnotowych str. 6
Transakcja objęta odwrotnym obciążeniem a ulga na złe długi str. 6
Prawo do zastosowania 0% stawki VAT w transporcie międzynarodowym str. 6

Prawo pracy w praktyce

Ewidencja godzin pracy dla zleceniobiorcy str. 7
Ukończenie rocznej szkoły policealnej a staż urlopowy str. 7

Składki ZUS

Ulga w składkach na FP i FGŚP nie obejmuje przychodów ze zlecenia str. 8
Ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy przy zawieszeniu działalności str. 8
Raporty ZUS za zleceniobiorcę pobierającego zasiłek macierzyński str. 8
Wykazanie obniżonej składki zdrowotnej w raporcie ZUS RCA str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Szersze grono osób uprawnionych do świadczenia przedemerytalnego str. 9
Prawo do renty rodzinnej po przerwaniu nauki str. 9
Podstawa wymiaru zasiłku dla zleceniobiorcy z pełnego miesiąca str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Opłata za sporządzenie kopii z akt sprawy str. 10
Intercyza a odpowiedzialność podatkowa małżonków str. 10
Wynagrodzenie dla płatnika za pobór podatku str. 10
Umorzenie odsetek od zaległości podatkowej str. 10
Odroczenie terminu złożenia JPK_VAT str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Koniec umowy a niewykorzystany urlop wypoczynkowy str. 11
Wynagrodzenie za nadgodziny dla kierownika działu str. 11
Praca w innej firmie w okresie wypowiedzenia str. 11
Limity umów terminowych i umowa na próbę str. 11

Rachunkowość dla każdego

Ustalanie wyniku finansowego w porównawczym rachunku zysków i strat (cz. I) str. 12
Likwidacja zareklamowanych towarów przez nabywcę str. 13
Wstępna opłata leasingowa w księdze podatkowej str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Kwoty wolne od potrąceń w 2017 r. str. 14
Powiązania osobowe i kapitałowe wpływające na status firmy str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Amortyzacja składników wynajętych po cenie promocyjnej str. 16
Darowizna nieruchomości na rzecz spółki jawnej a PCC str. 16
Skutki w VAT uiszczenia kaucji z tytułu umowy rezerwacyjnej lokalu str. 16

Spółki i wspólnicy

Czy i kiedy spółka z o.o. może zatrudnić swojego udziałowca? str. 17
Transakcje pomiędzy udziałowcem będącym członkiem zarządu a spółką str. 17
Szczególny przypadek przejęcia majątku spółki jawnej str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Większy dostęp do usług płatniczych str. 18
Przystąpienie do odwołania innego wykonawcy str. 18
Terminy zabudowania gruntu w użytkowaniu wieczystym str. 18
Ponowne rozpatrzenie sprawy w przypadku zwrotu dotacji str. 19
Wsparcie na projekt badawczo-rozwojowy dla spółki zagranicznej str. 19
Środki na inwestycję wdrażającą prace B+R str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Rozliczenie VAT i ewidencja w księdze podatkowej faktury za usługi prawnicze str. 20
Skutki niezmniejszenia podstawy wymiaru składek przedsiębiorcy str. 20

Druki - praktyczne wypełnianie

Oświadczenie o wielkości sprzedaży alkoholu str. 21
Wykazanie w raporcie ZUS RZA składki zdrowotnej naliczonej za osobę współpracującą str. 21
Zgłoszenie do VAT UE str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Nakładająca się na siebie niezdolność do pracy w ZUS ZLA str. 22
Zwrot ulgi za kasę rejestrującą dla podatnika zwolnionego z VAT str. 22
Ewidencja płatności za zakupione materiały firmową kartą str. 22

Prawnik radzi

Podejrzenie padaczki a uzyskanie prawa jazdy str. 23
Zmiana imienia dziecka po jego narodzinach str. 23
Skutki niepotwierdzenia testamentu ustnego str. 23
Dwa tryby ustalenia ojcostwa str. 23
O czym pamiętać w przypadku ponoszenia opłaty u notariusza? str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Tabela kursów średnich NBP str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców str. 24
Odsetki str. 24
Składki ZUS str. 24
Emerytury i renty str. 24
Odpisy na ZFŚS str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Wynagrodzenia str. 24

Dodatki

Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Stan prawny na 1.01.2017 r.  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60