Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 46 (1400) z dn. 8.06.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 46 (1400) z dnia 8.06.2017SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

ZUS będzie mógł sam ustalić płatnika składek str. 1
Tylko do końca czerwca 2017 r. usługi likwidacji szkód są zwolnione z VAT str. 1
Ostateczne zamknięcie ksiąg za 2016 r. str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Bieżące zawsze pod ręką str. 2
Doprecyzowanie zasady odpowiedzialności solidarnej współwłaścicieli str. 2
Funkcjonariusze Służby Celnej objęci systemem emerytur mundurowych str. 2
Wydłużony okres na wystawianie papierowych zaświadczeń lekarskich str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Wchodzą w życie przepisy str. 2
Nowa usługa informująca o możliwości odbioru paszportu str. 2
Refundacja składek ZUS str. 3
Ubezpieczenie zdrowotne str. 3
Sposoby uniknięcia udziału w oszustwie podatkowym str. 3
Rozliczenie różnic kursowych po przekształceniu jednostki str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Wydatki na klimatyzację w kosztach firmowych str. 4
Pobór zaliczki od zlecenia z wysokim wynagrodzeniem str. 4
Rozliczenie dokonanej darowizny w rachunku firmowym str. 4
Świadczenie rzeczowe dla pracownika na wychowawczym str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Podatkowe skutki odwołania pracownika z urlopu str. 5
Zakup towaru od nieuczciwego kontrahenta a koszty podatkowe str. 5
Wartość początkowa budowanego budynku str. 5

VAT i akcyza

Termin rozliczenia faktury "in plus" korygującej sprzedaż str. 6
Ustalenie statusu małego podatnika str. 6
Odliczenie VAT od wydatków sfinansowanych dotacją str. 6
Dodatkowa działalność rolnika ryczałtowego str. 6

Prawo pracy w praktyce

Rekompensowanie "nocnej" pracy nadliczbowej str. 7
Podpisanie nowej umowy nie rozwiązuje poprzedniej str. 7
Przejęcie zakładu a rozwiązanie umowy za uprzedzeniem str. 7

Składki ZUS

Rozliczenie w ZUS pracownika zatrudnionego w trakcie miesiąca str. 8
Zwolnienie ze składek na FP i FGŚP nie obejmuje przychodów ze zlecenia str. 8
Dopłata pracodawcy do abonamentu medycznego a ZUS str. 8
Wyrejestrowanie członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Obniżenie wieku emerytalnego a okres pobierania świadczenia przedemerytalnego str. 9
Ciąża w trakcie niezdolności do pracy po ustaniu zatrudnienia str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Podatków gminnych nie można pokryć zwrotem VAT str. 10
Grzywna za złożenie sprawozdania finansowego po terminie str. 10
Termin złożenia wniosku o wyłączenie spod egzekucji str. 10
Spłata długu zabezpieczonego zastawem str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Wynagrodzenie z etatu i przychód ze zlecenia w jednym ZUS Rp-7 str. 11
Niezdolność do pracy przed i po zmianie wymiaru czasu pracy a podstawa świadczenia chorobowego str. 11
Gdy dziecko pracownicy na urlopie macierzyńskim wymaga opieki szpitalnej str. 11

Rachunkowość dla każdego

Zasady korygowania błędów w księgach rachunkowych str. 12
Czy przedsiębiorstwo osoby fizycznej może być jednostką mikro w 2017 r.? str. 13
Złożenie sprawozdania finansowego w KRS przez stowarzyszenie str. 13
Składki przedsiębiorcy na Fundusz Pracy nieujęte w księdze str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Zmiany w postępowaniu sądowoadministracyjnym str. 14
Sankcje za brak rejestracji w systemie SENT str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Pracowniczy przychód z wyżywienia w podróży służbowej str. 16
Ubezpieczenia w ZUS dla wykładowcy na szkoleniach str. 16
Osoba uprawniona do emerytury nie otrzyma renty w drodze wyjątku str. 16

Spółki i wspólnicy

Strata spółki cywilnej a rozliczenie z występującym wspólnikiem str. 17
Nowy wspólnik w spółce z o.o. str. 17
Zmiana funkcji w zarządzie wymaga zgłoszenia do KRS str. 17
Korespondencja e-mailowa ze spółką str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Jak stworzyć politykę bezpieczeństwa informacji? str. 18
Opis przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem marki produktu str. 18
Brak remontu nieruchomości zabytkowej skutkuje utratą zwolnienia podatkowego str. 18
Nowy, innowacyjny dział firmy sfinansowany dotacją str. 19
Problem z naliczeniem odsetek w transakcjach handlowych str. 19
Leasing po upływie okresu umownego str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

ZUS z tytułu wznowienia na jeden dzień zawieszonej działalności gospodarczej str. 20
Stosowanie dla celów bilansowych niższej stawki amortyzacyjnej niż wynikająca z Wykazu str. 20

Firma dla początkujących

Rejestracja spółki z o.o. S24 wkrótce bez zwykłego e-podpisu str. 21
Wyższa podstawa wymiaru składek dla nowego przedsiębiorcy str. 21
Kiedy warto wykupić polisę OC? str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Limit płatności gotówką przy najmie nieruchomości str. 22
Odszkodowanie dla pracownika a zajęcie alimentacyjne str. 22
Wydatki z ograniczonym prawem do odliczenia w deklaracji VAT str. 22
Rozliczenie składek ZUS w razie jednoczesnego wykonywania kilku umów zlecenia str. 22

Prawnik radzi

Osoba z zapisem testamentowym może stać się spadkobiercą str. 23
Brak uprawnień do kierowania pojazdem a brak dokumentu str. 23
Rozwód za zgodą małżonka niewinnego str. 23
Przerwanie biegu terminu przedawnienia str. 23
Sprawa w sądzie a brak możliwości uzyskania paszportu str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców str. 24
Odsetki str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24
Składki ZUS str. 24
Podatki w 2017 r. str. 24
Emerytury i renty str. 24
Ubezpieczenia ZUS str. 24
Opłaty lokalne (stawki maksymalne) str. 24

Dodatki

Dofinansowanie letniego wypoczynku  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60