Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 49 (1403) z dn. 19.06.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 49 (1403) z dnia 19.06.2017SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Udostępnienie sprawozdania finansowego za 2016 r. str. 1
Podatkowe skutki sprzedaży auta poleasingowego str. 1
Odszkodowanie dla zleceniobiorcy ze składką ZUS str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Bieżące zawsze pod ręką str. 2
Skutki wystawiania pustych faktur str. 2
Stawki opłat abonamentowych w 2018 r. str. 2
Edycja specjalna konkursu "MALUCH plus" 2017 str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Wchodzą w życie przepisy str. 2
Propozycja kolejnych usług elektronicznych str. 2
Umowa o dzieło str. 3
Odszkodowanie z ZUS str. 3
Projektowanie wnętrz str. 3
Stosowanie się do wytycznych MF uchroni przed konsekwencjami w VAT str. 3
Ustalenie kraju rezydencji podatkowej str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

ZUS przedsiębiorcy na zasiłku macierzyńskim str. 4
Raporty ZUS za pracownicę zatrudnioną do dnia porodu str. 4
Zgłoszenie zleceniobiorcy do ubezpieczenia chorobowego str. 4
Składki ZUS przedsiębiorcy po zawieszeniu prowadzenia firmy str. 4
Niska wysokość składki na FGŚP nie zwalnia z obowiązku jej zapłaty str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Używany samochód jako środek trwały str. 5
Wycena wkładu do spółki cywilnej str. 5
Świadczenie urlopowe w kosztach firmowych str. 5
Zaliczka na podatek przy działalności jednoosobowej i w spółce cywilnej str. 5
Ponowne podjęcie działalności a opłacanie kwartalnych zaliczek str. 5

VAT i akcyza

Rozliczanie VAT z faktur korygujących str. 6
Zakup usługi od podmiotu zwolnionego z VAT str. 6
Kasa rejestrująca w warsztacie samochodowym str. 6

Prawo pracy w praktyce

Każde stanowisko pracy z oceną ryzyka zawodowego str. 7
Wynagrodzenie za czas zwolnienia na poszukiwanie pracy str. 7
Długość wypowiedzenia umowy zawartej na okres próbny str. 7

Składki ZUS

Ubezpieczenie wspólnika zatrudnionego w spółce na etacie str. 8
Nieopłacone składki ZUS zmarłego przedsiębiorcy str. 8
Składki ZUS od ryczałtu na dojazdy pracowników do pracy str. 8
Jak poprawić błędne dane na druku ZUS ZCNA? str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Konsekwencje ustalania wysokości emerytury w czerwcu str. 9
Opieka nad zdrowym dzieckiem do lat dwóch str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Interpretacja podatkowa nie zastąpi opinii zabezpieczającej str. 10
Czas trwania postępowania podatkowego str. 10
Identyfikator spółki cywilnej str. 10
Zgłoszenie osoby obliczającej podatki str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Sposób przeliczenia waluty obcej na fakturze str. 11
Sprzedaż samochodu po wykupie z leasingu str. 11
Zakup szkieł korygujących dla pracownika a odliczenie VAT str. 11
Limit obrotu zwalniającego z obowiązku instalacji kasy str. 11

Rachunkowość dla każdego

Programy komputerowe w ewidencji księgowej str. 12
Ewidencja kosztów usługi badania sprawozdania finansowego za 2016 r. str. 13
Wyksięgowanie z ewidencji bilansowej sprzedanego środka trwałego podlegającego aktualizacji wyceny str. 13
Zakup owoców i warzyw a zapisy w księdze podatkowej str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Korygowanie informacji podsumowującej str. 14
Jak przekształcić spółkę cywilną w jawną? str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Odliczenie VAT w razie zapłaty za fakturę VAT RR po terminie str. 16
Współpraca z zagranicznym pracodawcą a prawo do ulgowego ZUS str. 16
Amortyzacja budynku przekazanego z najmu prywatnego do firmy str. 16

Spółki i wspólnicy

Skutki nieprawidłowej reprezentacji spółki z o.o. str. 17
Rozliczenia z byłym wspólnikiem po przejęciu przedsiębiorstwa spółki str. 17
Wymóg braku karalności nie odnosi się jeszcze do prokurenta str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Badanie sytuacji ekonomicznej podmiotów powiązanych str. 18
Różne nieruchomości na terenie tej samej gminy można ująć w jednej deklaracji str. 18
Kiedy możliwa jest powtórna kontrola przedsiębiorcy? str. 18
Upublicznienie danych pracodawcy składającego oferty pracy do PUP str. 18
Odszkodowanie za odwołany lub opóźniony lot str. 19
Zakup samochodu a koszt kwalifikowalny projektu str. 19
Zaplecze badawczo-rozwojowe dofinansowane do 55% str. 19
Budowa laboratorium jako początkowa inwestycja str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Konsekwencje przedłożenia pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności str. 20
Odprawa emerytalna i emerytura dla pracownika tymczasowego str. 20

Druki - praktyczne wypełnianie

Błąd w dacie zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń w ZUS str. 21
Wykazywanie marży w deklaracji VAT str. 21
Okres zasiłkowy we wniosku o świadczenie rehabilitacyjne str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Wydatki na dodatkową opłatę parkingową str. 22
Identyfikator podatkowy po zamknięciu firmy str. 22
Odbycie szkolenia w sobotę wolną od pracy str. 22
Ewidencja i wycena opłat związanych z obsługą rachunku walutowego str. 22

Prawnik radzi

Jazda rowerzysty po drodze publicznej str. 23
Uprawnienia do kierowania quadem str. 23
Kiedy wójt nie wyda decyzji o warunkach zabudowy? str. 23
Dla kogo Karta Dużej Rodziny? str. 23
Odpowiedzialność pasażera jadącego z nietrzeźwym kierowcą str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Tabela kursów średnich NBP str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców str. 24
Odsetki str. 24
Składki ZUS str. 24
Podatek rolny w 2017 r. str. 24
Podatek leśny w 2017 r. str. 24
Emerytury i renty str. 24
Świadczenia rodzinne str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Wynagrodzenia str. 24

Dodatki

Odpowiedzialność sprzedawcy z umowy sprzedaży  
Świadectwa pracy na nowych zasadach  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60