Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 44 (1398) z dn. 1.06.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 44 (1398) z dnia 1.06.2017SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Zmiany w postępowaniu administracyjnym dla obywateli i przedsiębiorców str. 1
Ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r. str. 1
Koszty paliwa dla przedstawicieli handlowych str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Program Płatnik str. 2
Ograniczenie zasady odpowiedzialności solidarnej str. 2
Propozycja skrócenia czasu pracy dla rodziców odrzucona str. 2
Propozycja jednorazowego dodatku do świadczeń emerytalno-rentowych str. 2
Projekt o przekazywaniu dobowych wyciągów bankowych w ramach JPK str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Wchodzą w życie przepisy str. 2
Rezygnacja z urlopu str. 3
ZUS za studenta str. 3
Zawieszenie działalności str. 3
Nie ujmuje się w księdze podatkowej nierzetelnej faktury kosztowej str. 3
Skutki w VAT przekształcenia spółek str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Ciągłość ubezpieczenia pracowniczego a prawo do zasiłku z tytułu działalności pozarolniczej str. 4
Konsekwencje złożenia niekompletnego wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego str. 4
Okres pobierania renty szkoleniowej str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Doposażenie stanowiska dla bezrobotnego w podatku dochodowym str. 5
Opodatkowanie otrzymanej zaliczki str. 5
Wynagrodzenia pracownicze w kosztach pracodawcy str. 5

VAT i akcyza

Rozliczenie VAT przy rezygnacji z prawa do zwolnienia z VAT str. 6
Stawka VAT do sprzedaży sznurka str. 6
Skutki w VAT sprzedaży towaru po cenie promocyjnej str. 6

Prawo pracy w praktyce

Badania lekarskie w placówce medycyny pracy niemającej podpisanej umowy str. 7
Praca przy monitorze ekranowym kobiety w ciąży str. 7
Umowa zlecenia z własnym pracownikiem str. 7
Aktualizacja informacji dodatkowej w związku z niepełnosprawnością str. 7

Składki ZUS

Skutki nieterminowych płatności składek ZUS str. 8
Ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy str. 8
Śmierć pracownika a rozliczenie w ZUS str. 8
Składki ZUS przedsiębiorcy w razie zakończenia okresu ulgi str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Jak staż pracy wpływa na wysokość nowej emerytury? str. 9
Długi weekend a terminowe dostarczenie zwolnienia lekarskiego str. 9
Wyższy dodatek pielęgnacyjny str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Kiedy przedawnia się kara porządkowa od organu podatkowego? str. 10
Wypowiedzenie pełnomocnictwa szczególnego str. 10
Urząd skarbowy właściwy dla przedsiębiorcy str. 10
NIP po zmianie danych firmy str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Ewidencjonowanie faktury wewnętrznej str. 11
Obowiązek podatkowy w przypadku dostawy str. 11
Usługi świadczone przez dietetyka a VAT str. 11
Stawka VAT na prace związane z wylaniem fundamentów str. 11

Rachunkowość dla każdego

Ewidencja zakupu towarów w ramach WNT str. 12
Ewidencja nadwyżki przychodów za 2016 r. nad kosztami w stowarzyszeniu str. 13
Księgowanie nieodliczonego VAT od usług nabytych na cele reprezentacji str. 13
Transakcje gotówkowe o wartości ponad 15.000 zł a ewidencja księgowa str. 13
Ujęcie w księdze kosztu przejazdu przedsiębiorcy taksówką str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Gdy pracownicy nadużywają zwolnień lekarskich str. 14
Zasady zwrotu VAT podróżnym str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Zmiana przeznaczenia nieruchomości a okres korekty VAT str. 16
Zakaz korzystania z telefonu podczas jazdy samochodem str. 16
Wykonywanie pracy pod kontrolą a umowa o dzieło str. 16

Spółki i wspólnicy

Czas przekazać sprawozdania finansowe do KRS str. 17
Udział w zyskach i stratach a odpowiedzialność za długi str. 17
Skutki naruszenia terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Metody wsparcia przedsiębiorców na arenie międzynarodowej str. 18
Obowiązek dokonania zgłoszenia przewozu przez granicę gotówki powyżej 10.000 euro str. 18
Przewozów należy dokonywać zgodnie z rozkładem jazdy str. 18
Nowe orzeczenie o niepełnosprawności a wykazanie efektu zachęty str. 18
Środki na wdrożenie innowacji w firmie str. 19
Nowości w projektach badawczo-rozwojowych str. 19
Rozpoczęcie robót budowlanych przed złożeniem wniosku str. 19
Opracowanie modelu biznesowego nastawionego na wejście na zagraniczne rynki str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Choroba babci zajmującej się wnuczką a prawo do zasiłku opiekuńczego str. 20
Opodatkowanie i ujęcie w księgach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy str. 20

Firma dla początkujących

Podstawa świadczenia chorobowego dla pracownika str. 21
Wydatki na utworzenie spółki z o.o. w kosztach podatkowych str. 21
Laptop w cenie netto 3.950 zł - czy to już środek trwały? str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Wynagrodzenie po powrocie z urlopu rodzicielskiego str. 22
Wydatki na opłatę rejestracyjną samochodu str. 22
Przesłanki wykreślenia podatnika z rejestru VAT str. 22
Wymiar urlopu po odbyciu stażu w zakładzie str. 22

Prawnik radzi

Wydatki na edukację jako forma przekazania spadku str. 23
Czy można wydać decyzję po upływie terminu? str. 23
Zwolnienie z abonamentu RTV dla osób starszych str. 23
Służebność przesyłu za wynagrodzeniem str. 23
Powództwo egzekucyjne str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców str. 24
Odsetki str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24
Składki ZUS str. 24
Podatki w 2017 r. str. 24
Emerytury i renty str. 24
Ubezpieczenia ZUS str. 24
Odpisy na ZFŚS w 2017 r. str. 24

Dodatki

Podatkowe rozliczenie pozapłacowych świadczeń pracowniczych  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60