Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 48 (1402) z dn. 16.06.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 48 (1402) z dnia 16.06.2017SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego str. 1
Jeden rachunek do wpłaty składek ZUS str. 1
Obniżanie stawki amortyzacyjnej str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Bezrobocie w maju 2017 r. str. 2
Stawka VAT przy sprzedaży posiłków i dań w gastronomii str. 2
Nowe zasady świadczenia usług roamingowych w UE str. 2
Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 r. str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Wchodzą w życie przepisy str. 2
Termin składania wniosków o dopłaty do materiału siewnego str. 2
Nadwyżka VAT str. 3
Ewidencja kary pieniężnej str. 3
Biuro architektoniczne str. 3
Podstawa opodatkowania VAT przy darowiźnie budynku str. 3
Ważne uchwały Sądu Najwyższego w sprawie renty rodzinnej str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Skutki odmowy zapłaty zaliczek na pokrycie kosztów zarządu str. 4
Problem z lokatorem, który zakłóca spokój mieszkańców str. 4
Wynagrodzenie członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej str. 4
Brak możliwości zniesienia współwłasności we wspólnocie mieszkaniowej str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Firmowe pikniki w przychodach i kosztach podatkowych str. 5
Posiłki dla pracowników w kosztach pracodawcy str. 5
Sposób rozliczania przychodów z najmu str. 5

VAT i akcyza

Dostawa towaru wraz z montażem a mechanizm odwrotnego obciążenia str. 6
Odliczenie VAT z faktury wystawionej na oboje małżonków str. 6
Usługi na nieruchomości a obowiązki rejestracyjne w zakresie VAT str. 6
Sprzedaż mieszkania wraz z miejscem postojowym a stawka VAT str. 6

Prawo pracy w praktyce

Podstawa do obliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy str. 7
Zajęcie komornicze i niespłacana pożyczka z firmy pożyczkowej str. 7
Wniosek o urlop rodzicielski ze znacznym wyprzedzeniem str. 7
Porzucenie pracy nie kończy zatrudnienia str. 7

Składki ZUS

Zasiłek z etatu a ubezpieczenia w ZUS przedsiębiorcy str. 8
Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP str. 8
Stopa procentowa składki wypadkowej po przejęciu innej firmy str. 8
Podpis na ZUS ZUA str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Utrata prawa do zasiłku rodzinnego przed upływem okresu zasiłkowego str. 9
Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego po wypadku w drodze do pracy str. 9
Kiedy wystąpić o rentę pobierając świadczenie rehabilitacyjne? str. 9
Zaświadczenie ZUS ZLA z kodem C str. 9
Czy można wycofać wniosek o emeryturę? str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Ile kosztuje (nie)wyegzekwowanie zaległości podatkowej? str. 10
Skarga na interpretację podatkową str. 10
Pełnomocnik do doręczeń na czas wyjazdu podatnika str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Skutki zapłaty po terminie składek ZUS od wynagrodzeń str. 11
Rozliczenie kosztowe wydatku pracodawcy na szkolenie kandydata do pracy str. 11
Dofinansowanie do okularów dla pracownika zatrudnionego na część etatu str. 11
Podatek od drobnych upominków dla pracowników odchodzących na emeryturę str. 11

Rachunkowość dla każdego

Reklamacje towarów w księgach nabywcy i sprzedawcy str. 12
Prezentacja świadczeń emerytalnych w rachunku zysków i strat str. 13
Likwidacja przeterminowanych towarów spożywczych str. 13
Wydatki na zakup psów-stróżów str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Kiedy można bezpłatnie leczyć się za granicą? str. 14
Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w praktyce str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Przedawnienie jako powód zapłaty spornego podatku str. 16
Nie wszystkie czynności banku są zwolnione z VAT str. 16
Spór sądowy z ZUS a przekształcenie indywidualnego przedsiębiorcy str. 16

Spółki i wspólnicy

Realizacja obowiązków sprawozdawczych wobec KRS str. 17
Rozwód a majątek spółki cywilnej str. 17
Zwolnienie od udziału w stratach a obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Zamawiający może żądać kopii umów o pracę str. 18
Obliczanie stażu pracy niezbędnego do wykonywania funkcji kierownika apteki str. 18
Kto i kiedy musi ustalać zaistnienie efektu zachęty? str. 18
Dochodzenie wierzytelności od kontrahentów dłużnika str. 19
Cło jako koszt kwalifikowalny projektu str. 19
Wynagrodzenie pracownika w projekcie badawczo-rozwojowym str. 19
Dofinansowanie na utworzenie w firmie działu B+R str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Konsekwencje zmiany nazwy przez spółkę z o.o. str. 20
Rozliczenie w ZUS ubezpieczonego w okresie wyczekiwania na świadczenie chorobowe str. 20

Firma dla początkujących

Dotacja z Funduszu Pracy na rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej str. 21
Kod tytułu ubezpieczenia dla wspólnika spółki komandytowej str. 21
Okres wyczekiwania przy nieprzerwanym okresie ubezpieczenia chorobowego str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Różna stawka VAT na ten sam towar str. 22
Zapłata gotówką a ograniczenia kosztowe str. 22
Ubezpieczenie zdrowotne w czasie urlopu bezpłatnego str. 22
Jak księgować spłatę należności dochodzonej na drodze sądowej? str. 22

Prawnik radzi

Terminowa odpowiedź banku na reklamację str. 23
Montaż drzwi wejściowych w małym mieszkaniu str. 23
Zapinanie pasów bezpieczeństwa nie zawsze obowiązkowe str. 23
Obiekt w trakcie rozbiórki - co z podatkiem od nieruchomości? str. 23
Konsekwencje prawne ucieczki z miejsca zdarzenia str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców str. 24
Odsetki str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24
Składki ZUS str. 24
Podatki w 2017 r. str. 24
Emerytury i renty str. 24
Opłaty lokalne (stawki maksymalne) str. 24

Dodatki

Pomoc na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników  
Rozliczanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60