20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 4 (1358) z dn. 12.01.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 4 (1358) z dnia 12.01.2017SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Nowy limit przychodów uprawniających do ryczałtu ewidencjonowanego str. 1
Kogo będzie dotyczył obowiązek badania sprawozdania finansowego za 2017 r.? str. 1
Świadectwo pracy na nowym formularzu str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Kwota odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe na 2017 r. str. 2
Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" str. 2
Składka zdrowotna rolników prowadzących działy specjalne w 2017 r. str. 2
Kary za brak OC w 2017 r. str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Spadek cen paliw gazowych od lutego br. str. 2
Prawo do odliczenia VAT str. 3
Staż urlopowy str. 3
Koszt wpisu spółki do KRS str. 3
Nie każdy musi płacić grudniową zaliczkę na podatek dochodowy str. 3
Łatwiejsze przenoszenie rachunków i zakładanie kont podstawowych str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Składki ZUS osoby współpracującej będącej rencistą str. 4
Składka wypadkowa z tytułu wykonywania pracy na kilku umowach zlecenia str. 4
ZUS od ekwiwalentu za urlop str. 4
Ubezpieczenie chorobowe dla zleceniobiorcy objętego ubezpieczeniem zdrowotnym str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Ryczałt ewidencjonowany - miesięcznie czy kwartalnie? str. 5
Wprowadzenie prywatnego komputera do firmy str. 5
Korekta przychodu ze sprzedaży str. 5

VAT i akcyza

Zwrot VAT z tytułu zakupu środków trwałych str. 6
VAT przy przemieszczeniu towarów pomiędzy sklepami znajdującymi się na terenie UE str. 6
Data sprzedaży na fakturze w przypadku wykonania prac budowlanych str. 6

Prawo pracy w praktyce

Wystawianie świadectwa pracy w okresie przejściowym str. 7
Wymiar urlopu wypoczynkowego str. 7
Dodatek nocny należy sumować z płacą minimalną str. 7
Data rozwiązania umowy na świadectwie pracy str. 7

Składki ZUS

Składki ZUS za członków rad nadzorczych str. 8
Wyższa podstawa wymiaru składki chorobowej str. 8
Niskie wynagrodzenie ze zlecenia a rozliczenie składek ZUS str. 8
ZUS od zlecenia ze studentem zatrudnionym na etacie str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Pracodawca informuje ZUS o przychodach emerytów i rencistów str. 9
Zadłużenie składkowe a prawo do świadczenia wypadkowego str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Jak urząd skarbowy kontroluje rozliczenia przedsiębiorcy? str. 10
JPK_VAT a status podatnika VAT UE str. 10
Identyfikator podatkowy po zamknięciu firmy str. 10
Korekta deklaracji podatkowej str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Błędna informacja pracodawcy o dacie dostarczenia zwolnienia a obniżony zasiłek przez ZUS str. 11
Kontrola zwolnienia lekarskiego obejmującego okres pobytu w szpitalu str. 11
Gdy zwolnienie lekarskie wystawione zleceniobiorcy zawiera kod "C" str. 11
Nowy okres zasiłkowy, tylko gdy ubezpieczony odzyskał zdolność do pracy str. 11
Przerwa w ubezpieczeniu a okres wyczekiwania str. 11

Rachunkowość dla każdego

Podatek dochodowy bieżący i odroczony w rachunku zysków i strat str. 12
Zapłata w walucie obcej za zakup środka trwałego od kontrahenta krajowego str. 13
Białe certyfikaty w księgach przedsiębiorstwa energetycznego str. 13
Zakup towarów na przełomie roku str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Tworzenie i rezygnacja z przepisów zakładowych str. 14
Uchylenie regulaminu wynagradzania nie wystarczy str. 14
Co można zmienić w amortyzacji z początkiem kolejnego roku? str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

NIP nabywcy na paragonie - na jego żądanie str. 16
Zasięg ochrony bhp w zależności od charakteru pracy str. 16
Dochodzenie odszkodowania za zmianę planu miejscowego str. 16

Spółki i wspólnicy

Jak korzystać z praw wspólnika mniejszościowego? str. 17
Okoliczności decydują o kwalifikacji prawnej kontraktu menedżerskiego str. 17
Zasady odpowiedzialności za długi podatkowe spółki cywilnej według NSA str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Kto ponosi koszty zwrotu towaru do sklepu internetowego? str. 18
Kolejne orzeczenie o niepełnosprawności pracownika str. 18
Koszt kontroli artykułów rolno-spożywczych str. 18
Jednorazowa wartość transakcji a limit płatności gotówkowych str. 18
Nie trzeba informować o przyczynie obniżenia ceny str. 18
Zwrotne instrumenty wsparcia dla firm str. 19
Limit transakcji gotówkowych przy zaliczce i dopłacie str. 19
Kaucja gwarancyjna a upadłość podwykonawcy str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Kurs waluty stosowany do wyceny towarów nabytych w ramach WNT str. 20
Wynagrodzenie z miesiąca, kiedy pracownik korzystał z wyjścia prywatnego, w podstawie wymiaru chorobowego str. 20

Firma dla początkujących

Zawiadomienia związane z księgą podatkową str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Zaliczka u rencisty na etacie str. 22
Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa str. 22
Ubieganie się o zasiłek dla bezrobotnych str. 22
Okoliczności powrotu rolnika do zwolnienia z VAT str. 22
Wykorzystywanie informacji o kwocie obniżenia wpłat na PFRON str. 22

Prawnik radzi

Osoba władająca spadkiem niebędąca spadkobiercą str. 23
Dopuszczalność pozwu rozwodowego w okresie ciąży str. 23
Prawa świadka przestępstwa podczas okazania str. 23
Odszkodowanie uzyskane na podstawie nieprawdziwych informacji str. 23
Sądowne ustalenie na przyszłość odpowiedzialności za czyn niedozwolony str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców str. 24
Odsetki str. 24
Odpisy na ZFŚS str. 24
Składki ZUS str. 24
Świadczenia rodzinne str. 24

Dodatki

Kodeks pracy. Stan prawny na 1.01.2017 r.  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60