Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 43 (1397) z dn. 29.05.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Zmiany w zakresie odpowiedzialności inwestorów str. 1
Pracownica tymczasowa z prawem do zasiłku macierzyńskiego str. 1
Opodatkowanie zagranicznej polisy str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Egzamin ustny na doradcę podatkowego str. 2
Propozycja zmian w abonamencie RTV str. 2
Zwiększenie ochrony roszczeń pracowniczych str. 2
Zmiany unijnych zasad w urlopach rodzicielskich i opiekuńczych str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Wchodzą w życie przepisy str. 2
Nowy wykaz rajów podatkowych str. 2
Kwoty w deklaracji VAT-7 str. 3
Dzieło i praca na etacie str. 3
Cena w umowie str. 3
Osoba na rencie socjalnej od 1 czerwca br. może zarabiać ponad 3 tys. zł miesięcznie str. 3
Opodatkowanie wygranych w grze internetowej str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Wynagrodzenie za urlop a praca w nocy str. 4
Urlop na żądanie nie usprawiedliwia absencji str. 4
Okresy zaliczalne w stażu urlopowym str. 4
Prawo do urlopu uzupełniającego str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Zakładowe pożyczki w przychodach pracowniczych str. 5
Prawo do opodatkowania w formie podatku liniowego str. 5
Wartość początkowa nieruchomości zakupionej z udziałem w gruncie str. 5

VAT i akcyza

Wycofanie z działalności i sprzedaż samochodu firmowego a VAT str. 6
Usługi budowlane objęte odwrotnym obciążeniem str. 6
Skutki w VAT udzielenia oprocentowanej pożyczki str. 6
Ulga na złe długi, gdy dłużnik jest w upadłości str. 6

Prawo pracy w praktyce

Jak prowadzić i korygować akta osobowe? str. 7
Dodatkowy urlop dla osób niepełnosprawnych str. 7
Wypowiedzenie w czasie chorobowego str. 7

Składki ZUS

Kiedy przedsiębiorca nie składa rozliczeń do ZUS? str. 8
Diety dla członka zarządu spółki z o.o. bez składek str. 8
Składki ZUS od pensji nieodebranej w terminie str. 8
Ubezpieczenia studentów w okresie stażu str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Wpływ podwyżki pensji na podstawę zasiłku str. 9
Urlop ojcowski okresem składkowym przy obliczaniu renty str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych str. 10
Korekta zeznania podatkowego za 2011 r. str. 10
Termin wydania indywidualnej interpretacji podatkowej str. 10
Opłata skarbowa od pełnomocnictwa ogólnego str. 10
Kontrola podatkowa po zmianie urzędu skarbowego str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Zaliczka na podatek od wynagrodzenia i zasiłku chorobowego str. 11
Podatek od umowy zlecenia zawartej z obywatelem Ukrainy str. 11
Opodatkowanie dodatkowego świadczenia dla zleceniobiorcy str. 11

Rachunkowość dla każdego

Ujęcie w księgach rachunkowych podatku dochodowego str. 12
Ewidencja depozytu gwarancyjnego z faktury leasingowej str. 13
Ujęcie w księgach rachunkowych ulgi na zakup kasy fiskalnej str. 13
Wpisanie do księgi podatkowej wydatków na wymianę silnika samochodowego str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Jak zatrudnić obywatela Ukrainy? str. 14
Wypełnianie wniosku o emeryturę str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Zakup posiłków pracownikom a prawo do odliczenia VAT str. 16
Stawka podatku od nieruchomości przy działalności leczniczej str. 16
Ubezpieczenie OC w pracowniczych przychodach str. 16

Spółki i wspólnicy

Podstawa prawna dodatkowych świadczeń od wspólników str. 17
Nieoprocentowana pożyczka dla spółki jawnej str. 17
Dopuszczalny jest zwrot wkładu dla komandytariusza str. 17
Spółka w likwidacji nie wypłaci dywidendy str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Typ przedsiębiorstwa na potrzeby PFRON str. 18
Kiedy osobę przygotowującą przetarg trzeba wyłączyć z postępowania? str. 18
Budowa obiektu gospodarczego i tymczasowego kontenera str. 18
Skutki nieterminowego wykonania dzieła i zlecenia str. 19
Przeniesienie linii produkcyjnej dofinansowanej z EFRR str. 19
Maksymalna wysokość dodatku do wynagrodzenia str. 19
Automatyzacja procesów biznesowych sfinansowana w 80% str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Podatkowo-składkowe obciążenia należności prezesa spółki z o.o. str. 20
Dopłaty z ZFŚS dla byłego pracownika na świadczeniu przedemerytalnym str. 20

Druki - praktyczne wypełnianie

Informacja w ZUS ZUA o uprawnieniu pracownika do renty str. 21
Wniosek o przyspieszenie zwrotu podatku VAT str. 21
Jak spisać uzgodnienie o kontynuowaniu spółki po wystąpieniu wspólnika? str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Ograniczenia kosztowe w rozliczaniu amortyzacji i ubezpieczenia motocykla str. 22
Rozliczenie w ZUS zlecenia wykonywanego w czasie urlopu bezpłatnego str. 22
Jak księgować opakowania zwrotne i zapłaconą za nie kaucję? str. 22

Prawnik radzi

Przesłanki przyznania pomocy prawnej z urzędu str. 23
Wyposażenie pieszego w elementy odblaskowe str. 23
Wypoczynek w lesie str. 23
Nie tylko najemca odpowiada za czynsz str. 23
Zakaz pływania po akwenach wodnych po spożyciu alkoholu str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Tabela kursów średnich NBP str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Odsetki str. 24
Składki ZUS str. 24
Emerytury i renty str. 24
Odpisy na ZFŚS w 2017 r. str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Wynagrodzenia str. 24

Dodatki

Rachunkowość spółki z o.o.  
Zasady nabycia spadku i odpowiedzialność za długi zmarłego  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60