Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 40 (1394) z dn. 18.05.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 40 (1394) z dnia 18.05.2017SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Oprocentowanie nieterminowo otrzymanej nadpłaty z PIT za 2016 r. str. 1
Kradzież pieniędzy a koszty firmowe str. 1
Od 1 czerwca 2017 r. zmiany w zatrudnianiu tymczasowym str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Bieżące zawsze pod ręką str. 2
Jedna wpłata do ZUS str. 2
Wycinkę drzew trzeba będzie zgłosić str. 2
Audyt i czynności rewizji finansowych str. 2
Włączenie celników do systemu emerytur mundurowych str. 2
Z prac Komitetu Standardów Rachunkowości str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Ułatwienia w procesie rejestracji pojazdów str. 2
Jednorazowa amortyzacja str. 3
Wynagrodzenie w ZUS RCA str. 3
Ewidencja darowizny str. 3
Dodatek wychowawczy dla osób wychowujących więcej niż jedno dziecko str. 3
Spółdzielnia uczniowska a rozliczanie VAT z gminą str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Prace konserwatorskie i restauratorskie dofinansowane w regionie str. 4
Nadzór architektoniczny a umowa rozliczana w projekcie EFRR str. 4
Dotacje na kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych str. 4
Spółki komunalne gminy a limit pomocy de minimis str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Opodatkowanie należności ze zlecenia nie-pracownika str. 5
Odszkodowanie za szkodę w przychodach ryczałtowca str. 5
Moment rozpoczęcia amortyzacji środka trwałego str. 5
PCC jako koszt podatkowy str. 5

VAT i akcyza

Faktury, które nie dają prawa do odliczenia VAT str. 6
Skutki błędu w kwocie VAT na fakturze str. 6
Możliwość zwrotu towaru bez okazania paragonu str. 6

Prawo pracy w praktyce

Praca w wolną sobotę a wynagrodzenie str. 7
Wynagrodzenie i czas pracy operatora maszyny - kierowcy str. 7
Wprowadzenie ruchomego czasu pracy str. 7
Zmiana trybu rozwiązania umowy str. 7

Składki ZUS

Składki ZUS po zakończeniu stosunku pracy str. 8
Wiek pracownika i wymiar etatu nie wpływają na tytuł do ubezpieczeń str. 8
ZUS wspólnika spółki z o.o. zatrudnionego na etacie str. 8
Oskładkowanie prywatnych jazd służbowym samochodem str. 8
Jak skorygować kwotę składki na FGŚP? str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Kiedy przysługuje wyrównanie zasiłku macierzyńskiego? str. 9
Renta nie tylko dla korzystających z zasiłku chorobowego str. 9
Nie każdy pracownik wyczekuje na świadczenie chorobowe str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Praktyczne aspekty stosowania JPK str. 10
Korekta rozliczenia po zamknięciu firmy str. 10
Skarga na wspólną interpretację podatkową str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Kiedy umowa o dzieło podlega opodatkowaniu VAT? str. 11
Spis z natury u podatnika prowadzącego działalność usługową str. 11
Awaria jedynej kasy rejestrującej uniemożliwia sprzedaż str. 11
Rozliczenie VAT z tytułu nabycia usługi str. 11

Rachunkowość dla każdego

Ewidencja księgowa kredytów bankowych str. 12
Likwidacja działalności na księdze podatkowej str. 13
Wyposażenie budowanego budynku str. 13
Sprawozdanie finansowe stowarzyszenia str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Rozliczenie VAT przy bezumownym korzystaniu z nieruchomości str. 14
Raporty ZUS w razie urodzenia kolejnego dziecka w czasie urlopu wychowawczego str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Spóźniona zapłata rolnikowi a prawo do odliczenia VAT str. 16
Stan psychiczny strony umowy a ważność aktu notarialnego str. 16
Profesjonalny pełnomocnik podatnika bez adresu elektronicznego str. 16

Spółki i wspólnicy

Czy umorzenie udziałów może być karą dla wspólnika? str. 17
Skrócona nazwa na fakturze i pieczątce spółki cywilnej str. 17
Członek zarządu może domagać się przywrócenia do pracy str. 17
Odpowiedzialność nowego wspólnika spółki jawnej str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Umowy na dostawę produktów rolnych str. 18
Rejestracja podmiotu w systemie SENT str. 18
Palenie e-papierosów w hotelach str. 18
Służebność przesyłu i roszczenia właścicieli nieruchomości str. 19
Zatrudnianie personelu projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej str. 19
Koszty remontu kwalifikowalne tylko w połączeniu z modernizacją str. 19
Dotacja na zakup maszyn i urządzeń str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Zajęcie komornicze a przekazanie płatności zasiłku do ZUS str. 20

Firma dla początkujących

Koszty dochodzenia należności str. 21
Częste nieobecności w pracy a podstawa wymiaru zasiłku str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Dobrowolna składka chorobowa w razie przystąpienia do ubezpieczenia w trakcie miesiąca str. 22
Zmiana zasad wypłaty składnika wynagrodzenia a podstawa wymiaru świadczenia chorobowego str. 22
Wydatki na nocleg kontrahenta w kosztach firmowych str. 22

Prawnik radzi

Wstrzymanie budowy i nakaz rozbiórki wadliwego ogrodzenia str. 23
Dodatek mieszkaniowy a czasowa nieobecność domownika str. 23
Wsparcie finansowe dla rodziny ze strony dziecka str. 23
Stary wpis w dziale III księgi wieczystej str. 23
Paserem można zostać przez nieuwagę str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców str. 24
Odsetki str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24
Składki ZUS str. 24
Podatki w 2017 r. str. 24
Graniczne kwoty obrotu dla celów VAT w 2017 r. str. 24
Odpisy na ZFŚS w 2017 r. str. 24

Dodatki

Co grozi za niepłacenie podatków?  
Najważniejsze orzeczenia sądów dotyczące spółek  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60