Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 41 (1395) z dn. 22.05.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 41 (1395) z dnia 22.05.2017SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Ministerstwo Finansów wyjaśnia
Usługi podwykonawców w księdze na podstawie opisu
str. 1
Planowane zmiany w zakresie opłacania składek za nianię str. 1
Koszty sprzedaży premiowej str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Bieżące zawsze pod ręką str. 2
Zwiększenie ochrony dłużników przed działalnością komorników str. 2
Nowy wykaz pytań i zadań egzaminacyjnych na doradcę podatkowego str. 2
Stopy procentowe NBP bez zmian str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Założenie sp. z o.o. w trybie S-24 bez zwykłego e-podpisu str. 2
Naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji str. 2
Przedłużenie terminu na ubieganie się o płatności bezpośrednie str. 2
Odliczenie VAT za parking str. 3
Wyrejestrowanie z ZUS str. 3
Zatrudnianie pracowników str. 3
Zarobki emerytów i rencistów od 1 czerwca br. będą mogły przekroczyć 3 tys. zł str. 3
System zwrotu VAT dla podróżnych str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Dochodzenie czynszu mimo zwrotu kluczy do lokalu str. 4
Najem domu a jego sprzedaż str. 4
Rozliczenie nakładów przy zakończeniu najmu str. 4
Podnajem lokalu za zgodą właściciela str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Skutki podatkowe sprzedaży środka trwałego w trakcie zawieszenia działalności str. 5
Zaliczka u pracownika-wieloetatowca str. 5
Przychód spółki z nieodpłatnego świadczenia str. 5

VAT i akcyza

Usługa szkoleniowa dla zagranicznego kontrahenta a VAT str. 6
Rozliczenie VAT przy dostawie towaru z Indii na teren Ukrainy str. 6
Termin przechowywania dokumentów fiskalnych str. 6
Obowiązek podatkowy w VAT od wpłaconej zaliczki str. 6

Prawo pracy w praktyce

Praca na roli w pracowniczym stażu pracy str. 7
Wysokość odprawy emerytalnej a okres choroby str. 7
Prawo do urlopu ojcowskiego str. 7

Składki ZUS

ZUS przy wykonywaniu zlecenia i prowadzeniu firmy str. 8
Składki ZUS za pracownika oddelegowanego do pracy za granicę str. 8
Zawieszenie firmy w trakcie miesiąca a składki ZUS str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Orzekanie przez ZUS o niezdolności do pracy str. 9
Zbiorowe zatrucie w przedszkolu a prawo do zasiłku opiekuńczego str. 9
Wniosek o ustalenie kapitału początkowego str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Grzywna za niezłożenie JPK_VAT str. 10
Pełnomocnictwo ogólne bez kwalifikowanego e-podpisu str. 10
Termin wydania decyzji o odpowiedzialności spadkobierców str. 10
Odsetki od długu ujawnionego po ponownej korekcie deklaracji str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Jak zmniejszyć wysokość zasiłku chorobowego za nieterminowe dostarczenie zwolnienia lekarskiego? str. 11
Zmiana treści oświadczenia w sprawie zawieszalności renty str. 11
Miejsce przeprowadzenia kontroli pracownika na zwolnieniu lekarskim str. 11
Dalsze świadczenie rehabilitacyjne bez waloryzacji str. 11

Rachunkowość dla każdego

Ewidencja towarów w cenach nabycia str. 12
Wpisanie do księgi faktury za zakup towarów zużytych częściowo na własne potrzeby str. 13
Jak ująć w księdze wydatki na budowę środka trwałego? str. 13
Kto podpisuje sprawozdanie finansowe spółki z o.o., gdy zmienił się skład jej zarządu? str. 13
Dotacja na pokrycie kosztów zakupu paneli słonecznych (...) str. 13
Zasady rozliczenia wyniku finansowego w instytucji kultury str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Jak poprawić błędnie sporządzony PIT za 2016 r.? str. 14
Kwota autoryzująca e-korektę zeznania str. 14
Błąd w rozliczeniu złożonym w ramach PFR str. 14
Korekta PIT-37 złożonego na podstawie wniosku PIT-WZ str. 14
O czym pamiętać, aby uchwały zwyczajnego zgromadzenia zostały ważnie przyjęte? str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Opodatkowanie przychodów z najmu przyczep kempingowych str. 16
Podstawa opodatkowania PCC przy aporcie przedsiębiorstwa do spółki str. 16
Odliczenie VAT z faktur otrzymanych przed rejestracją str. 16

Spółki i wspólnicy

RPO nie pomoże spółkom wykreślonym z RHB str. 17
Kiedy spadkobiercy mają otrzymać ekwiwalent za udziały? str. 17
Reprezentowanie spółki przy zawarciu umowy wbrew zakazowi sądowemu str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Grant na telepracę i świadczenie aktywizacyjne z Funduszu Pracy str. 18
Podatek od nieruchomości za gabinet medycyny estetycznej str. 18
Płatność gotówką przyjęta przez przedsiębiorcę str. 18
Nowe obowiązki agencji pracy tymczasowej str. 19
Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy str. 19
Ochrona informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie str. 19
Podwykonawstwo jako zlecenie części prac projektu B+R str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Rozpoczęcie działalności agroturystycznej - zgłoszenie do ewidencji i rozliczenie VAT str. 20

Druki - praktyczne wypełnianie

Informacja o pracujących w druku Z-05 str. 21
Wywiad zawodowy załącznikiem do wniosku pracownika o rentę z tytułu niezdolności do pracy str. 21
Urlop ojcowski płatny przez ZUS w raporcie ZUS RSA str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Nie każda sprzedaż towarów podlega ewidencjonowaniu na kasie rejestrującej str. 22
Zgłoszenie w ZUS studenta wykonującego umowę zlecenia str. 22
Renta rodzinna dla wdowy emerytki str. 22
Ćwiczenia wojskowe pracownika str. 22
Obciążenie firmowych kosztów AC samochodu osobowego str. 22

Prawnik radzi

Niepoczytalność sprawcy a sankcje karne str. 23
Zasiłek dla ucznia str. 23
Spłata kredytu przez współmałżonka str. 23
Piecza zastępcza dla małoletniego str. 23
Podstawy prawne pozbawienia spadku str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Tabela kursów średnich NBP str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Odsetki str. 24
Składki ZUS str. 24
Świadczenia rodzinne str. 24
Odpisy na ZFŚS w 2017 r. str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Wynagrodzenia str. 24

Dodatki

Rejestracja zbiorów danych osobowych  
Udzielanie i korzystanie z urlopów wypoczynkowych  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60