Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 45 (1399) z dn. 5.06.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 45 (1399) z dnia 5.06.2017SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Nie będzie już w ZUS ulgowych odsetek za zwłokę str. 1
Od 1 czerwca 2017 r. świadectwo pracy na zmienionym formularzu str. 1
Nowy KSR nr 11 "Środki trwałe" str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Świadczenie rehabilitacyjne str. 2
Modyfikacje w zakresie jednorazowej amortyzacji str. 2
Uproszczenia w ubieganiu się o środki unijne str. 2
Usprawnienie funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Kontrola plików JPK_VAT str. 2
Dalsze prace nad e-Dowodem str. 2
Zasiłek chorobowy str. 3
Opłata za wpis do KRS str. 3
Zezwolenie na alkohol str. 3
Opodatkowanie przychodów korepetytorów str. 3
Protokół odbioru prac nie decyduje o dacie wykonania usługi budowlanej dla celów VAT str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Rozwiązanie umowy o pracę w trakcie miesiąca a wypłata 10. dnia następnego miesiąca str. 4
Plan urlopów sporządzany kwartalnie str. 4
Okres wypowiedzenia i termin wydania świadectwa pracy str. 4
Wniosek o część urlopu wychowawczego str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Nieodpłatne korzystanie w działalności z majątku osoby trzeciej str. 5
Opodatkowanie zwrotu kosztów zagranicznej delegacji str. 5
Skutki sprzedaży środka trwałego przed upływem roku używania str. 5
Korekta przychodu z tytułu opłat licencyjnych str. 5

VAT i akcyza

Od 2018 r. VAT płacony będzie na specjalny rachunek str. 6
Wynajem pomieszczeń od hotelu a VAT str. 6

Prawo pracy w praktyce

Wysokość i zasady naliczania odprawy pośmiertnej str. 7
Zapewnienie środków ochrony indywidualnej str. 7
Przekształcenie umowy na czas określony w umowę na czas nieokreślony str. 7

Składki ZUS

Zgłoszenie przedsiębiorcy w ZUS po wykluczeniu z KRUS str. 8
Jak obliczyć składkę zdrowotną od kilku działalności? str. 8
Składki ZUS za okres współpracy str. 8
Wyrejestrowanie z ZUS płatnika składek str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Zasiłek opiekuńczy przy pracy zmianowej rodziców str. 9
Świadczenie 500+ tylko do ukończenia 18. roku życia str. 9
Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Egzekucja podatku z PIT za 2016 r. str. 10
Członek rodziny jako świadek w sprawie podatkowej str. 10
Skarga kasacyjna po negatywnej opinii pełnomocnika str. 10
Czas trwania postępowania odwoławczego str. 10
Wniosek o interpretację w czasie czynności sprawdzających str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Składka na Fundusz Pracy za pracownika niepełnoetatowego str. 11
Zgłoszenie w ZUS zmiany rodzajów ubezpieczeń zleceniobiorcy str. 11
Od kiedy wyrejestrować zleceniobiorcę z ZUS? str. 11
NN-ka pracownika młodocianego w raporcie ZUS RSA str. 11

Rachunkowość dla każdego

Ewidencja księgowa ulepszenia w obcym środku trwałym str. 12
Uproszczona ewidencja kosztów podlegających rozliczeniu w czasie str. 13
Wycena środka trwałego dokonana przez rzeczoznawcę str. 13
Ujęcie w księdze kosztów cła i akcyzy str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Zatrudnianie pracowników tymczasowych str. 14
Kary umowne w praktyce str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Opodatkowanie zlecenia przedsiębiorcy realizowanego poza firmą str. 16
ZUS od jednorazowego świadczenia wypłaconego pracownikom str. 16
Forma akceptacji noty korygującej w VAT str. 16

Spółki i wspólnicy

Z rady nadzorczej do zarządu i z powrotem str. 17
Czy można zawiesić działalność spółki na czas nieograniczony? str. 17
Zgłaszanie do KRS zmian w gronie wspólników spółki z o.o. str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Zmiany w funkcjonowaniu aptek str. 18
Zapłata raty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wniesiona po terminie str. 18
Dla jakich pracowników środki z KFS? str. 18
Procedury przy zakupach w projektach inwestycyjnych str. 19
Sprawozdania finansowe niezbędne dla udzielenia pomocy de minimis str. 19
Odsetki od nierozliczonej transzy zaliczki na realizację projektu str. 19
Innowacje w przedsiębiorstwie za dotację str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Ulga na złe długi - korekta VAT i księgowania u wierzyciela str. 20
Podatek i składki od wynagrodzenia sędziego sportowego str. 20

Druki - praktyczne wypełnianie

Data wyrejestrowania członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego podawana w druku ZUS ZCNA str. 21
Rezygnacja ze statusu podatnika VAT czynnego str. 21
Informacje zamieszczane w kwestionariuszu osobowym pracownika str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Okoliczności wykreślenia podmiotu z rejestru jako podatnika VAT str. 22
Opodatkowanie transakcji 23% VAT zamiast odwrotnego obciążenia str. 22
Rozliczanie kosztów wynajmowanego samochodu str. 22
Informacja do ZUS o zmianie adresu firmy str. 22
Emerytura a staż str. 22

Prawnik radzi

Nazwisko sprzed ślubu w księdze wieczystej str. 23
Recepta na leki czasem bez konieczności badania str. 23
Błędne informacje o wartości spadku str. 23
Prawa do spółki cywilnej współmałżonka str. 23
Kiedy konsument może żądać wykreślenia danych z rejestru dłużników? str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Tabela kursów średnich NBP str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców str. 24
Odsetki str. 24
Składki ZUS str. 24
Emerytury i renty str. 24
Ubezpieczenia ZUS str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Wynagrodzenia str. 24

Dodatki

Dysponowanie nadwyżką VAT naliczonego nad należnym  
Uczestnictwo małżonków w spółce problemy prawne  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60