Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 42 (1396) z dn. 25.05.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 42 (1396) z dnia 25.05.2017SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

VAT od czynności oddania nieruchomości w zamian za podatek str. 1
Kurs waluty w fakturze korygującej str. 1
Zmiany w składaniu skarg na interpretacje str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Propozycja minimalnego wynagrodzenia w 2018 r. str. 2
Bieżące zawsze pod ręką str. 2
Obowiązki, które należy spełnić do 31 maja 2017 r. str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Wchodzą w życie przepisy str. 2
Split payment już od 2018 r. str. 2
Prawo do ryczałtu str. 3
Badania wstępne str. 3
Świadczenia rodzinne bez podwyżek str. 3
Sposoby na problemy w rozliczaniu VAT w budowlance str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Urlop proporcjonalny pracownika przechodzącego na emeryturę str. 4
Na świadectwie pracy tylko bieżący urlop str. 4
Praca za granicą w stażu urlopowym str. 4
Liczba dni urlopu wykorzystana do czasu rozwiązania umowy o pracę str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Podatkowe rozliczanie opłat za autostrady i parkingi str. 5
Opodatkowanie sprzedaży mieszkania przez spółkę jawną str. 5
Amortyzacja samochodu nabytego na współwłasność str. 5

VAT i akcyza

VAT przy świadczeniach na rzecz pracowników str. 6
Sprzedaż samochodu będącego środkiem trwałym a kasa rejestrująca str. 6
Nowy podatnik nie otrzyma zwrotu VAT w terminie 25 dni str. 6

Prawo pracy w praktyce

Czas pracy pomiędzy kolejnymi orzeczeniami o niepełnosprawności str. 7
Przesłanki wydania świadectwa pracy do końca czerwca 2017 r. str. 7

Składki ZUS

ZUS przedsiębiorcy zatrudnionego na kilku niepełnych etatach str. 8
Ubezpieczenie rolnika po objęciu udziałów w spółce z o.o. str. 8
Choroba pracownika w ZUS RSA str. 8
Kod tytułu ubezpieczenia w druku ZUS RCA str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Zmiana stanowiska pracy a podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego str. 9
Możliwość podwyższenia renty socjalnej str. 9
Podjęcie wypłaty emerytury str. 9
Świadczenie przedemerytalne dla pracownika likwidowanej firmy str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Jak przebiega kontrola celno-skarbowa? str. 10
E-zeznanie małżonków z podpisem pełnomocnika str. 10
Wycofanie odwołania wniesionego od decyzji podatkowej str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

ZUS pracownicy zatrudnionej w czasie urlopu rodzicielskiego str. 11
Zwolnienie ze składek ZUS części dodatku stażowego str. 11
Niepłatna opieka na dziecko w raportach ZUS str. 11
Składki ZUS od zleceń zawartych z pracownikami innego podmiotu str. 11

Rachunkowość dla każdego

Ewidencja kosztów działalności deweloperskiej str. 12
Nakłady na wykonanie parkingu i ogrodzenia na własnym gruncie str. 13
Odszkodowanie zaksięgowane w 2016 r. otrzymane w 2017 r. str. 13
Faktura korygująca błędną cenę w księdze podatkowej str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Zmiany w zatrudnianiu urzędników w związku z utworzeniem KAS str. 14
Nakłady na środki trwałe: remont czy ulepszenie? str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Pracowniczy przychód z użytkowania służbowego auta str. 16
Podmiot zobowiązany do ponoszenia opłaty targowej str. 16
O obowiązkach służbowych trzeba uprzedzić str. 16

Spółki i wspólnicy

Transformacja spółki cywilnej w jawną str. 17
Umorzenie udziałów a zwrot wkładów w naturze str. 17
Jak poprawić omyłkę pisarską w uchwale? str. 17
Czy trzeba regulować dług na rzecz spółki w zawieszeniu? str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Planowane zmiany w zasadach ściągania opłat abonamentowych str. 18
Ubezpieczenie OC działalności dentysty str. 18
Refundacja składek dla wspólnika w spółce cywilnej str. 18
Rodzaje zezwoleń na sprzedaż alkoholu str. 18
Wykluczenie z przetargu z powodu zaległości str. 18
Jak pozyskać bon na innowacje? str. 19
Przychody z działalności gospodarczej a możliwość cofnięcia A1 str. 19
Zatrudnienie w projektach w czasie urlopu str. 19
Zwolnienie lekarskie stypendysty str. 19
Refundacja wynagrodzenia a monitorowanie godzin pracy str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Podatkowo-składkowe rozliczenie należności menedżera str. 20
Ustanie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego a prawo do zasiłku z tytułu choroby str. 20

Firma dla początkujących

Sporządzenie spisu z natury w trakcie roku str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Adres ubezpieczonego wskazany w zwolnieniu lekarskim str. 22
Odpracowanie wyjścia prywatnego str. 22
Koszty ubezpieczenia i przedłużenia gwarancji na środek trwały str. 22
Sprzedaż środka trwałego sfinansowanego dotacją str. 22

Prawnik radzi

Umowa dożywocia a służebność osobista mieszkania str. 23
Wartość przedmiotów zajętych przez komornika str. 23
Wcześniejsze złożenie deklaracji SD-Z2 str. 23
Remont elewacji - pozwolenie na budowę, zgłoszenie czy bez formalności? str. 23
Świadczenie 500+ a egzekucja długów i zasądzanie alimentów str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Odsetki str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24
Składki ZUS str. 24
Podatki w 2017 r. str. 24
Odpisy na ZFŚS w 2017 r. str. 24
Ubezpieczenia ZUS str. 24

Dodatki

Pozew do sądu praktyczne wyjaśnienia  
Problemy z naliczaniem składek na FP, FGŚP i FEP  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60